ПРИСЪДА

                                        08.11.2013 година    ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Малкотърновски районен съд                                              наказателен състав

На осми ноември                                         две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател:МОНИКА ЯХАНАДЖИЯН

Секретар: М.Д.

Прокурор: Борис Луков

като разгледа докладваното от съдия М.Яханаджиян

наказателно общ  характер  дело №126 по описа за 2013 година

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Т. - роден на *** г. в гр., турчин, турски гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, работи като адвокат при АК – гр.** живущ в гр.** кв.”** и настоящ адрес ***, к-с “**, за ВИНОВЕН в това, че на 08.08.2013 г., около 08,30 часа, в района на бившата 8-ма гранична застава в м.”**” в зоната за отговорност на ГПУ – Малко Търново, е влязъл през границата на страната, без разрешение от надлежните органи на властта и не през определените за това места, като е влязъл в страната, за да се ползва от правото на убежище съгласно с Конституцията, поради което и на основание чл.279, ал.5 от НК, не го НАКАЗВА.

ОСЪЖДА подсъдимия Л.Т. от гр.** кв.”** и настоящ адрес ***, к-с “**, ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – гр.Малко Търново, направените по делото разноски в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева – възнаграждение за извършения превод от български на турски език и от турски на български език.

Иззетата като веществено доказателство турска лична карта, серия R11 №136408, издадена на 24.06.2010 г., приложена на л.26 от ДП №71/2013 г. по описа на ГПУ-Малко Търново, да се предаде на Консулството на Република Турция, находящо се в гр.Бургас.

ПРИСЪДАТА може да се протестира или обжалва пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: