Районен съд - Малко Търново
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 122/2016 Делба - първа фаза К.И.Т.,
К.И.Т.
М.М.И.,
М.П.И.
Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Определение от 19.1.2018г.
В законна сила на 26.1.2018г.
2 АНД No 98/2017 МВР В.И. ГПУ МАЛКО ТЪРНОВО Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Решение от 18.12.2017г.
В законна сила на 17.1.2018г.
3 АНД No 99/2017 МВР А.И. ГПУ М. ТЪРНОВО Докладчик:
ПЛАМЕН М. ДОЙКОВ
Решение от 18.12.2017г.
В законна сила на 17.1.2018г.