МОТИВИ  към Присъда №  1/05.01.2012г. по НОХД  68/2011г. по описа на РС-**

 

           Срещу подсъдимия К.К.Т., роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, **,  без образование, е повдигнато обвинение затова, че на 27.05.2011г. около 0.20-0.30 часа в сградата на бивш лимонаден цех на ул.”Иван Башев” в гр.** е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост, като псувал и отправял нецензурни думи към полицейски наряд Г. и Д. “Ей сега ще еба жена си пред вас, нищо не можете да ми направите”, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задълженията си по опазване на обществения ред, дърпайки се и ритайки входната врата и хвърляйки бутилка по вратата  -  престъпление по чл.325 ал.2, вр.ал.1 от НК.

         Срещу подсъдимата Д.С.К.,***, живуща ***, ЕГН:**********, българска гражданка, **, без образование, е повдигнато обвинение затова, че  на 27.05.2011г. около 0.20-0.30 часа в сградата на бивш лимонаден цех на ул.”Иван Башев” в гр.** е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост, като псувала и отправяла нецензурни думи към полицейски наряд Г. и Д., и заедно с това деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задълженията си по охрана на обществения ред, замахвайки с метален стол срещу полицаи Г. и Д. и  хвърляйки стъклени бутилки по входната врата и в краката на полицаите  -  престъпление по чл.325 ал.2, вр.ал.1 от НК

         В с.з. по искане на подсъдимия Т. /чрез защитника му/ и на подсъдимата К. /чрез защитника й/, съдът е допуснал предварително изслушване на страните по делото по реда на чл.370 ал.1 от НПК.

           В с.з. прокурорът поддържа повдигнатото обвинение срещу подс.Т. и срещу подс.К., счита че то е доказано по безспорен начин, счита още че спрямо подсъдимия  и подсъдимата следва да се приложи чл.55 НК, и пледира на Т. и К. да се наложи наказание от вида „пробация”, а размерът на пробационните  мерки  – да е по-дълъг.

Подсъдимият Т., предвид допуснатото предварително изслушване, прави пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт , признава се за виновен, и моли съда за снизхождение.

Защитникът на подсъдимия, иска от съда налагане на наказание от вида „пробация”, а самият Т. – изразява съжаление за стореното.

 Подсъдимата К., предвид допуснатото предварително изслушване, прави пълни самопризнания относно фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт , признава се за виновен, и моли съда за снизхождение.

Защитникът на подсъдимата, иска от съда налагане на наказание от вида „пробация”, а самата К. – изразява съжаление за стореното.

          Съдът, като взе под внимание направените от подсъдимия Т. и подсъдимата К.  по реда на чл.371 т.2 от НПК самопризнания в с.з., и прецени събраните и приобщени по делото писмени доказателства и доводите на страните по реда на чл.14 и чл.18 от НПК, и на осн.чл.373 ал.3 вр.чл.372 ал.4 от НПК приема за установено следното: 

           От фактическа страна:

           Подс. К.К.Т. е роден на ***г***, ЕГН:**********,***, български гражданин, **,  без образование. Подсъдимият Т. е осъждан с влязла в сила на 07.05.2003г. присъда по НОХД № 17/2003г. на РС-Котел, на "лишаване от свобода" за срок от три месеца, за извършено престъпление по чл.195 ал.1 т.3 и 5 вр. чл.63 ал.1 т.3, чл.26 ал.1 и чл.54  от НК, като на основание чл.66 ал.1 от НК, изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” е било отложено за срок от една година. В изпитателния срок на това наказание, Т. не е  извършвал престъпления.

         Подсъдимата Д.С.К. ***, живуща ***, ЕГН:**********, българска гражданка, **, без образование. Подсъдимата К. не е осъждана, с присъда № 8/22.08.2011г. по НОХД № 38/2011г. на РС-** й е  наложено административно наказание – глоба в размер на хиляда лева за престъпление по чл.325 ал.1 от НК

Подсъдимите Т. и К. живеят заедно на съвместни начала, като от съжителството имат четири деца, най-малкото от които е на година и половина. На 26.05.2011г. едно от децата им – Курти, имало рожден ден и по този повод двамата подсъдими поканили роднини си –св.Л. и св.К.Т. да се почерпят в дома си, находящ се сградата на бившия лимонаден цех на ул.”Иван Башев” в град **. Празненството продължило до късно през нощта, като около 0.20  -0.30 часа оперативният дежурен при РУП-** получил оплакване от граждани от силната музика, пусната от дома на подсъдимите, която пречела на гражданите да спят. Незабавно на адреса се отзовал полицейски наряд в състав св.Гавраилов и св.Д., които установили, че музиката идва от втория етаж на бившия лимонаден цех, а всички участници в тържеството били много пияни. Полицейските служители се качили и разпоредили на подс.Т. да спре веднага музиката. Тъй като последния отказал, брат му –св.К.Т. изпълнил полицейското разпореждане. Полицейските служители тръгнали да излизат и на външната площадка започнали да спорят със св.К.Т., който искал да ги оставят още малко да им свири музиката, тъй като имали бира да си допиват. Подс.Т., който видимо бил много пиян, заявил че в замяна ще пусне телевизора и започнал да крещи на другата подсъдима К. – „ела да те еба да ги видя дали имат право да влизат в къщата ми”, а на полицейските служители да крещи:  “Ей сега ще еба жена си пред вас, нищо не можете да ми направите”. В този момент полицейските служители чули зад гърба си счупване на стъклена бутилка във входната врата, обърнали се, видели че подс.Т. лежи върху подс.К., която се съпротивлявала и се отправили към подсъдимите за да предотвратят евентуално сбиване между тях. Св.Д. хванал подс.Т. за ръката и и му казал, че ще го задържи за неизпълнение на полицейско разпореждане. Подс.Т. не се подчинил, а оказал яростна съпротива –дърпал се, мятал се и ритнал входната врата за да попречи на извеждането си навън, а всички присъстващи –подс-.К., св.Л. и жена му, св.К.Т. се хвърлили да попречат на извеждането на подс.Т. като го задърпали  навътре . Подс.К. взела един метален стол и започнала с него за посяга срещу полицейските служители, но ударила печката, като при удара се счупила горната й плоча. Св.К.Т. се намесил, като хванал подс.К., ударил й един шамар и й взел стола. След това вдигнал подс.Т., който бил паднал на земята и го сложил на леглото му да спи. Подс.К. обаче взела касата с бутилки бира и започнала да ги троши в краката на полицаите, като псувала и отправяла нецензурни думи към тях.

Това потвърждават в показанията си и свид.К.Т., св.Д., св.Гавраилов и св. Л..

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена, въз основа: самопризнанията на подсъдимия Т. и подсъдимата К. по реда на чл.371 т.2 от НК и приетите по делото писмени доказателства, събрани в хода на проведеното ПД № 83/2011г. на РУП-**.

Съдът намери, че горепосочените доказателства, обсъдени в своята съвкупност и поотделно, категорично установяват описаната и приета от съда за установена фактическа обстановка.

По безспорен начин се доказа авторството на деянието, а именно, че на инкриминираните дата и място, подс. Т. в дома си, находящ се в бившия лимонаден цех на ул.”Иван Башев” в град **,  е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост, като псувал и отправял нецензурни думи към полицейски наряд Г. и Д.:  “Ей сега ще еба жена си пред вас, нищо не можете да ми направите”, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задълженията си по опазване на обществения ред, дърпайки се и ритайки входната врата и хвърляйки бутилка по вратата, както и че на същата дата и място подс.К.   е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост, като псувала и отправяла нецензурни думи към полицейски наряд Г. и Д., и заедно с това деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задълженията си по охрана на обществения ред, замахвайки с метален стол срещу полицаи Г. и Д. и  хвърляйки стъклени бутилки по входната врата и в краката на полицаите. 

От правна страна:

           При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че подсъдимият Т. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК.

От обективна страна - подс. Т., извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост, като псувал и отправял нецензурни думи към полицейски наряд Г. и Д. “Ей сега ще еба жена си пред вас, нищо не можете да ми направите”, като деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задълженията си по опазване на обществения ред, дърпайки се и ритайки входната врата и хвърляйки бутилка по вратата.

и че подс.К. от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК.

              От субективна страна - подс.Т. е действал при условията на пряк умисъл, като е съзнавал, че показва /демонстрирал е/ пренебрежение към обществото, неуважение към неговите членове, показвал е грубо нахалство спрямо тях, съзнавал е и общественоопасния характер на своето деяние, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици от него и е искал настъпването им. Обстоятелството, че е бил употребил голямо количество алкохол и поради това е заявил в хода на досъдебното производство, че не помни дори всички моменти на проявата си, не го оневинява и оправдава, респ. не изключва умисъла му, тъй като само се  е привел до това състояние.

         Причина за извършване на престъплението е ниското правно съзнание и култура на подсъдимия и незачитането на установения в страната ред за поведение в обществото, незачитане спокойствието на гражданите, липса на морални задръжки и употребата на алкохол.

           При така приетата за установена фактическа обстановка, съдът прие, че подсъдимата К. от обективна и субективна страна е осъществила състава на престъплението по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК.

От обективна страна - подс. К., е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост, като псувала и отправяла нецензурни думи към полицейски наряд Г. и Д., и заедно с това деянието е съпроводено със съпротива срещу органи на властта, изпълняващи задълженията си по охрана на обществения ред, замахвайки с метален стол срещу полицаи Г. и Д. и  хвърляйки стъклени бутилки по входната врата и в краката на полицаите. 

      От субективна страна - подс.К. е действала при условията на пряк умисъл, като е съзнавала, че показва /демонстрирала е/ пренебрежение към обществото, неуважение към неговите членове, показвала е грубо нахалство спрямо тях, съзнавала е и общественоопасния характер на своето деяние, предвиждала е настъпването на обществено опасните последици от него и е искала настъпването им. Обстоятелството, че е била употребила голямо количество алкохол и поради това е заявила в хода на досъдебното производство, че не помни дори всички моменти на проявата си, не я оневинява и оправдава, респ. не изключва умисъла й, тъй като сама се  е привела до това състояние.

         Причина за извършване на престъплението е ниското правно съзнание и култура на подсъдимия и незачитането на установения в страната ред за поведение в обществото, незачитане спокойствието на гражданите, липса на морални задръжки и употребата на алкохол.

          По вида и размера на наказанието:

За извършеното от подс.Т. престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода" за срок до пет години, без да е предвиден специален минимум.

Предвид провеждането на съдебното следствие при условията на съкратено такова във хипотезата му на чл.371 т.2 от НПК, съдът на осн. чл.373 ал.2 от НПК е длъжен при определяне наказанието да приложи разпоредбите на чл.55 от НК и без да са налице многобройни или смекчаващи отговорността обстоятелства. Т.е. в случая – чл.55 ал.1, т.2, б."б" от НК, поради което следва да се замени и той заменя наказанието "лишаване от свобода" с наказанието "пробация", налагайки именно това наказание на Т..

          При определяне вида на пробационните мерки по чл.42 а ал.2 от НК, и като отчете при това и предходното осъждане на първо място наложи задължителните такива по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, а именно : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него лице 2 пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. На следващо място, съдът налага и пробационна мярка по чл.42а ал.2 т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото – 150 часа годишно, за период от една година.

За извършеното от подс.К. престъпление е предвидено наказание "лишаване от свобода" за срок до пет години, без да е предвиден специален минимум.

Предвид провеждането на съдебното следствие при условията на съкратено такова във хипотезата му на чл.371 т.2 от НПК, съдът на осн. чл.373 ал.2 от НПК е длъжен при определяне наказанието да приложи разпоредбите на чл.55 от НК и без да са налице многобройни или смекчаващи отговорността обстоятелства. Т.е. в случая – чл.55 ал.1, т.2, б."б" от НК, поради което следва да се замени и той заменя наказанието "лишаване от свобода" с наказанието "пробация", налагайки именно това наказание на К.

          При определяне вида на пробационните мерки по чл.42 а ал.2 от НК, и като отчете при това административното наказание на подсъдимата  на първо място наложи задължителните такива по чл.42а ал.2 т.т.1 и 2 от НК, а именно : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от осем месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него лице 2 пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от осем месеца. На следващо място, съдът налага и пробационна мярка по чл.42а ал.2 т.6 от НК – безвъзмезден труд в полза на обществото – 100 часа годишно, за период от една година.

Воден от изложеното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: