П Р И С Ъ Д А

     

                                               25.09.2019 год.                                гр.Малко Търново

 

          В    И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд                                                    Наказателен състав,

На  двадесет и пети септември  две хиляди и деветнадесета  година

В открито съдебно заседание, в следния състав:

                                                                  

      Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

Съдебни заседатели:   

 

Секретар: Мара Димова

Прокурор: БОРИС ЛУКОВ

като разгледа докладваното от съдия Чанко Петков

наказателно общ характер дело № 70  по описа за 2019 г.

 

П  Р И  С  Ъ  Д  И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.И.Д. с ЕГН:**********, български гражданин, неженен, неосъждан, работи в „*“ЕООД, с адрес ***, за ВИНОВЕН в това че:

На 11 юли 2019 г. около 15.30 часа по третокласен път III-907-24+2 км   в посока с.*е управлявал МПС т.а. *, без съответното СУМС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП №18-299-000198/2018г. в сила от 17 януари 2019г. за управление на МПС без съответното свидетелство, поради което и на основание чл.343 В, ал.2, вр.чл.55 ал.1 т.1, вр.чл.54 от НК, го ОСЪЖДА НА НАКАЗАНИЕ ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 от НК, ОТЛАГА така наложеното на подсъдимия Й.И.Д. наказание Лишаване от свобода за срок от три месеца, за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55 ал.3 от НК , съдът НЕ НАЛАГА  на подсъдимия Й.И.Д. кумулативно предвиденото наказание глоба.

Както и за това, че по същото време и на същото място е управлявал същия т.а. *, който не е бил регистриран по надлежния ред съгласно чл.140 ал.1 и ал.2 от ЗДП, чл.12, чл.14, чл.24, чл.25 и чл.27 от Наредба 1-45 от 24 март 2000г., поради което и на основание чл.345 ал.2 , вр.чл.23 ал.1 предл.първо, вр.чл.55 ал.1 т.2 б.”б”, вр.чл.54 от  НК, го ОСЪЖДА на наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

а/ задължителна регистрация по настоящ адрес *** - за срок от шест месеца с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице – два пъти седмично;

б/ задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от шест месеца;

На основание чл.55 ал.3 от НК , съдът НЕ НАЛАГА  на подсъдимия Й.И.Д. кумулативно предвиденото наказание глоба.

          На основание чл.23 ал.1 от НК, налага НА ПОДСЪДИМИЯ Й.И.Д. най-тежкото от наложените наказания, а именно ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА , което на основание чл.66 от НК, съдът ОТЛАГА за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

          Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок пред Окръжен съд - Бургас.

                                                         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: