М О Т И В И към НОХД №70/2019 г.

 

          Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Й.И.Д. с ЕГН **********, работник в „Прести" ЕООД, живеещ в с. *, български гражданин, неженен, неосъждан,  с обвинение по чл.343в, ал.2 и по чл.345, ал.2 вр. с чл.23, ал.1 НК.

 

          Защитата на подсъдимите  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.1 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за налагане на наказание за двете обвинения  при условията на чл.66 от НК.

Защитата на подсъдимия в съдебно заседание пледира подсъдимият да бъде оправдан по обвинението по чл.345, ал.2 ,а по обвинението по  чл.343в, ал.2 с приложение на чл.78А от НК.

Подсъдимият не признават вината си и молят съда да бъдат оправдан по обвинението по чл.345, ал.2 ,а по обвинението по  чл.343в, ал.2 с приложение на чл.78А от НК.

Съдът след като се съобрази със събраните на досъдебното и  съдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установено следното:

 

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

По обвинението по чл.343в, ал.2 от НК.

На 11 юли 2019 г. свидетелят * - служител в РУП М. Търново по пътен контрол  заедно с колегата си *били наряд на третокласния път III- 907-24+2 км. в посока от местността „*. Към 15,30 часа  видяли да се движи по пътното платно т.а. *с водач на камиона подсъдимия Й.И.Д. ***. Т*. Спрели го за проверка и установили, че няма СУМПС за тежкотоварни автомобили категория „С"; имал СУМПС категория"В". На 10 октомври 2018 г. на подсъд.Д. му е съставен АУАН с № Д 875016 от мл. полицейски инспектор към РУП М. Търново за това, че същия ден е управлявал т.а. *, без да притежава съответното СУМПС за категория "С".  Съставено му е наказателно постановление № 18-0299-000198 от 22 ноември 2018 г.; определена му е била глоба в общ размер на 190 лв. НП е влязло в законна сила на 17 януари 2019 г.

Поради което съдът намира,че е безспорно доказано ,че подсъд.Д.  е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 НК - в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответното СУМПС.

По обвинението по чл.345, ал.2 НК.

При извършената проверка се оказало, че товарният автомобил *е със служебно прекратена регистрация на 23 август 2017 г. Съгласно чл.143, ал.10 ЗДП регистрацията на МПС се прекратява по служебен път, когато е получено уведомление от Гаранционния фонд, че не е платена застраховката „Гражданска отговорност". За да се поднови регистрацията, е нужно първо да се заплати застраховката, което  в конкретния случай не е станало. Уралът е с прекратена регистрация /стр.5 от ДП/ заради неплатена застраховка.

Защитата на подсъд.Димитгров оспорва деянието по чл.345, ал.2 НК,като твърди,че подзащитният му  не е знаел от субективна страна,че собственика на автомобила не е заплатил гр.отговорност и автомобила е бил служебно дерегистриран.Съдът не споделя това становище и същото се опровергава от доказателствата по делото.Самият подсъдим в разпита си на л.10 от ДП  заявява,че „с този автомобил ме спират за втори път.Зная,че автомобила е с прекратена регистрация от предния път“.Св.Попов заявява:“На 30.05.2019г. отново бяхме спряли същото МПС със същия водач и при проверката установихме ,че МПС е дерегистрирано служебно“.

Поради което съдът намира,че деянието по чл.345, ал.2 НК е безспорно доказано.

           Така описаната и приета от съда фактическа обстановка се потвърждава частично от обусненията на подсъд.Д.,св. показания на св.Попов приобщени по реда на чл.283 НПК,както и останалите писмени доказателства.

 

        

       ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

      При така изяснената фактическа обстановка подсъдимия Й.И.Д. с ЕГН **********  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.343в, ал.2 НК ,за това,че на 11 юли 2019 г. около 15,30 часа по третокласен път 111-907-24+2 км. В посока с. * е управлявал МПС т.а. *без съответното СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № 18-299-000198 / 2018 г. в сила от 17 януари 2019 г.за управление на МПС без съответното свидетелство както и състава на престъплението по чл.345, ал.2 вр. счл.23, ал.1, предложение първо НК за това,че  по същото време и на същото място е управлявал същия т.а. *, който не е бил регистриран по надлежния ред съгласно чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗДП и чл.12, чл.14, чл.24, чл.25 и чл.27 от Наредба 1-45 от 24 март 2000 г.

              Деянието са извършени при форма на вината –„пряк умисъл „ по смисъла на чл.11,ал.2 от НК.

 

                             ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

 

При индивидуализацията на наказанията следващи се на подсъдимия,  съдът прецени следното:

На първо място подсъд.Д. е с чисто съдебно минало.Същият е в млада възраст.

Д. наистина не признава вината си в съдебно заседание и не дава обяснения,което е негово право и съдът не го тълкува в негова вреда.Но на ДП същият се разкайва и дава подробни обяснения за случилото се.

Причини за извършване на деянието според съда са ниската правна култура на подсъдимия и незачитане на установения правов ред.

Степента на обществена опасност на деянието  също не е висока. Поради което съдът наложи на подсъдимия наказание при условията на чл.55 от НК.По обвинение по 343В,ал.2 три месеца ЛОС с изпитателен срок от три години,а по обвинението по 345,ал.2 НК наказание пробация.

На основание чл.23 от НК съдът определи едно общо наказание а именно три месеца ЛОС с изпитателн срок три години.

Съдът не приложи разпоредбата на чл.55,ал.3 от НК и не наложи на подсъдимия наказанието глоба и по двете обвинения.

Съдът намира,че по този начин ще бъдат постигняати целите визирани в чл.36 от НК.

          Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: