М О Т И В И към ПРИСЪДА № 8/22.08.2011г. по НОХД № 38О Т И В И по НОХД № 23/2011г. по описа на РС-Малко Търново

 

 

         Производството е образувано по обвинителен акт на РП-Малко Търново за предаване на съд на Д.С.К.,  родена на ***г***, живуща ***, български гражданин, безработна, не**, завършен І-ви клас, неосъждана, ЕГН **********, по обвинение в престъпление по чл.325 ал.2 от НК.

         Подсъдимата К., редовна призована, се явява лично в съдебно заседание, ведно със служебния си защитник – адв.Д.Р., назначена в хода на досъдебното производство.

В хода на съдебното следствие представителят на РП-Малко Търново установява съществени изменения на обстоятелствената част на обвинението, поради което не поддържа първоначалното обвинение, а на основание чл.287 ал.1 от НПК  повдига ново обинение на Д.С.К.  за извършено престъпление по чл.325 ал.1 от НК , а именно, че на 21.01.2011г. около 15.00 часа в сградата на бившия лимонаден цех на ул.”И. *** и в полицейски автомобил, движещ се от бившия цех за лимонада на ул.”И. ***, е извършила непристойни действия – крещяла на полицейски екип в състав Д.В.К. и Р.К.С. обидни думи и закани, с които действия грубо нарушила обществения ред и изразила явно неуважение към обществото.

Страните са заявили, че желаят производството да продължи по новото обвинение без да се отлага съдебното заседание.

Прокурорът поддържа повдигнатото на съдебното следствие  обвинение при фактическата обстановка, подробно установена в хода на съдебното следствие, като счита, че са налице предпоставките по чл.78а от НК да бъде освободена подсъдимата от наказателна отговорност, кат ой бъде наложено административно наказание глоба на основание чл.78 а вр. чл.325 ал.1 от НК.

Подсъдимата, се признава за виновна  по така повдигнатото й в хода на съдебното следствие обвинение, изказва съжаление и моли съдът за по – малко наказание. Служебният защитник пледира за оправдателна присъда.

От събраните в хода на досъдебното и съдебното производство и приобщени към доказателствения материал по реда на 283 от НПК, доказателства, съдът приема за установена следната

 

 

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

 

 

Свидетелят К.К.Т. живее на съпружески начала с подсъдимата К. от 11 години и имат 4 малолетни деца, които са на възраст 10г., 7г.,  4г. и на 1г. Подсъдимата К. и св.Т. са се самонастанили и обитават бившия лимонаден цех, находящ се на ул.”И. ***. Св.Г. с жена си и св.Щ. с жена заедно с други роднини през деня на 20.01.2011г. празнували рожден ден на своя племенница. Късно вечерта решили да продължат веселбата на друго място, като взели една каса бира, няколко шишета с ракия, музикална уредба с усилватели и отишли  в дома на подс.К. и св.Т.. Веселбата продължила през цялата нощ на 20 срещу 21 януари 2011г., като продължили без прекъсване да се веселят и на следващия ден. В ранния следобяд на  21.01.2011г. по повод отправени между жените реплики и под въздействието на изпития алкохол между св.Т. и св.Щ. възникнал конфликт, в резултат на който св.Щ. и жена му били изгонени от дома на св.Т.. Не след дълго обаче св.Щ. се върнал в дома на св.Т., извинил се за своето държание и бил отново приет в компанията. Около 15.00 часа на 21.01.2011г. домът на подс.К. и св.Т. бил посетен от полицейския дежурен екип при РУП-Малко Търново по подаден сигнал за висока музика, с която се нарушавал обществения ред, а именно- спокойствието на гражданите в часовете от 14.00 часа до 16.00 часа, регламентирани с Наредба № 1 за обществения ред на гражданите в община Малко Търново. При влизането си в дома на подсъдимата К. полицейските служители -св.К. и св.С. разпоредили музиката незабавно да бъде спряна и поискали св.Т. и подс.К. да им предоставят личните си карти, за да им съставят актове за установяване на административно нарушение. В този момент подс.К. усилила музиката и започнала да крещи на полицейските служители, че в нейния дом никой не можел да й заповядва какво да става, както и че не се страхува от тях. Заплашила ги, че е луда и никой нищо няма да й направи, ако ги убие.  Св.Т. пък заявил, че няма лична карта, тъй като била унижощена преди време, отказал доброволно да отиде в сградата на РУП-Малко Търново за установяване на самоличността му, поради което се наложило принудително да бъде отведен. Раздразнена от действията на полицейските служители, подс.К. започнала да псува на цигански език всички присъстващи, след което замерила с празно бирено шише свидетеля Ил.Г., тъй като решила, че внасяйки музикалната уредба с усилвателите в техния дом, Г. е главния виновник за принудителното отвеждане на св.Т. в полицейският участък. Тъй като хвърлената бирена бутилка минала в близост до главата на св.К., полицейските служители заедно със св.Т. отвели с полицейския автомобил до РУП-Малко Търново и подс.К. за изясняване на случая. И в полицейския автомобил подсъдимата К. продължила с арогантното си поведение, като крещяла обидни думи и закани на полицейския екип в състав Д.К. и Р.С..

 Гореизложената фактическа обстановка съдът приема за установена по несъмнен начин, възприемайки и анализирайки събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства, както и съпоставяйки показанията на различните свидетели, едни спрямо други, като и от обясненията на подсъдимата. Разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели К., С., Т., Г. и Щ. са преки очевидци на деянието, чиито показания подсъдимата не оспорва досежно твърдението, че се е отказала да изпълни полицейското разпореждане да  спре силната музика, а в последствие употребила висок тон, обиди  и закани срещу дежурните полицейски служители.

 

ПРАВНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

 

 

По така описания начин, с деянието си, от обективна и субективна страна, подсъдимата Д.С.К. с ЕГН ********** е осъществила престъпния състав на чл.325 ал.1 от НК.

Касае се за непристойни действия от страна на подсъдимата К., грубо нарушаващи обществения ред, изразяващи явно неуважение към обществото. Непристойните действия се изразяват в псувните и обидните думи, отправени към полицейските служители при изпълнението на служебните им функции - св.К. и св.С., в дома на подсъдимата, находящ се на ул.”И. *** и в полицейския автомобил , движещ се от дома на подсъдимата до РУП –Малко Търново, на обществено място и станали до**ие на повече от две лица. От субективна страна деянието е извършено виновно, при форма на вината пряк умисъл, като подсъдимата е осъзнавала общественоопасния му характер, предвиждала е  и  е целяла настъпването на обществено опасните му последици. В конкретния случай съдът приема, че с отправянето на обидни думи и закани към полицейските служители К. и С.,  изпълняващи служебните си задължения, подсъдимата К. е демонстрирала оскърбително и грубо поведение в дома си и в полицейския автомобил, с което е изразила явно неуважение към обществото и грубо е нарушила обществения ред.

Доколкото като елемент от състава на престъплението по чл.325 от НК е предвидено проявата на дееца да е свързана с възмущението на обществото, съдът намира, че двамата полицейски служители са категорични както относно възмущението си от проявата на подсъдимата, така и от демонстрираното поведение от  подобен род, нетипично за жена.

С оглед горното и тъй като прие, че обвинението против подсъдимата К. е доказано по несъмнен начин по смисъла на чл.303 ал.2 от НПК със събраните в производството доказателства, съдът призна  подсъдимата К. за виновна за предявеното й обвинение за извършено престъпление по чл.325 ал.1 от НК.

       

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид следното:

        На първо място настоящият съдебен състав съобрази кумулативното наличие на предпоставките по смисъла на чл.78 “а “от НК- подсъдимата К.  е пълнолетно лице, предвиденото наказание за умишленото престъпление по чл.325 ал.1 от НК е лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и общественно порицание,  К. не е осъждана за извършени престъпления от общ характер и не е освобождавана  от наказателна отговорност по  реда на чл.78”а” от НК до настоящият момент, от деянието й не са причинени имуществени вреди. При горните констатации съдът освободи подсъдимата К. от наказателна отговорност и й наложи административно наказание “Глоба”.

        При определяне  размера на наложената глоба съдът съобрази на първо място високата степен на обществена опасност  на деянието,  а като смекчаващи вината обстоятелства съдът взе предвид ниската степен на обществена опасност на личността на подсъдимата, която е с чисто съдебно минало. Въз основа на тези обстоятелства и предвид имотното съ**ие на дееца -  същата е безработна, отглежда четири малолетни деца на възраст от 1г. до 10 г., съдът определи  на подсъдимата К. административно наказание, предвидено  в чл.78а ал.1 вр.чл.325 ал.1 от НК “Глоба” в размер на 1000 /хиляда /лева  - минимума по приложимия законов текст.

Съдът счете, че с така наложеното по вид и размер наказание ще бъдат реализирани адекватно целите както на генералната, така и преди всичко на специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК.

Като причини за осъществяване на деянието съдът прие незрялата  възраст на подсъдимата – едва 26 годишна, незачитането на установеният в страната правов ред и занижен самоконтрол от страна на подсъдимата К. поради ниското й правно съзнание и липсата на морално – волеви задръжки.

       Мотивиран от изложеното, съдът  постанови присъдата си.

 

 

                                               Районен съдия :