П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

                                                            

 

гр. Малко Търново, 10.06.2016год.

 

В    И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Малкотърновският районен съд, втори състав, на десети юни през две хиляди и шестнадесета година, в открито съдебно заседание, в следния състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пламен Дойков

       СЪД.ЗАСЕДАТЕЛИ: С.Г.

                                                                           Г.Г.

                                                                                                               

при секретаря М.Д. и в присъствието на прокурора Райко Стоянов, като разгледа докладваното от съдията Дойков НОХД № 103 по описа за 2016 год. , въз основа данните по делото и Закона,

 

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Б.В.П., родена на ***г. в гр. П**,  с постоянен адрес ***, и настоящ адрес ***, българска гражданка, с основно образование, неомъжена, осъждана, с ЕГН **********, за ВИНОВНА в това, че в периода **, действайки при условията на продължавано престъпление, през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината – пряк умисъл , на два пъти,  отнела чужди движими вещи от владението на различни собственици без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои , като деянията са извършени чрез разрушаване на прегради , задраво направени за защита на имот и е използвано техническо средство  , при което последващите деяния се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите,  извършила както следва:

1. В периода от 20 до 25 декември 2014 г. от къща на ул. „** е отнела чужди движими вещи: въздушна пушка марка „** на стойност 120 лв.; сувенирен нож на стойност 10 лв.; коледна украса звезда на стойност 5 лв.; миксер – 30 лв.; пакет боб – 4 лв.; торбички с месо и кайма – 15 лв.; бутилка олио – 2,50 лв., всичко на обща стойност 186,50 лв., от владението на техния собственик А.К.Д. без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е извършена чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота – външен прозорец, използвала е техническо средство – железен лост

 и

2.  По същото време и на същото място от ** е отнела чужди движими вещи – система за домашно кино марка ** на стойност 49 лв. и телевизор марка ** стойност 200 лв., от владението на техния собственик Р.А.М. без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено чрез разрушаване на преграда, здраво направена за защита на имота – външен прозорец, използвала е техническо средство – железен лост, и е действала в условията на продължавано престъпление – деяние по чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК.

поради което и на основание чл.195, ал.1, т.3 и 4 вр. с чл.194, ал.1 вр. с чл.26, ал.1 НК, във вр. с чл. 58 а, ал.1 и чл. 36 от НК, я ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА въздушна пушка марка „**,  сувенирен нож и коледна украса звезда,  ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика А.К.Д., след влизане на присъдата в сила.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО телевизор марка **, ДА СЕ ВЪРНЕ на собственика Р.А.М., след влизане на присъдата в сила.

 

ОСЪЖДА Б.В.П. на основание чл. 189, ал.3 от НПК, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на ОД МВР БУРГАС  направените по делото разноски в размер на 196,00 лв. /сто деветдесет и шест/ за изготвена експертиза, както и 5.00 лв. /пет лева/, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

Присъдата подлежи на обжалване или протест пред Бургаския окръжен съд в 15 дневен срок от днес.

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                               Съд. заседатели: 1.

 

 

                                                                              2.