Районен съд - Малко Търново
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2019г. до 2.8.2019г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 40/2019, II състав

КАТ

К.М.Д.

РУП МАЛКО ТЪРНОВО

Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ

Решение от 2.8.2019г.

2

АНД No 41/2019, II състав

КАТ

Р.Я.Д.

РУП МАЛКО ТЪРНОВО

Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ

Решение от 2.8.2019г.