Районен съд - Малко Търново
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 122/2016 Делба - първа фаза К.И.Т.,
К.И.Т.
М.М.И.,
М.П.И.
Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Определение от 19.1.2018г.
В законна сила на 26.1.2018г.
2 АНД No 110/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО Т.Д.Т. Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Решение от 31.1.2018г.
Т.Д.Т.
3 НОХД No 112/2017 Незаконно преминаване през граница РАЙОННА ПРОКУРАТУРА МАЛКО ТЪРНОВО М.Г. Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Споразумение от 20.12.2017г.
М.Г.
В законна сила на 20.12.2017г.