Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№  ….

 гр. Малко Търново, 27.09.2019год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

         Малкотърновският районен съд, втори наказателен състав, в публично заседание на двадесет и седми септември през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ДОЙКОВ

 

при секретаря Мара Димова и в присъствието на прокурор ......................, като разгледа докладваното от съдията Дойков АНД № 39 по описа за 2019год., въз основа данните по делото и Закона

Р   Е   Ш   И   :

 

            ПРИЗНАВА обвиняемата А.Г.Д. родена на ***г***, българка, български гражданин, с основно  образование, разведена, безработна, неосъждана, с постоянен адрес:*** с ЕГН **********, за ВИНОВНА, в това, че за времето от 16.02.2018г. до 05.05.2018г. в гр. *, улеснила непълнолетния М.Р.В., ЕГН: ********** и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – С.А.Д., ЕГН **********, да заживеят съпружески, без да са сключили граждански брак– престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК КАТО Й НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/ и 5.00лева/пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИЗНАВА обвиняемия Р. М*В. роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно  образование, женен, общ работник при „*, неосъждан, с постоянен адрес:*** с ЕГН **********, за ВИНОВЕН, в това, че за времето от 16.02.2018г. до 05.05.2018г. в гр. *, улеснил непълнолетния М.Р.В., ЕГН: ********** и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна възраст – С.А.Д., ЕГН **********, да заживеят съпружески , без да са сключили граждански брак– престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК КАТО МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/ и 5.00лева /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

ПРИЗНАВА обвиняемата С.Н.В. родена на ***г***, българка, български гражданин, с основно  образование, омъжена, безработна, неосъждана, с постоянен адрес:*** с ЕГН **********, за ВИНОВНА, в това, че за времето от 16.02.2018г. до 05.05.2018г. в гр. *, улеснила непълнолетния М.Р.В., ЕГН: ********** и лице от женски пол , което не е навършило 16-годишна възраст – С.А.Д., ЕГН **********, да заживеят съпружески , без да са сключили граждански брак– престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл. 191, ал. 2 от НК КАТО Й НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000.00 лева /хиляда лева/ и 5.00 лева /пет лева/ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

          Решението подлежи на обжалване или протест пред Окръжен съд – Бургас в 15- дневен срок от датата на съобщаването му на страните .

  

                                                                                СЪДИЯ: