П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  18.09.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  осемнадесети септември,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурор  Райко Стоянов 

сложи за разглеждане НОХ дело    180 по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Стоянов.

Подсъдимият  А.П.П., редовно призован, се явява лично.

.           Явява се адв.А.А. ***, надлежно упълномощен защитник в хода на ДП.

Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.А.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия А.П.П. по документи от делото и данни заявени от  него.

А.П.П.   роден на  *** ***, ЕГН:**********, български гражданин, неженен, осъждан,  с основно образование, безработен, живущ ***

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 180/2014г. с подсъдимия А.П.П.   и неговия защитник адв.А.  за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият А.П.П. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.2, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: На 03.09.2014г. около 17.55 часа на главен път І-9 на КПП”Босна” е управлявал МПС – лек автомобил “Ауди” модел 80 с рег.№ СН 08 68 КС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.76 на хиляда промила алкохол, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №784/04.09.2014г., след като е осъден с влязла в сила присъда със споразумение по НОХД №222/2012г. на Районен съд- Бургас за деянието по ал.1 - престъпление по чл.343б ал.2, вр.ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б ал.2, вр.ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.37 ал.1 т.7 от НК, подсъдимият се лишава от право да управлява МПС, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.3 от НК, да му бъде приспаднато времето през което подсъдимия П.  е бил лишен от право да управлява МПС, считано от 03.09.2014г. до настоящия момент..

 

Разноските по делото в размер на 39.08лв., на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.А.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:                             

/ Райко Стоянов /                                                     / А.П.П.   /

                                                          

Защитник:

 /Адв.А.А. /

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БДП  №.135/2014 по описа на РУП- Малко Търново, БДП № 147/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново, представлявана от прокурор Райко Стоянов, подсъдимия А.П.П.   и неговия защитник адв.А.А., съгласно условията на което подсъдимия А.П.П. се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343б ал.2, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: На 03.09.2014г. около 17.55 часа на главен път І-9 на КПП”Босна” е управлявал МПС – лек автомобил “Ауди” модел 80 с рег.№ СН 08 68 КС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, а именно 1.76 на хиляда промила алкохол, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза №784/04.09.2014г., след като е осъден с влязла в сила присъда със споразумение по НОХД №222/2012г. на Районен съд- Бургас за деянието по ал.1 - престъпление по чл.343б ал.2, вр.ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.343б ал.2, вр.ал.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание при условията на чл.54 от НК, ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66 ал.1 от НК, отлага така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.343 Г вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК, подсъдимият П. се лишава от право да управлява МПС, за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.59 ал.3 от НК,  приспада времето през което подсъдимия е бил лишен от правото да управлява МПС, по административен ред - считано от 03.09.2014г.

Разноските по делото в размер на 39.08лв., на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимия.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 180/2014г. на осн.чл.24 ал.3 от  НПК.

Определението е окончателно, не подлежи на обжалване и протестиране и има последиците на влязла в сила присъда.

 

Приключи с.з. в 11:25 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: