М О Т И В И  към  НЧХД № 280/2015 г.

 

            Съдебното производство по делото е образувано по тъжба на Н.И.Й., ЕГН: **********,*** 9 , против А.М.И., ЕГН:**********,*** с обвинение по чл.130,ал.1 НК и чл.146 НК.

  Частният тъжител чрез своя повереник в съдебно заседание поддържа обвинението и пледира за признаване на подсъдимата за виновна и налагане на съответното наказание.Пледира за това съдът да уважи изцяло предявения гр.иск в пълния му размер за причинени неимуществени вреди както и за  разноските по делото.

   Защитникът на подсъдимата пледира  подзащитната му да бъде оправдана.

         Подсъдимата И. се явява в съдебно заседание.Не се признава за виновна и моли съда да бъде оправдана.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съдът приема за установено следното.

На **.00 ч. в град **”  е имало клиенти на заведението ,между които са били тъжителката Й. ,св.А.,св.М.,,св.И** и други граждани,тъй като на процесната дата са се провеждали избори.В един момент е възникнал скандал, който е прераснал в бой между синовете на тъжителката и подсъдимата.Св.А. е станала от кафето и е отишла да разтървава биещите се.Съпруга на подсъдимата И. и се обадил по телефона ,че бият сина им и та бягайки се отправила към кафето за да прибере сина си.Наближавайки кафето ,и виждайки тъжителката Й. подсъдимата е викала „къде е тази курва, тази кумлушка мъстия”.След което стигайки до тъжителката я хванала за косата и започнала да и нанася удари  с шамари по лицето и ритници по тялото.Тогава св.А. заедно със св.М. започнали да ги разтървават.По време на боя подсъдимата е продължила да обижда тъжителката  с думите „курво”,мъстио”както и да я кълне.В един момент докато се опитват да ги разтърват и св.А. и св.М. видели,че от ръката на тъжителката Й. тече кръв,както и ,че липсва парче от плътта и. Св.М.  видяла,че има кръв по устата на подсъдимата.Тъжителката си извадила медицинско у-ние от което е видно,че се установили болки в областта на двете мишници, разкъсна рана в долната повърхност на дясна длан.Така описаната и приета от съда фактическа обстановка се потвърждава от показанията на св.А. и М..

 

По делото бе разпита и подсъдимата И..В нейните обяснения се съдържа тезата,че  първо тъжителката Й. ,е започнала да я обижда с думите „курва,мъстия”, и после тя и е отвърнала.Тези нейни обяснения остават изолирани дори от показанията на св.И**-който е техен  свидетел,който заявава,че „родата на тъжителката я нападна и я обиждаше с думите „курви,мъстио”,без да посочва,че самата тъжителка е отправяла такива думи към подсъдимата. Св.И** не е „видял кой кого е удрял,тъй като имаше много хора”.Самата подсъдима И.,признава и не отрича,че  ухапала една ръка без да конкретизира чия е била тази ръка.

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съдът прие от правна страна следното:

           Подсъдимата И. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление наказуемо по чл.130,ал.1 НК  за това ,че на 25.10.2015 год., около 15.00 часа в гр.**” е нанесла лека телесна повреда  без разстройство на здравето, изразяваща се в причинени болки и страдания – болки в областта на двете мишници и разкъсна рана по долната повърхност на дясна длан на Н.И. ***,  и по чл.146 НК за това,че на 25.10.2015 год., около 15.00 часа в гр.**” е казала нещо унизително за частта или достойнството на Н.И. ***, в нейно присъствие, а именно „комлушка мъстия, курва и проститутка”.

От събраните по делото доказателства се установява и наличието на пряк умисъл у подсъдимата. Същата е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е общественоопасните последици и ги искал. Умисълът на подсъдимата се извежда по безспорен и категоричен начин от поведението и обективирано в нейните действия. Удря пострадалата с шамари  в лицето и ритници в тялото,както и захапва дясната и длан..

Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства съдът отчете чистото съдебно минало на подсъдимата и частичните и самопризнания.

Отегчаващи наказателната отговорност обстоятелства не се установиха.

При определяне наказанието на подсъдимата съдът отчете степента на обществена опасност на конкретното деяние и данните за личността на последната и прие, че в случая са налице предпоставките на чл.78а от НК за освобождаване на подс. И. от наказателна отговорност, тъй като за извършените от нея деяния предвидено наказание предопределя приложението на чл.78А от НК, подсъдимата не е осъждана за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ раздел ІV от НК, от деянието не са настъпили имуществени вреди. Като отчете наличието само на смекчаващи отговорността обстоятелства съдът наложи на подсъдимата административно наказание, а именно ГЛОБА в размер на по 1000лв. за всяко едно от двете деяния,като на основание чл.23 ал.1 НК определи едно общо наказание –глоба в размер на 1000лв. като прецени, че с това наказание ще бъдат постигнати целите както на специалната, така и на генералната превенция.

Доколкото в хода на съдебното следствие по безспорен начин бе установено, че подсъдимата И. е причинил виновно на пострадалата Й. телесна повреда и е отправила обидни думи съдът прецени, че предявеният от пострадалата Й.  граждански иск е доказан по основание и  размер,поради което и го уважи в пълния му размер така както е предявен.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК съдът възложи на подсъдимата направените по делото разноски общо в размер на 442лв. и я осъди да заплати държавна такса върху уважената част от гражданския иск в размер на 40лв.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: