Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№:                                     22.12.2014 год.                град Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

МАЛКОТЪРНОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                        наказателен състав

На петнадесети декември две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание, в следния състав:    

Председател: Татяна Станчева

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

НАХД № 107 по описа на съда за 2014 год. за да се произнесе, взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. ЗАНН.

Образувано е по жалба от М. Х** М. с ЕГН **********, с постоянен адрес: с.** чрез адв. Р. *** срещу наказателно постановление № 117/28.08.2013г. на началника на Митница Бургас, с което за извършено нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците на жалбоподателят на основание чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 17 840.00 лв., съставляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети както следва: репродукция 50/70 см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 60/50см. – 1бр.; медна плоча 40/49.5см. – 1 бр.; репродукция 24/36 см. – 1бр.; репродукция 37/49 см. – 1бр.;  репродукция 30.7/41 см. – 1бр.;   репродукция 35.5/30 см. – 1бр.; репродукция 35/44 см. – 1бр.;  репродукция 24/34.5см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 33/41см.-1бр.; репродукция 18/24 см. – 1бр.;  рисунка с туш, перо и акварел 36/28см.-1бр.; маслени бои върху платно 70/50см.-1бр.; акварел 21/30см.-1бр.; репродукция 29/21 см. – 1бр.;  репродукция 29/17 см. – 1бр.;  репродукция 30.5/20.5 см. – 1бр.;  репродукция 24/18 см. – 1бр.;  маслени бои върху фазер 26.2/26.5см.-1бр.; рисунка с туш, перо и акварел 35.7/26.8см.-1бр.; маслени бои върху шперплат 5/8/31см.-1бр.; репродукция 26.5/35 см. – 1бр.;   маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; офорт с акварел 24.5/8.5см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 26.2/8.7см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 19.3/14см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.5/16см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.3/16см.-1бр.; офорт 19.2/12.2см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.2/16см.-1бр.;  декоративна метална чиния диаметър 38см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти –ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; порцеланова чиния с метален обков диаметър 23см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти-ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; влагомер -1бр.; порцеланова каляска с жена – 1бр.; часовник стенен марка”Zentra”-1бр.; поставка за вино /метална/, цинкова, пукната-1бр.; газова лампа метална-1бр.; кана с капак от цинк с релеф-1бр.; ваза/метална/ цинк и бронз,релефна-1бр.; плосък съд, метална сплав, кръгъл с капак-1бр.; метална чиния диаметър 17см-1бр.; лула /метална/ цинкова сплав с четки за чистене и мундщук от пластмаса-1бр.; калъф /метален/ с очила без рамка /пенсне/, марка „Hristandt”-1бр.; ръчен часовник с каишка от естествена кожа марка Meister Singer”-1бр.; ръчен часовник с метална каишка марка Precimax”-1бр.; джобен часовник с верижка без капак марка Ventur”-1бр.; медальон „Royal”-1бр.; медальон „Benedicts XVІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Brandenburg” сребърно покритие -1бр.; медальон „Ludwig ІІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Adler 1835” сребърно покритие -1бр.; сребърни монети в пласмасови кутийки по 40.00лева всяка – 8 бр.; пишеща машина марка „ Mercedes , Zella-Mehlis-1бр.; музикален инструмент цитра /”Valsonara Zither”/ размери 49/36/5.5см.-1бр.; порцеланова ваза с метален обков и височина 46см.-1бр.; настолни часовници дървени „Gondabsteller mauthe” по 600.00лева всеки-4бр.; настолен часовник метален марка Kundo„ и марка Jehatz по 200.00лева всеки-2бр.; настолен часовник войник – 1бр. и комплект от 4бр.кани с капак от цинк без релеф-1бр. на обща митническа стойност 17840.00 лв., определена съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на зам.началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК. С жалбата се иска наказателното постановление да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано. Излагат се подробни доводи.

Жалбоподателят, редовно призован, се явява лично и с упълномощения си адв.Р., която поддържа жалбата на основанията, посочени в нея и моли за отмяна на наказателното постановление тъй като се касае за превоз на употребявани стоки, които не са художествени предмети, както е записано в наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Митница Бургас, редовно призован, се представлява в с.з. чрез процесуалния си представител по делото – ю.к.Л., надлежно упълномощен, който оспорва назначената в съдебната фаза експертиза, относно стойността на вещите и излага доводи, че от събраните по делото доказателства е безспорно установено, че жалбоподателят е извършил нарушението по чл.233 ал.1 от Закона за митниците. Моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите на страните, приема за установено следното от фактическа страна:

На 14.03.2013 г., около 08.30 часа на МП-Малко Търново на трасе „Изход” от РБългария за РТурция пристигнал лек автомобил марка „** с български рег.№ **, теглещ ремарке с немски регистрационен № **, управляван от лицето ** с ЕГН **********. Като пътници в автомобила също пътували  жалбоподателят М. Х** М. и сина на водача – Х. ** с ЕГН **********. След извършения паспортен контрол, св.** / митнически служител / попитал водача на автомобила и пътниците дали имат нещо за деклариране – стоки с търговски характер, валута и валутни ценности. След като получил отрицателен отговор от тримата, К** – митн. служител заедно с колегите си –св.П. /актосъставител/ и Р.П** пристъпили към проверка на превозните средства и на багажа на лицата в хода, на която установили, че в колата и ремаркето има старинни предмети, поради което отклонили превозните средства в халето за ЩМП. В хода на ЩМП митническите служители  открили в автомобила и ремаркето общо недекларирани 78 броя предмети за които приели че са старинни. Тези предмети били задържани от митническите служители, като същите били описани. За извършената щателна митническа проверка били съставени  Протокол за ЩМП № 151/14.03.2013г. / л.16-18 от АНП /, снети писмени обяснения от водача и пътниците /л.19-21 от АНП/, а стоките задържани с разписка за задържане № 00181/14.03.2013г.  и Опис на предметите към нея /л.13-15 от АНП/ .

В писмено обяснение , дадено пред митническите служители /л.19 от АНП/ дадено на основание чл.16, ал.1, т.5 от ЗМ, жалбоподателят М. посочил, че предметите са негови и че не знаел за задължението си да ги декларира, тъй като вещите са употребявани.

На основание чл.230 от ЗМ, в присъствието на жалбоподателят бил съставен и връчен лично акт за установяване на административно нарушение /АУАН/  № 112/14.03.2013г. Откритите вещи били иззети с разписка за задържане № 00181/14.03.2013г.  и Опис на предметите към нея и манифестирана служебно в митница Бургас.  Жалбоподателят не е възразил срещу така съставения АУМН в законоустановения 3-дневен срок.

Описаната фактическа обстановка се установява от приложената по делото административнонаказателна преписка, както и от разпита на актосъставителя.

При така установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна следното:

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на жалбоподателя, съобразно изискванията на закона, предявен е на същия, за да се запознае със съдържанието му.

Нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление и се подкрепят от събраните по делото доказателства.

Относно компетентността на актосъставителя и АНО: Според чл. 127, ал. 1 от ЗОП актосъставителят може да съставя актове за установяване на административни нарушения по ЗОП. Съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗОП, наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.  Видно от Заповед № ЗМФ-682 от 06.06.2013 г., подписана от Министъра на финансите, АНО е оправомощен с горните права.

По искане на процесуалният представител на жалбоподателя, съдът назначи тройна СОЕ, която даде заключение че пренасяните стоки нямат художествена и културна стойност, били са закупени като вещи втора употреба, през различни периоди от време, били са използвани по предназначение, напълно или частично счетоводно амортизирани, в добър търговски вид. Стойността на репродукциите е от 7,00лв. до 60 лв., като най-скъпата е 250лв. За вещите оценени като най-скъпи описани в експертизата под позиции №58 и №59, съответно: пишеща машина „Mercedes Zella –Mehlis” на стойност 350лв. и музикален инструмент цитра „Valsonara Zither”, на стойност 500лв. има доказателства, че са подарък на жалбоподателя. Всички вещи са на обща стойност от 5741 лв.

Стойността на вещите, общо в размер на 17 840 лева, посочена в в наказателното постановление, е била определена въз основа на експертна оценка с вх.№ 4402-335/24.07.2013г., извършена от **-директор на БХГ и **-художник, гл.експерт към Община Бургас и уредник в БХГ, като вещи с художествена и  антикварна стойност.

Въз основа АУАН № 112/14.03.2013г., било издадено и атакуваното наказателно постановление № 117/28.08.2013г. на началника на Митница Бургас, редовно връчено на жалбоподателят чрез пълномощника му на 02.09.2013г. В наказателното постановление било прието за установено, че на 14.03.2013г. жалбоподателят  е направил опит да пренесе през държавната граница описаните по-горе стоки без знанието и разрешението на митническите органи, с което виновно е осъществил състава на чл.233 ал.1 от ЗМ. За това нарушение  на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети горепосочените стоки на обща митническа стойност 17 840.00лв., определена съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на началника на Митница –Бургас, на основание чл.31 от МК, а на жалбоподателят на основание чл. чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 17840.00 лева, съставляваща 100% от митническата стойност на стоката.

Съдът намира, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като в хода на съдебното следствие се установи, че вещите нямат художествена и културна стойност, а както посочи единия от експертите, в някои от рамките на картините са по-скъпи от самите картини(стоките са „ширпотреба”). Не могат да бъдат оборени твърденията на жалбоподателя, че пренасяните вещи са за лично ползване и за подаръци на семейството му, като в тази посока са и обясненията на спътника му **, снети в хода на митническата проверка.

Съгласно чл.1 пар.6 от регламент 2454/93г на Комисията, въвеждащ разпоредбите за прилагане на Регламент 2913/92 "Нетърговски стоки" означава:  стоки, които в отделни случаи се оформят за даден митнически режим и чийто характер и количество показват, че са предназначени за частна, лична или семейна употреба на получателите или лицата, които ги носят или които явно са предназначени за подарък”.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 117/28.08.2013г. на началника на Митница Бургас, с което за извършено нарушение по чл.233 ал.1 от Закона за митниците на М. Х** М. с ЕГН **********, с постоянен адрес: с.** на основание чл.233 ал. 1 ЗМ  е наложена глоба в размер на 17 840.00 лв., съставляваща 100% от митническата стойност на стоката  и на основание чл. 233 ал.4 ЗМ в полза на държавата като предмет на нарушение са отнети както следва: репродукция 50/70 см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 60/50см. – 1бр.; медна плоча 40/49.5см. – 1 бр.; репродукция 24/36 см. – 1бр.; репродукция 37/49 см. – 1бр.;  репродукция 30.7/41 см. – 1бр.;   репродукция 35.5/30 см. – 1бр.; репродукция 35/44 см. – 1бр.;  репродукция 24/34.5см. – 1бр.;  маслени бои върху платно 33/41см.-1бр.; репродукция 18/24 см. – 1бр.;  рисунка с туш, перо и акварел 36/28см.-1бр.; маслени бои върху платно 70/50см.-1бр.; акварел 21/30см.-1бр.; репродукция 29/21 см. – 1бр.;  репродукция 29/17 см. – 1бр.;  репродукция 30.5/20.5 см. – 1бр.;  репродукция 24/18 см. – 1бр.;  маслени бои върху фазер 26.2/26.5см.-1бр.; рисунка с туш, перо и акварел 35.7/26.8см.-1бр.; маслени бои върху шперплат 5/8/31см.-1бр.; репродукция 26.5/35 см. – 1бр.;   маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; маслени бои върху платно 60/80см. – 1бр.; офорт с акварел 24.5/8.5см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 25.5/9см.-1бр.; офорт „акватинта” с акварел 26.2/8.7см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 19.3/14см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.5/16см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.3/16см.-1бр.; офорт 19.2/12.2см.-1бр.; репродукция върху плат със сувенирен характер 18.2/16см.-1бр.;  декоративна метална чиния диаметър 38см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти –ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; порцеланова чиния с метален обков диаметър 23см.-1бр.; декоративна метална чиния с орнаменти-ажурен релеф диаметър 30см.-1бр.; влагомер -1бр.; порцеланова каляска с жена – 1бр.; часовник стенен марка”Zentra”-1бр.; поставка за вино /метална/, цинкова, пукната-1бр.; газова лампа метална-1бр.; кана с капак от цинк с релеф-1бр.; ваза/метална/ цинк и бронз,релефна-1бр.; плосък съд, метална сплав, кръгъл с капак-1бр.; метална чиния диаметър 17см-1бр.; лула /метална/ цинкова сплав с четки за чистене и мундщук от пластмаса-1бр.; калъф /метален/ с очила без рамка /пенсне/, марка „Hristandt”-1бр.; ръчен часовник с каишка от естествена кожа марка Meister Singer”-1бр.; ръчен часовник с метална каишка марка Precimax”-1бр.; джобен часовник с верижка без капак марка Ventur”-1бр.; медальон „Royal”-1бр.; медальон „Benedicts XVІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Brandenburg” сребърно покритие -1бр.; медальон „Ludwig ІІ” сребърно покритие -1бр.; медальон „Adler 1835” сребърно покритие -1бр.; сребърни монети в пласмасови кутийки по 40.00лева всяка – 8 бр.; пишеща машина марка „ Mercedes , Zella-Mehlis-1бр.; музикален инструмент цитра /”Valsonara Zither”/ размери 49/36/5.5см.-1бр.; порцеланова ваза с метален обков и височина 46см.-1бр.; настолни часовници дървени „Gondabsteller mauthe” по 600.00лева всеки-4бр.; настолен часовник метален марка Kundo„ и марка Jehatz по 200.00лева всеки-2бр.; настолен часовник войник – 1бр. и комплект от 4бр.кани с капак от цинк без релеф-1бр. на обща митническа стойност 17840.00 лв., определена съгласно становище на комисия по заповед № ЗН-403/02.07.2013г. на зам.началника на Митница Бургас, на основание чл.31 от МК, като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Административен съд, гр. Бургас.

 

                

 

СЪДИЯ: