М О Т И В И към НОХД № 36/2016 г.

 

          Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Х.Т.М. - роден на *** *** , български гражданин , не осъждан , не женен , ЕГН ********** ,Г. Х** М. - роден на *** год. в гр. ** , български гражданин , не осъждан , не женен ЕГН ********** , Т.Т.М. - роден на *** год. в гр. ** ,български гражданин , не женен , осъждан ЕГН ********** ,Т.М.Д. - роден на *** *** ,български гражданин , не женен , осъждан ЕГН ********** ,И. |М.Д. - роден на *** год. в гр. К** ,български гражданин , не женен , осъждан ЕГН **********

с обвинение по  чл.195 ал.1 т.3 , 4 и 5, вр. чл.194 ал.1,вр.чл.20,ал.2 ,вр.чл.26,ал.1  от НК .

Защитата на подсъдимите  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за наказание в размер на една година  лишаване от свобода с приложение на чл.58а, ал.1 от НК и прилагане института на условното осъждане.

Защитата на подсъдимите в съдебно заседание пледира за налагане на наказание при условията на чл.58,ал.1 от НК.

  Подсъдимите признават вината си, съжаляват за извършеното престъпление и молят съда за минимално наказание.

Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимите и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Подсъдимите Х. и Т. М** са братя , а Г.М. е техен братовчед .Братя са и подсъд. И. и Т. Д** . Петимата подсъдими са били добри познати и в началото на месец декември на 2014 год. решили да извършват кражби от трафопостове на трансформатори на територията на **.За целта на 23/24.12.2014 год. петимата се придвижили до с. ** .до помпената станция на селото намираща се в ляво от главен път I- 9 в посока гр. Б** . С помощта на метален лост подсъдимите счупили патрона на металната врата на входа на станцията и проникнали в нея. От помпената станция отнели един брой мачтов трансформатор ** на стойност 1991 лв. След като изнесли трансформатора подсъд. М** и Д** начупили външната обвивка на трансформатора и иззели медните клеми в него , ведно с трансформаторното масло .

В този момент свидетелят ** -отговарящ за помпената станция получил сигнал , че водата в селото е намаляла и посетил помпената станция. , като констатирал разбитата входна врата на станцията и кражбата на трансформатора .Стойността на отнетата вещ е 1991 лв.

В същият период от време на 25/26.12.2014 год. петимата подсъдими М** и Д** решили да разбият и помпената станция при с. **. За целта отишли на 500 метра преди разклона на селото , където се намирала помпената станция Там се намирало ** , което води към трафопоста . \След като изключили захранването подсъдимите съборили трафа и демонтирали горния му капак , от където отнели мачтов трансформатор ** на стойност 1480 лв. Подсъдимите разбили трансформатора като отнели металните му медни клеми и трансформаторното му масло.

На 26.12.2014 год. около 19.00 часа свидетелят ** отново получил сигнал от с. ** , че водата е намаляла. Пристигайки на мястото свидетелят констатирал извършената кражба и уведомил органите на полицията .

Подсъдимите започнали да продават отнетото трансформаторно масло на свидетеля ** , който закупил от тях около 220 литра на стойност по 1.60 лв. за литър . С протокол свидетелят предал 78 литра трансформаторно масло останало му от закупеното такова . .Медните клеми подсъдимите продали на св. **

 

Разпитани в хода на досъдебното производство, подсъдимите признали за извършената от тях  кражба.

       Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимите, показанията на свидетелите, справка за съдимост .

 

 

 

 

 

                  

       ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

                  При така изяснената фактическа обстановка подсъдимите срещу Х.Т.М. - роден на *** *** , български гражданин , не осъждан , не женен , ЕГН ********** ,Г. Х** М. - роден на *** год. в гр. ** , български гражданин , не осъждан , не женен ЕГН ********** , Т.Т.М. - роден на *** год. в гр. ** ,български гражданин , не женен , осъждан ЕГН ********** ,Т.М.Д. - роден на *** *** ,български гражданин , не женен , осъждан ЕГН ********** ,И. |М.Д. - роден на *** год. в гр. К** ,български гражданин , не женен , осъждан ЕГН ********** са осъществили състава на престъпление по   чл.195 ал.1 т.3 , 4 и 5, вр. чл.194 ал.1,вр.чл.20,ал.2 ,вр.чл.26,ал.1  от НК   за това ,че  за периода от **. при условията на продължавано престъпление , след предварителен сговор в съучастие като извършители ,чрез разрушаване на преграда здраво направена за защита на имот и използване на техническо средство — метален лост отнели чужди движими вещи два броя мачтови трансформатори от помпена станция в ** на обща стойност 3471 лв. от владението на МОЛ ** при „ВиК“ гр. Б** , без съгласдието му , с намерение противозаконно да ги присвоят , както следва - На 23/24.12.2014 год. отнели чужда движима вещ мачтов трансформатор ** кv на стойност 1991 лв. от помпена станция в ** , от владението на МОЛ ** при „ВиК“ гр. Б** , без съгласието му , с намерение противозаконно да го присвоят и

                На 25/26.12.2014 год. отнели чужда движима вещ мачтов трансформатор ** кv на стойност 1480 лв. от помпена станция в с.** , от владението на **

Иванов при „ВиК“ гр. Б** , без съгласието      му     ,с намерение противозаконно да го присвоят .

                 Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по

         смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

За престъплението по чл.195 ал.1 т.3 , 4 и 5, вр. чл.194 ал.1,вр.чл.20,ал.2 ,вр.чл.26,ал.1  от НК    законът предвижда наказание  от 1 до 10г. ЛОС. При индивидуализацията на наказанията следващо се на подсъдимите,  съдът прецени следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, в случаите по чл. 372, ал. 4 от  НК при провеждане на съдебното следствие не се извършва разпит на подсъдимите, на свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл. 58а от НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, предвижда, че при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от НПК съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета. Същата предвижда възможност да съдът да определи наказанието при условията на чл. 55 НК, ако са налице условията за това, като при едновременно наличие на предпоставките на разпоредбите на чл. 58а НК и чл. 55 НК, съдът следва да приложи тази на чл. 55 НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, е в сила от 10.04.2010г. Съдът съобрази обстоятелството,че подсъдимите признават вината си,съжаляват,младата им възраст,трима от тях са неосъждани.Поради, което съдът наложи наказание на подсъдимите при условията на чл.58, ал.1 от НК –една година лишаване от свобода, което намали с 1/3. Или реално подсъдимите следва да изтърпят наказание в размер на осем месеца лишаване от свобода, което наказание съдът отложи за изпитателен срок от три години.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските.

Съдът постанови връщане на трансформаторното масло на собственика.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

           

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: