Мотиви към присъда 58, постановена по НОХД №163/2013г. по описа на Районен съд-Малко Търново, наказателен състав

 

Районна прокуратура-Малко Търново е обвинила подсъдимия  А.Я., роден на ***г. гр.Демиркьой Р.Турция, турски гражданин, притежаващ турска лична карта А13 №476289, женен, неосъждан, с основно образование, понастоящем в чужбина с неизвестен адрес, за това, че на 14.09.2013г. около 21.30 часа в района на  река Делийска в зоната за отговорност на ГОДГ-03 към ГПУ-Малко Търново е превел през границата на страната от Република Турция в Република България, група от седем сирийски граждани- св.А. С***, Ю***, С***, К***, К***, Ш*** и св.А. Д***, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места  -  престъпление по чл.280 ал.2 т.3 от  НК.

                  Съдът е дал ход на делото при условията на чл.269 ал.3 от НПК.

                   Представителят на държавното обвинение в съдебно заседание поддържа повдигнатото обвинение и пледира за реализиране на наказателната отговорност спрямо подсъдимия към определения от закона минимум.

Служебният защитник на подсъдимия, назначен във фазата на досъдебното производство – адв.Р., не оспорва фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт.  Пледира при определяне на наказанието да се вземат предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства.

                  Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства, които обсъди в тяхната цялост, счете за установено следното:

                   Подсъдимият А.Я., роден на ***г. гр.Демиркьой Р.Турция, турски гражданин, притежаващ турска лична карта А13 №476289, женен, неосъждан, с основно образование, понастоящем в чужбина с неизвестен адрес.

         Св. А. С***, св. А. Д*** и лицата Ю***, С***, К***, К***, Ш*** са сирийски граждани, които през лятото на 2013г. били дошли в гр.Истанбул, РТурция с цел намиране на транспорт за нелегалното си придвижване до Западна Европа, тъй като нямали документи за законно преминаване на границите до там. Техен сънародник на име „Ганди”, за когото знаели, че осъществява връзка между бежанците и турски граждани, занимаващи се с „каналджийство”, ги свързал  с турските граждани Реджеп Ердоган и Вейси Четин, които  им обещали да ги отведат до избрано от тях местонахождение в Западна Европа, за което те щели да платят по 7500 евро на човек.  На 13.09.2013г. в 21.00 часа цялата група сирийски граждани отпътувала с автобус на „Метро” от град Истанбул за град Одрин, където пренощували в апартамент, предоставен от Вейси Четин. На следващия ден -14.09.2013г. около 14.00 часа групата пак с автобус отпътувала от град Одрин за град Къркларели /Лозенград/,където към тях се присъединил подс.Я. и  откъдето всички се отправили към границата с две таксита. В първото такси пътувал  подс.Я. заедно с четирима сирийци, а във второто такси пътували Ердоган, четин и останалите трима сирийци. Когато стигнали малко селце в близост до турската граница, такситата спрели, Ердоган и Четин, след като дали напътствия на подс.Я. за маршрута, се върнали назад, а подс.Я. повел пеша групата сирийски граждани и около 21.00 часа превел групата сирийски граждани в района на  река Делийска в зоната за отговорност на ГОДГ-03 към ГПУ-Малко Търново от Р Турция в Р България. Половин час по-късно дежурният наряд на ГПУ-Малко Търново забелязал в м.”Бръдцето” група от непознати лица, отговарящи на профила за държавни нарушители, поради което била незабавно формирана мобилна група за претърсване на цялата местност. В резултат на предприетите оперативни действия, граничните полицаи -св.Ж.Н. и св.Зл.Е. с помощта на следовото куче Мак попаднали на следите на подс.Я., който с цел за да избегне задържането , побягнал обратно към турската границата. Подс.Я. не се подчинил на заповедите на граничните полицаи св.Н. и св.Е., да спре на място и да се предаде, въпреки произведените във въздуха предупредителни изстрели от св.Е., подс.Я. продължил да бяга със все сили, което наложило за  задържането му да бъде използвано следовото куче Мак.  Малко по-късно  при претърсване на местността, граничните полицаи от ГПУ-Малко Търново задържали  цялата група от сирийски граждани. След проведените разпити на подсъдимия Я. и на свидетелите С*** и Д***, както и на извършено разпознаване от св.С*** и св.Д*** на подсъдимия Я. по снимков материал, с протокол от 16.09.2013г. подс.Я. бил върнат на турските граничин власти.

                      Изложената фактическа обстановка се установява по напълно непротиворечив начин от показанията на свидетелите, както и от останалите писмени доказателства и доказателствени средства по делото– протокол за обиск на лице, справка в ЕВРОДАК, справка за съдимост, заповеди за принудително отвеждане до границата на чужденец, заповеди за принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци, двустранен протокол от 16.09.2013г.за връщане на хора, незаконно преминали ДГ, копие от турска лична карта и др..        

             Тази фактическа обстановка и изложеното във връзка с установяването й налагат безспорния правен извод, че с описаното в нея деяние подсъдимия Я. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.280, ал.2, т.3  от НК, тъй като на 14.09.2013г. около 21.30 часа в района на  река Делийска в зоната за отговорност на ГОДГ-03 към ГПУ-Малко Търново е превел през границата на страната от Република Турция в Република България, група от седем сирийски граждани- св.А. С***, Ю***, С***, К***, К***, Ш*** и св.А. Д***, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места. От обективна страна Я. е  превел през границата на страната група от хора, без тези лица да притежават документи, позволяващи им преминаването на границата- необходимите визи и разрешителни, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места. Преведените седем лица са сирийски граждани, поради което е налице квалифициращите обстоятелства на т.3 на чл.280, от НК. Безспорно местоизвършването на престъплението е в района на  река Делийска в зоната за отговорност на ГОДГ-03 към ГПУ-Малко Търново ,тъй като подсъдимия Я. и сирийските граждани са били заловени непосредствено след преминаването на границата.  От субективна страна подсъдимия Я. е действал при пряк умисъл- той е съзнавал, че сирийските граждани нямат разрешение от надлежните органи да преминават границата, но въпреки това ги е превел през тази граница, съзнавал е, че те не са български граждани, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици от това си поведение и искал настъпването им.

                 При индивидуализацията  на наказанието на подсъдимия следва да се вземат предвид от една страна чистото съдебно минало на лицето,което е смекчаващи вината обстоятелство, а от друга страна липсата на  изразеното съжаление, оказаната съпротива при задържането и користните причини за извършване на престъплението, които са отегчаващи вината обстоятелства. При определянето на наказанието следва да се изходи и от генералната превенция, която налага в момент на повишаване на случаи на „каналджийство”, да се отговори с необходимата тежест на закона от правозащитните органи, особено при престъпление, което засяга реда в цяла Европа и предимно Европейския съюз, чийто член е България, натоварена с нелеката задача да брани границите на този съюз от подобни посегателства. При тези квалифициращи обстоятелства наказанието следва да бъде една години лишаване от свобода,  което да се изтърпи при първоначален общ режим в отрит тип затворническо заведение и глоба в размер на 2000/ две хиляди / лева.

                  Мотивиран така съдът постанови присъдата си.

 

                                                        Председател:

 

                                                        Съдебни заседатели:

                                                                                     1.

 

                                                                                     2.