Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 12.12.2007 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО.
19.02.2018
Публикувана ОБЯВА за наличието на една свободна щатна бройка за длъжността "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА", която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.  [ още ... ]

Архив - Влезли в сила съдебни актове - 2012 г.

 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.12.2012 год. до 31.12.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.11.2012 год. до 30.11.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.10.2012 год. до 31.10.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 14.09.2012 г. до 30.09.2012 г.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.09.2012 год. до 13.09.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.08.2012 г. до 31.08.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.07.2012 год. до 31.07.2012 г.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 21.06.2012 год. до 30.06.2012 г.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.06.2012 год. до 20.06.2012 г.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.05.2012 год. до 31.05.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.04.2012 год. до 30.04.2012 год.
 Справка за влезлите в сила законна сила дела за периода от 01.03.2012 год. до 31.03.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.02.2012 год. до 29.02.2012 год.
 Справка за влезлите в законна сила дела за периода от 01.01.2012 г. до 31.01.2012 г.
 
ПРЕСОФИС
Съдебни решения
Свършени дела
Влезли в сила съдебни актове
Декларации по ЗПРКИ
Годишни отчети
Архив - Съдебни решения:
Архив - Свършени дела:
Архив - Влезли в сила съдебни актове:
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2007 - 2018 РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас