-

1.1.2017. 31.1.2017.

No , No , , - , -                                         
1 No 253/2016 ... :
.
26.1.2017.
2 No 254/2016 ... :
.
19.1.2017.
3 No 258/2016 "" ... :
.
26.1.2017.
4 No 262/2016 .78 ... :
.
19.1.2017.
...
19.1.2017.
5 No 3/2017 .78 ... :
.
26.1.2017.
...