Районен съд - Малко Търново
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2018г. до 30.11.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 133/2018, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

М.И.Г.

Д.С.Г.,
Р.С.Г.,
И.С.Г.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Определение от 29.11.2018г.

2

АНД No 65/2018, I състав

КАТ

А.И.М.

РУП МАЛКО ТЪРНОВО

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Решение от 19.11.2018г.

3

НОХД No 66/2018, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

Х.Р.С.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Споразумение от 28.11.2018г.
Х.Р.С.
В законна сила на 28.11.2018г.

4

НОХД No 70/2018, I състав

Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО

К.И.Ц.

Докладчик:
ЧАНКО П. ПЕТКОВ

Споразумение от 28.11.2018г.
К.И.Ц.
В законна сила на 28.11.2018г.