П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  01.08.2014година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  първи август,  две хиляди и четиринадесета  година в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Москова             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д.  и прокурора Борис Луков 

сложи за разглеждане НОХ дело    155   по описа за 2014 год.

докладвано от съдията Москова

            На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

За МТРП се явява прокурора Луков.

            Подсъдимият Ф.С.М., редовно призован, се явява лично.

            Явява се адв.Д.Р. ***, назначен служебен защитник в хода на ДП.

            Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимия :

      Ф.С.М.  с ЕГН:********** п.а. гр.**,  основно образование,  женен, осъждан, месторабота строител

Прокурора: Постигнахме споразумение за решаване на НОХД № 155/2014г. с подсъдимия Ф.С.М.  и неговия защитник адв.Р. за прекратяване на наказателното производство, чрез споразумение на осн.чл.381 и сл.от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимия Ф.С.М.  се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.281, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: На 10.02.2014 година, в  зоната за отговорност на  ГОДГ 03 към ГПУ – Малко Търново в съучастие като помагач, умишлено улеснил лицата ** и ** противозаконно да подпомогнат две лица чужди граждани, влезли през границата на страната в посока от  Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, да пребивават в страната в нарушение на закона - престъпление по чл.281, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК. Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК. За посоченото престъпление по чл. 281, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание ГЛОБА в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.

Разноските по делото направени по дознанието в размер на 117.98лв.  

От престъплението не са причинени имуществени вреди.Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моя подзащитен доброволно,  същият е запознат с него, наясно е с правните последици, съгласен е да заплати разноските.Съгласна съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимият : Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Прокурор:                                                                 Подсъдим:                            

/ Борис Луков /                                                         / Ф.С.М. /

                                                          

Защитник:

/Адв. Д.Р./

 

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала , на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  №96/2014 по описа на ГПУ- Малко Търново, ДП № 70/ 2014г. на РП - гр. Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимия Ф.С.М.  и неговия защитник адв.Р., съгласно условията на което подсъдимия Ф.С.М.М.  с ЕГН:********** п.а. гр.**,  основно образование,  женен, осъждан, месторабота строител  се ПРИЗНАВА за  виновен в извършване на престъпление по чл.281, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК, а именно в това, че: На 10.02.2014 година, в  зоната за отговорност на  ГОДГ 03 към ГПУ – Малко Търново в съучастие като помагач, умишлено улеснил лицата ** и ** противозаконно да подпомогнат две лица чужди граждани, влезли през границата на страната в посока от  Република Турция в Република България, без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, да пребивават в страната в нарушение на закона - престъпление по чл.281, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия  виновно,  при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК.

За посоченото престъпление по чл. 281, вр.чл.20 ал.4, вр.ал.1 от НК, вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК, на подсъдимия Ф.С.М.М.  с ЕГН:********** п.а. гр.**,   се налага наказание ГЛОБА в размер на ОСЕМСТОТИН ЛЕВА.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства няма.

От престъплението не са причинени имуществени вреди.

На основание чл.189 ал.3 от НПК, разноските по делото в размер на 117.98лв.  , се възлагат в тежест на подсъдимия Ф.С.М.М.  с ЕГН:********** п.а. гр.**.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 155/2014г.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жаЛба пред БОС.

Приключи с.з. в 12:10 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                                                           

СЪДИЯ:

 

                                                                       Секретар: