Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                      гр. Малко Търново,   25.10.2013 г.

 

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Малкотърновският районен съд                                     наказателен състав

в публично съдебно заседание, проведено на петнадесети октомври през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                          Председател : Мария Москова

 

при участието на секретаря М.Д., като разгледа докладваното от съдията Москова НАХД № 130 по описа на съда за 2013г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

Образувано е по жалба от М. Х. М. с ЕГН **********, с постоянен адрес : ** чрез адв.Д.Р. *** офис № 6  срещу наказателно постановление № 117/28.08.2013г. на началника на Митница Бургас, с което за извършено нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците на жалбоподателят на основание чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 17 840.00 лв., съставляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети както следва: репродукция 50/70 см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 60/50см. – 1бр.; медна плоча 40/49.5см. – 1 бр.; репродукция 24/36 см. – 1бр.; репродукция 37/49 см. – 1бр.;  репродукция 30.7/41 см. – 1бр.;   репродукция 35.5/30 см. – 1бр.; репродукция 35/44 см. – 1бр.;  репродукция 24/34.5см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 33/41см.-1бр.; репродукция 18/24 см. – 1бр.;  рисунка с туш, перо и акварел 36/28см.-1бр.; маслени бои върху платно 70/50см.-1бр.; акварел 21/30см.-1бр.; репродукция 29/21 см. – 1бр.;  репродукция 29/17 см. – 1бр.;  репродукция 30.5/20.5 см. – 1бр.;  репродукция 24/18 см. – 1бр.;  маслени бои върху фазер 26.2/26.5см.-1бр.; рисунка с туш, перо и акварел 35.7/26.8см.-1бр.; маслени бои върху шперплат 5/8/31см.-1бр.; репродукция 26.5/35 см. – 1бр.;   маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; офорт с акварел 24.5/8.5см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 26.2/8.7см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 19.3/14см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.5/16см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.3/16см.-1бр.; офорт 19.2/12.2см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.2/16см.-1бр.;  декоративна метална чиния диаметър 38см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти –ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; порцеланова чиния с метален обков диаметър 23см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти-ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; влагомер -1бр.; порцеланова каляска с жена – 1бр.; часовник стенен марка”Zentra”-1бр.; поставка за вино /метална/, цинкова, пукната-1бр.; газова лампа метална-1бр.; кана с капак от цинк с релеф-1бр.; ваза/метална/ цинк и бронз,релефна-1бр.; плосък съд, метална сплав, кръгъл с капак-1бр.; метална чиния диаметър 17см-1бр.; лула /метална/ цинкова сплав с четки за чистене и мундщук от пластмаса-1бр.; калъф /метален/ с очила без рамка /пенсне/, марка „Hristandt”-1бр.; ръчен часовник с каишка от естествена кожа марка Meister Singer”-1бр.; ръчен часовник с метална каишка марка Precimax”-1бр.; джобен часовник с верижка без капак марка Ventur”-1бр.; медальон „Royal”-1бр.; медальон „Benedicts XVІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Brandenburg” сребърно покритие -1бр.; медальон „Ludwig ІІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Adler 1835” сребърно покритие -1бр.; сребърни монети в пласмасови кутийки по 40.00лева всяка – 8 бр.; пишеща машина марка „ Mercedes , Zella-Mehlis-1бр.; музикален инструмент цитра /”Valsonara Zither”/ размери 49/36/5.5см.-1бр.; порцеланова ваза с метален обков и височина 46см.-1бр.; настолни часовници дървени „Gondabsteller mauthe” по 600.00лева всеки-4бр.; настолен часовник метален марка Kundo„ и марка Jehatz по 200.00лева всеки-2бр.; настолен часовник войник – 1бр. и комплект от 4бр.кани с капак от цинк без релеф-1бр. на обща митническа стойност 17840.00 лв., определена съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на зам.началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК. С жалбата се иска наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано. Излага подробни доводи.

Жалбоподателят, редовно призован, се представлява в с.з. от  адв.Р., надлежно упълномощена, която поддържа жалбата на основанията, посочени в нея.

Ответникът по жалбата – Митница Бургас, редовно призован, се представлява в с.з. чрез процесуалния си представител по делото – ю.к.Ламбов, надлежно упълномощен.  В с.з. и в писмените бележки излага доводи, че от събраните по делото доказателства е установено по един безспорен и категоричен начин, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл.233 ал.1 от Закона за митниците. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 14.03.2013 г., около 08.30 часа на МП-Малко Търново на трасе „Изход” от Р България за Р Турция пристигнал лек автомобил марка **, теглещ ремарке с немски регистрационен № ВКR2792, управляван от лицето ** с ЕГН **********. Като пътници в автомобила също пътували  жалбоподателят ** М. и сина на водача – Х. Н.К. с ЕГН **********. След извършения паспортен контрол, св.Р.К. / митнически служител / попитал водача на автомобила и пътниците дали имат нещо за деклариране – стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След като получил отрицателен отговор от тримата, св.К. заедно с колегите си – св.П. /актосъставител/ и св.Р.П. пристъпили към проверка на превозните средства и на багажа на лицата, в хода на която установили, че в колата и ремаркето има старинни предмети, поради което отклони превозните средства в халето за ЩМП. В хода на ЩМП митническите служители  открили в автомобила и ремаркето общо недекларирани 78 броя старинни предмети, които задържали  и поименно описали. За извършената щателна митническа проверка били съставени  Протокол за ЩМП № 151/14.03.2013г. / л.16-18 от АНП / , снети писмени обяснения от водача и пътниците /л.19-21 от АНП/, а стоките задържани с разписка за задържане № 00181/14.03.2013г.  и Опис на предметите към нея /л.13-15 от АНП/ .

В писмено обяснение , дадено пред митническите служители /л.19 от АНП/ дадено на основание чл.16, ал.1, т.5 от ЗМ, жалбоподателят М. посочил, че предметите са негови и че не знаел за задължението си да ги декларира.

На основание чл.230 от ЗМ, в присъствието на жалбоподателят бил съставен и връчен лично акт за установяване на митническо нарушение /АУМН/  № 112/14.03.2013г. Откритата недекларирана стока  била иззета с разписка за задържане № 00181/14.03.2013г.  и Опис на предметите към нея и манифестирана служебно в митница Бургас.  Жалбоподателят не е възразил срещу така съставения АУМН в законоустановения 3-дневен срок.

Видно от Експертната оценка с вх.№ 4402-335/24.07.2013г., извършена от Г.Д.-директор на БХГ и Н.Д.-художник,гл.експерт към Община Бургас и уредник в БХГ, художествената и  антикварната стойност на гореописаните предмети е общо в размер на 17 840 лева, като всеки един от предметите е оценен поотделно. Митническата стойност на  стоките – предмет на нарушение по АУМН № 112/2013г. е определена в размер на  17840.00 лева, съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК/л.34-35 от АНП/ . С оглед на количеството и стойността на недекларираните вещи,  АНО е приел, че се касае за извършване на нарушение по Закона за митниците.

Въз основа АУМН № 112/14.03.2013г., било издадено и атакуваното наказателно постановление № 117/28.08.2013г. на началника на Митница Бургас, редовно връчено на жалбоподателят чрез пълномощника му –адв.Р.  на 02.09.2013г. В наказателното постановление било прието за установено, че на 14.03.2013г. жалбоподателят  е направил опит да пренесе през държавната граница описаните по-горе стоки без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233 ал.1 от ЗМ. За това нарушение  на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети горепосочените стоки на обща митническа стойност 17 840.00лв., определена съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на началника на Митница –Бургас, на основание чл.31 от МК, а на жалбоподателят на основание чл. чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 17840.00 лева, съставляваща 100% от митническата стойност на стоката.

Представеното в хода на съдебното следствие по делото заверено копие на Заповед № ЗАМ-569/24.10.11г. на Директора на Агенция митници, доказва материалната компетентност на АНО по отношение на заместник-началника на Митница Бургас, комуто са надлежно делегирани правомощията на наказващ орган за нарушения по ЗМ.

Така изложената фактическа обстановка, приета за установена от съда, кореспондира с възприетата от АНО и изложена в акта, респ. в НП. Същата, съдът изведе въз основа на съвкупен анализ на доказателствения материал, събран в хода на настоящото производство. Както писмените, така и гласните доказателства са относими към релевантните по делото факти. Свидетелските показания на разпитаните по делото митнически служители-св.П., св.К. и св.Петроваа са  безпротиворечиви по отношение на основните факти, логични, последователни и взаимно допълващи се, кореспондират и с писмените доказателствени средства приобщени по делото, поради което и съдът ги цени за обективно верни. Същите, възпроизвеждат непосредствените си впечатления за обстоятелствата при констатиране на нарушението, митническата проверка и  изпълнената административна процедура, включително и предявяването на съставения АУМН № 112/14.03.2013г., въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление. Митническите служители в разпита си пред съда са потвърдили и фактическото извършване на митническото нарушение от жалбоподателя, пресъздават и неговите предпроцесуални обяснения, с характер на признания относно пренасяните стоки, посочил като свои. Показанията на доведения от страна на защитата св.Конрад също коренспондират с показанията на митническите служители досежно релевантните към делото факти – фактическото извършване на нарушението и авторството на същото.

При тази фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е подадена в преклузивния срок за обжалване, от легитимирано  лице и е процесуално допустима.Преценена по същество, тя е неоснователна, за което съдът привежда следващите правни съображения:

При служебна проверка за процесуалноправната законосъобразност на атакуваното наказателно постановление, включително и по отношение на АУМН № 112/14.03.2013г., въз основа на който е издадено, и съобразно релевираните от защитата възражения, съдът не констатира наличие на съществени процесуални нарушения, представляващи предпоставки за отмяната му. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се производство по установяване на нарушението и издаване на НП. Последното, както и АУМН са издадени от компетентни органи, в надлежната  форма, по съответния ред и имат необходимото съдържание, съгласно изискванията на чл.42 и 57 от ЗАНН. Не се установиха съществени нарушения на процесуалните правила, опорочаващи НП от формална/процесуалноправна страна и водещи до неговата отмяна. Словесното описание на нарушението, позволява индивидуализацията на административното нарушение, като изпълнително деяние и неговата квалификация, като изложените фактически обстоятелства и в АУМН и НП, разкриват съвпадение по основните релевантни факти на твърдяното за осъществено административно нарушение, в хипотезата на чл.233,ал.1 ЗМ – “опит за митническа контрабанда”.

Обжалваното НП е законосъобразно и от материалноправна страна. Правилно АНО е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, приемайки че последният е осъществил съставът на митническото нарушение по чл.233 ал.1 ЗМ - опит за митническа контрабанда. Събраните в хода на производството гласни доказателства, както и косвено писмените такива, установяват по несъмнен начин, извършването на съставомерно деяние, консумиращо нарушение на действащия митнически режим и изисквания за деклариране на стоки. Еднопосочни и безпротиворечиви са кредитираните свидетелски показания на разпитаните митнически служители, относно обективния факт за откриване на недекларирана стока едва в хода на ЩМП, разпоредена при митническия контрол, при липса на надлежно деклариране и след като жалбоподателя е заявил пред контролните органи, че не носи стоки, подлежащи на деклариране.  Поради това и съдът приема за доказано по категоричен начин по делото, че на 14.03.2013г, през МП Малко Търново, при излизане от страната ни за Р Турция, жалбоподателят е направил опит да превози с лек автомобил през държавната граница недекларирани  стоки без знанието и разрешението на митническите органи.  За съставомерността на деянието е достатъчно обективното неизпълнение на задължението за деклариране, като разпоредбата на чл.66 ал.1 ЗМ установява общото задължение за деклариране, съответно в частност-задължението за деклариране на процесните стоки, чието количество и асортимент значително надвишаващи нормите за безмитен внос, произтичащо от чл.68 от ЗМ и чл.62 Регламент/ЕИО/2913/92 – приложим и за конкретното нарушение. Според текста на чл.66 ЗМ,  всяка стока  предназначена да бъде поставена под митнически режим, подлежи на деклариране за съответния режим, като са допустими при определени условия писмено или устно деклариране. Легално дефиниция  на понятието ”деклариране” по смисъла на ЗМ е дадено в пар. 1,т.3 ДР ЗМ, идентична е и разпоредбата на чл.4,пар.17 Регламент /ЕИО 2913/92г, въвеждащ Митническия кодекс на Общността, като правната регламентация се съдържа и в Наредба № Н-17/06г. Неизпълнението на  задължението за деклариране, по надлежния ред на стоките, при опит да бъдат пренесени през държавната ни граница и  въвеждани на митническата територия на РБългария, без знанието и разрешението на митническите органи, съставлява административнонаказателен състав по - по чл.233 ЗМ.  Именно това свое задължение не е изпълнил жалбоподателя при излизането си от страната за Р Турция  и доколкото не е направено деклариране в дължимата и изискуема форма, то налице е липса на деклариране, от тук и неизпълнение на това задължение. С бездействието си същият е  нарушил посочените разпоредби и изводите на АНО, в тази насока са правилни. Осъществяването от обективна страна на деянието се установява, както вече се посочи от преките гласни доказателства, които съдът цени  и относно авторството, с оглед възпроизведените предпроцесуални признания на нарушителя, че стоките са само негови и обективния факт на откриването им в МПС – автомобил и ремарке към него, управлявано от трето лице. Ето защо и съдът приема, че жалбоподателят е осъществил състава на опит за митническата контрабанда по смисъла на чл.233,ал.1 ЗМ, като е дал невярна информация и не е декларирал пред митническите органи процесните стоки. Правнозначими са в тази връзка, и съдът обсъжда обективните обстоятелства,  установени от показанията на тримата свидетели-митнически служители, че жалбоподателят не е изпълнил своето задължение да декларира по установения ред пред митническите органи превозваните от него процесни стоки, въпреки че е бил длъжен и е имал възможност да го направи, освен това изрично е бил запитан от митническите служители дали има нещо за деклариране, но е отговорил отрицателно. В контекста на изложеното, вмененото деяние се явява съставомерно и от субективна страна, същото е извършено виновно, при пряк умисъл. При съзнаване на задълженията си във връзка с митническия режим, включително и  задължението за деклариране му е било известно и допустимите норми за пренос на стоки,  или ако не са му били известни, следвало е да го знае, в който случай незнанието не изключва виновността. Следователно  жалбоподателят е съзнавал и противоправния характер на деянието си, като от волева страна е целял настъпването на общественоопасните последици-укриване, непредоставяне на вярна информация на митниците, с оглед неизбежността от настъпването на този резултат .

Възражението на защитата досежно начина, по който е определен размера на митническата стойност на процесните стоки, е неоснователен. Митническата стойност на стоката правилно е определена от митническите органи,  по съответния процесуален ред -  съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК/л.34-35 от АНП/– въз основа на депозираната пред Митница Бургас Експертната оценка с вх.№ 4402-335/24.07.2013г., извършена от Г.Д.-директор на БХГ и Н.Д.-художник,гл.експерт към Община Бургас и уредник в БХГ, за художествената и  антикварната стойност на гореописаните предмети, която е общо в размер на 17 840 лева, като всеки един от предметите е оценен поотделно. Митническата стойност на  стоките – предмет на нарушение по АНП № 112/2013г. е определена в размер на  17840.00 лева, като общата парична стойност на процесните стоки е 17840.00 лева, предвид което и приетата от АНО митническа стойност в размер на 17840.00 лв. за общото количество стоки,  следва да се приеме за законосъобразно определена  и  доказана.

Съгласно чл.27 от ЗАНН административното наказание се определя съобразно с разпоредбите на този закон в границите на наказанието, предвидено за извършеното нарушение, като при определянето на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства, както и имотното състояние на нарушителя. АНО е определил размера на наложеното наказание към минимума, предвиден в санкционна разпоредба на чл.233 ал.1 ЗМ, а именно -17840.00 лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоката, поради което съдът, намира, че наказателното постановление в частта, с която е наложено на жалбоподателя наказание - глоба  в размер на 17840.00 лева, представляваща 100% от митническата стойност на стоката,  следва да бъде потвърдено като правилно.

Атакуваното наказателно постановление в частта на постановената санкция “отнемане в полза на държавата” на предмета на нарушението-т.1 от НП,  изрично предвидена в ал.4 от чл.233 ЗМ, в случаите на осъществено нарушение –митническа контрабанда или опит за такова,какъвто е настоящия случай,  е законосъобразно и в тази му част следва да се потвърди.

Мотивиран от изложеното и на основание чл 63,ал.1 ЗАНН, съдът:

 

      Р  Е  Ш  И :

 

         .

ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление № 117/28.08.2013г., на началника на Митница Бургас, с което за извършено от  М. Х. М. с ЕГН **********, с постоянен адрес : ** чрез адв.Д.Р. *** офис № 6  ,  нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците на жалбоподателят е наложена глоба в размер на 17840.00 лв., съставляваща 100% от митническата стойност на стоката  на основание чл. 233ал. 1 ЗМ  и на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети както следва: репродукция 50/70 см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 60/50см. – 1бр.; медна плоча 40/49.5см. – 1 бр.; репродукция 24/36 см. – 1бр.; репродукция 37/49 см. – 1бр.;  репродукция 30.7/41 см. – 1бр.;   репродукция 35.5/30 см. – 1бр.; репродукция 35/44 см. – 1бр.;  репродукция 24/34.5см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 33/41см.-1бр.; репродукция 18/24 см. – 1бр.;  рисунка с туш, перо и акварел 36/28см.-1бр.; маслени бои върху платно 70/50см.-1бр.; акварел 21/30см.-1бр.; репродукция 29/21 см. – 1бр.;  репродукция 29/17 см. – 1бр.;  репродукция 30.5/20.5 см. – 1бр.;  репродукция 24/18 см. – 1бр.;  маслени бои върху фазер 26.2/26.5см.-1бр.; рисунка с туш, перо и акварел 35.7/26.8см.-1бр.; маслени бои върху шперплат 5/8/31см.-1бр.; репродукция 26.5/35 см. – 1бр.;   маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; офорт с акварел 24.5/8.5см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 26.2/8.7см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 19.3/14см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.5/16см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.3/16см.-1бр.; офорт 19.2/12.2см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.2/16см.-1бр.;  декоративна метална чиния диаметър 38см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти –ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; порцеланова чиния с метален обков диаметър 23см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти-ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; влагомер -1бр.; порцеланова каляска с жена – 1бр.; часовник стенен марка”Zentra”-1бр.; поставка за вино /метална/, цинкова, пукната-1бр.; газова лампа метална-1бр.; кана с капак от цинк с релеф-1бр.; ваза/метална/ цинк и бронз,релефна-1бр.; плосък съд, метална сплав, кръгъл с капак-1бр.; метална чиния диаметър 17см-1бр.; лула /метална/ цинкова сплав с четки за чистене и мундщук от пластмаса-1бр.; калъф /метален/ с очила без рамка /пенсне/, марка „Hristandt”-1бр.; ръчен часовник с каишка от естествена кожа марка Meister Singer”-1бр.; ръчен часовник с метална каишка марка Precimax”-1бр.; джобен часовник с верижка без капак марка Ventur”-1бр.; медальон „Royal”-1бр.; медальон „Benedicts XVІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Brandenburg” сребърно покритие -1бр.; медальон „Ludwig ІІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Adler 1835” сребърно покритие -1бр.; сребърни монети в пласмасови кутийки по 40.00лева всяка – 8 бр.; пишеща машина марка „ Mercedes , Zella-Mehlis-1бр.; музикален инструмент цитра /”Valsonara Zither”/ размери 49/36/5.5см.-1бр.; порцеланова ваза с метален обков и височина 46см.-1бр.; настолни часовници дървени „Gondabsteller mauthe” по 600.00лева всеки-4бр.; настолен часовник метален марка Kundo„ и марка Jehatz по 200.00лева всеки-2бр.; настолен часовник войник – 1бр. и комплект от 4бр.кани с капак от цинк без релеф-1бр. на обща митническа стойност 17840.00 лв., определена съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на зам.началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Бургас в 14 -  дневен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: