Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 12.12.2007 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО.
19.02.2018
Публикувана ОБЯВА за наличието на една свободна щатна бройка за длъжността "СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА", която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от КТ.  [ още ... ]

РЕГИСТРАТУРА И БЮРО СЪДИМОСТ

Списък на служителите:
КЕТА МАНДАЖИЕВА

Стая

Tелефон: 36 78

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В регистратурата се внасят всички обвинителни актове, подават всички искови молби и молби отнасящи се за отлагане,пренасрочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за внесени държавни такси, становища, заключения на експерти и вещи лица, молби за издаване на преписи и изпълнителни листове, както и всички молби по съдебно изпълнителни дела и др.

В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост-за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Малко Търново.

Документите се подават в деловодството на бюро “Съдимост”-стая № 4 и са, както следва:

  1. Надлежно попълнена МОЛБА /бланка, която може да получите в бюро „Съдимост”, безплатно/;
  2. Акт за раждане на лицето, за което се отнася свидетелството;
  3. Лична карта;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 лв.

Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр. Малко Търново се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Дежурен съдия
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2007 - 2018 РАЙОНЕН СЪД МАЛКО ТЪРНОВО  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас