Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№:                                         13.11.2014г.                              гр.Малко Търново,

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Малкотърновският районен съд,                                                 наказателен състав

На тринадесети ноември,                             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

Председател: Татяна Станчева

Членове:.......................................

Съдебни заседатели:..................

Секретар: М. Д.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Т.Станчева

н.а.х.дело № 244 по описа за 2014год., за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.4 – 7 от УБДХ, образувано по акт, съставен от А.А.В. – мл. пол.инспектор РУП-Малко Търново, срещу В.П.С.,***, ЕГН ********** за извършена от него на 12.11.2014г. г., в гр.Малко Търново непристойна проява.

, изразяваща се във викове към П. А. П. и Т.Р.Д. - полицейски служители при РУП-Малко Търново и блъскане на , с което нарушил обществения ред и предизвикал възмущението на гражданите.

Нарушителят признава вината си и изразява съжаление за извършената от него постъпка.

РП- Малко Търново редовно уведомена, не изпраща представител в съдебно заседание.

Малкотърновският районен съд, като взе предвид обясненията на нарушителя, свидетелските показания и писмените доказателства към  преписката, намира за установено от фактическа страна следното:

На 12.11.2014г. нарушителят управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат” с ДКН А **** ** в гр.Малко Търново по ул.”Княз Борис І”. В близост до кръстовището на ул.”Княз Борис І” с ул.”Свобода”, нарушителят бил спрян за проверка от  полицейските служители П. и Д., които били на работа и били назначени в наряд-автопатрул. При проверката полицейските служители установили, че нарушителят е във видимо нетрезво състояние. Водачът на автомобила бил поканен да му бъде извършена проверка с техническо средство за наличие на алкохол в издишания въздух. В.П.С. не изпълнили инструкциите на полицейските служители и проверката не била извършена. На нарушителя бил издаден талон за вземане на кръвна проба. В.П.С. бил отведен в ЦСМП, но в кабинета на лекаря С. отказал да даде кръв за изследване. При излизането си от ЦСМП, С. се развикал на висок глас, че СУМПС му е неправомерно отнето. Въпреки предупрежденията на полицаите С. продължавал да вика и да блъска полицаите, които употребили физическа сила и помощни средства за да накарат нарушителя да влезе в автомобила. По време на движението на патрулния автомобил към сградата на РУП-Малко Търново, С. отворил вратата и направил опит да скочи от движещия се автомобил. Благодарение на намесата на пол.П. не се стигнало до настъпването на инцидент. Нарушителят е задържан в РУП-Малко Търново, по ЗМВР за срок от 24часа. В сградата на полицията С. не е извършвал непристойно действия.

При така установената фактическа обстановка и съобразно закона, съдът намира, че действията на В.П.С., следва да бъдат квалифицирани като дребно хулиганство по смисъла на чл.1, ал.2 от УБДХ тъй като същият на 12.11.2014г. в гр.Малко Търново извършил непристойни действия, изразяващи се в арогантно държание спрямо полицейските служители на РУП-Малко Търново – П.П. и Т.Д., като ги блъскал с ръце и викал на висок глас, че неправомерно му отнемат СУМПС, с които викове е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.   Описаните действия и поведение, са осъществени от нарушителя, на публично място пред ЦСМП в гр.Малко Търново, станали са достояние на присъстващите и представляват грубо и непристойно поведение, но поради по-ниска обществена опасност на деянието и с оглед личността на нарушителя не представляват престъпление по чл.325 от НК.

По отношение определяне вида на наказанието, съдът взе под внимание, че нарушителят е в тежко материално положение, като единствен той осигурява доходи за трите си деца, за които се грижи сам. В.С. пред съда се разкая и съжали за постъпката си, поради което настоящият съдебен състав счита, че алтернативно предвиденото по чл.1, ал.1 т. 2 от УБДХ, наказание „глоба“  би изиграло предупредителна роля върху нарушителя и би го мотивирало към правомерно поведение за в бъдеще. Съдът счита, че с оглед тежестта на нарушението, изразеното съжаление и социалния статус на нарушителя, наказанието на същия, следва да е глоба в размер на 100 лева.

 Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.6, ал.1, б.”а” от УБДХ съдът

 

Р     Е     Ш     И   :

 

НАЛАГА на В.П.С.,***, ЕГН **********, административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лева за извършеното от него на 12.11.2014г. в гр.Малко Търново дребно  хулиганство.

 

Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа, считано от момента на прочитането му пред Окръжен съд – Бургас.

 

                                                                                  СЪДИЯ: