-

1.1.2017. 31.1.2017.

No , No , , - , -                                         
1 No 14/2013 ; :
.
25.11.2016.
4.1.2017.
2 No 113/2016 ; , , . .   :
.
12.12.2016.
13.1.2017.
3 No 114/2016 ; , , . . -.   :
.
12.12.2016.
13.1.2017.
4 No 250/2016 . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
16.12.2016.
...
23.1.2017.