Районен съд - Малко Търново
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2017г. до 29.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 98/2017 МВР В.И. ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Решение от 18.12.2017г.
2 АНД No 99/2017 МВР А.И. ГПУ М. ТЪРНОВО Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Решение от 18.12.2017г.