П Р И С Ъ Д А

 

 

 

                                     гр. Малко Търново, 31.08.2010 год.

 

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Малкотърновският  районен съд, на тридесет и първи август  две хиляди и десета година в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Москова     

    

                                             СЪД.  ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

при секретаря Кети М. и в присъствието на прокурор Борис Луков разгледа докладваното от съдия Москова НОХ дело № 32 по описа за 2010 година, и въз основа данните по делото и закона

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

        Против подсъдимия И.С.С. ***, е повдигнато обвинение по чл. 343б ал. 1 от НК.

        Прокурорът поддържа повдигнатото обвинение като пледира на  подсъдимия да бъде наложено наказание съгласно чл.343 б ал. 1 от НК, във връзка с чл.55 ал. 1 т. 2 б.”б” от НК – мярка за контрол и въздействие без лишаване от свобода – по чл.42а ал. 2 т. 1 и 2 от НК, във връзка с чл.42 а ал. 1 от НК.

        Подсъдимият И.С.С.   признава изцяло вината си, изразява съжаление и моли съда за снизхождение.

        Съдът, след като съобрази събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

         Подсъдимия И.С.С.   е роден на 12 януари 1976 година в гр. Средец, живущ ***,  български гражданин, със средно образование, неженен, работи в общинска фирма, неосъждан, ЕГН **********.

         На 18.08.2010г. подсъдимият С. бил в местността „Петрова нива”, в землището на град Малко Търново, където изпълнявал трудовите си задължения – косил трева и разчиствал терена за предстоящия възпоменателен събор по случай Илинденско-Преображенското въстание. След приключване на работния ден, подс.С. *** и решил да отиде на гости на свой приятел, живеещ в к/с”Изток” в същия град. Там се почерпили с алкохол. Подсъдимият изпил около 300 гр. ракия,  след което решил да се прибере в дома си, находящ се в к/с „Майор Вишняев” бл.3, в същия град,  качил се в собствения си автомобил „Фолксваген Венто” с рег.№ А 6016 ВТ го привел в движение. Влизайки в паркинговото пространство пред блок № 3 на к/с”Майор Вишняев” гр.Малко Търново, около 20.10 -20.20 часа , бил спрян за проверка от св. Т.Николов, св.Т.Тодоров и св.М.Бараков – наряд по охрана на обществения ред при РУ на МВР-Малко Търново, тъй като бил видимо пиян. Подс. С. признал веднага, че е употребил алкохол и помолил за снизхождение, след което бил отведен в РУ , където  свид.Т.Николов -мл. автоконтрольор при РУ на МВР-Малко Търново изпробвал водача за употреба на алкохол с техническо средство Алкомер 931 с фабр. № 0246480, който отчел наличие на алкохол  в количество 2,80 промила. На подсъдимия С. бил съставен АУАН № 58 от 18.08.2010г., който подсъдимият подписал без възражения и отнето временно свидетелството за правоуправление, бил му издаден и връчен  талон за медицинско изследване № 0226382, което подсъдимият отказал да извърши.

            Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, съвкупно преценени с приложените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните свидетели.

            Доказано е наличието на алкохол в кръвта на подсъдимия над 1,2 промила, а именно 2,80 на хиляда с Алкомер 931 фабр. № 0246480 . Събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства са непосредствени, непротиворечиви и преки, и кореспондират със събраните по делото писмени доказателства. Състава на престъплението, предвидено в хипотезата на чл.343 б ал. 1 от НК се установи по безспорен  на съда начин. В хода на съдебното следствие не се оспориха по същество фактическите констатации от обвинителния акт. Безспорна остава и правната квалификация на деянието.

            Не следва да се прилага разпоредбата на чл.78а от НК, тъй като наличието на материално правните предпоставки за нейното приложение се преценят към момента на извършването на деянието, а то е след промяната на НК от 13.10.2006г.

            При тази фактическа обстановка съдът призна подсъдимия за виновен, като на основание чл.343 б ал.1 от НК, във връзка с чл.55 ал. 1 т. 2 б.”б” от НК, му наложи наказание.

 

            ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

          Деянието извършено от подсъдимия Н.А.Г. осъществява състава на престъпление по чл.343 б ал. 1 от НК, тъй като същия е управлявал  МПС, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,80 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство с Алкомер 931 фабр. № 0246480.

          Престъплението е извършено умишлено.

 

            ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО          

 

Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, досежно транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората. В този смисъл управлението на МПС  с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се омаловажава, само защото не са настъпили имуществени вреди или други вредни последици.

            Съдът, като взе предвид смекчаващите отговорността обстоятелства - до приключване на съдебното следствие, подсъдимият С. се признава за виновен по повдигнатото обвинение по чл.343 б ал. 1 от НК, изразеното съжаление за извършеното от страна на обвиняемия, който е млад човек с необременено съдебно минало и  добри трудови характеристики, ) и отегчаващите  -    сравнително високата концентрация на алкохол в кръвта, склонност към управление на МПС без съответното свидетелство ),  намира, че следва да се наложи наказание  при разпоредбата на чл.55 ал. 1 т. 2 б.”б” от НК – пробация - мерки за контрол и въздействие без лишаване от свобода по чл.42 а ал. 2 т. 1 и 2 от НК, във връзка с чл. 42 а ал. 1 от НК, а именно: „задължителна регистрация” по настоящ адрес за срок от 8 /осем/ месеца и „задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 6 /шест/ месеца , което наказание според съда би изиграло необходимата превантивна и превъзпитателна роля спрямо обвиняемия за в бъдеще да се въздържа от извършване на престъпления и се явява справедливо.

            По изложените съображения, съдът

 

                                                П Р И С Ъ Д И :

       

 

       ПРИЗНАВА подсъдимия И.С.С., роден на 12 януари 1976 година в гр. Средец, с настоящ адрес:***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи в общинска фирма, неосъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.08.2010г. около 20.10-20.20 часа пред бл.3 в  к/с „Майор Вишняев”, в гр.Малко Търново управлявал моторно превозно средство, лек автомобил, марка „Фолксваген Венто” с рег.№ А 6016 ВТ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно: 2,80 на хиляда, установено по надлежния ред  с техническо средство с Алкомер 931 фабр. № 0246480 , за което и на основание чл. 343Б ал. 1 от НК и чл.55  ал. 1 т.2  б.”б” от НК го ОСЪЖДА на „ПРОБАЦИЯ” – със следната съвкупност от пробационни мерки, а именно:

-„ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС  за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2,т.1, вр.ал. 1  от НК.

Тази пробационна мярка ДА СЕ ИЗПЪЛНИ чрез явяване и подписване на подс. И.С.С. пред съответния пробационен служител или определеното от него длъжностно лице в периодичност два пъти седмично до изтичане на определения срок.

  -„ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА на основание чл.42а, ал.3, т.1 вр.ал.2, т.2 , вр.ал.1 от НК.

 

            На основание чл.343 г от НК, във връзка с чл.37 т. 7 от НК лишава подсъдимия И.С.С. със снета по-горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от  9 /девет/ месеца, като зачита срока от датата на изземване на свидетелството за управление – 18.08.2010г.

 

Присъдата може да се обжалва или протестира в седемдневен срок от днес пред Бургаски окръжен съд.

 

 

 

 

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: