М О Т И В И към НОХД № 184/2015 г.

 

          Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу М.Г.Г.  ЕГН:********** с адрес ***, с обвинение по чл.343б, ал.1 НК.

       Подсъдимия  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода с приложение на чл.58а, ал.1 от НК и прилагане института на условното осъждане.

 

Подсъдимия признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и моли съда за минимално наказание.

Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимият и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

На 31 август 2015 г. св** – младши автоконтрольор при РУ М. Търново, получил обаждане по телефона, че неговите колеги ** спрели за проверка л. а. **, управляван от обвиняемия Г.. Автомобилът се движел по ул. ”**” покрай бензиностанция „**” в края на града. При спирането двамата полицаи установили, че обвиняемият е във видимо нетрезво състояние и се е държал неадекватно. Веднага го проверили с техническото средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARDN 0063, като резултатът показал 1,80 промила алкохол в издишания въздух.

 

Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимия, показанията на свидетелите, справка за съдимост .

 

 

                  

 

 

       ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

                    При така изяснената фактическа обстановка подсъдимият Г. е осъществил състава на чл.343б, ал.1 НК за това че на  **” до бензиностанция “** е управлявал МПС **   с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,80 на хиляда установено по надлежния ред с техническо средство Алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARDN 0063.

                  Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

       За престъплението по чл.343б, ал.1 НК  законът предвижда наказание  до една година ЛОС. При индивидуализацията на наказанията следващо се на подсъдимия,  съдът прецени следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, в случаите по чл. 372, ал. 4 от  НК при провеждане на съдебното следствие не се извършва разпит на подсъдимия, на свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл. 58а от НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, предвижда, че при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от НПК съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета. Поради, което съдът наложи наказание на подсъдимият при условията на чл.58, ал.1 от НК – шест месеца лишаване от свобода, което намали с 1/3. Или реално подсъдимият следва да изтърпи наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода, което наказание съдът отложи за изпитателен срок от три години. На основание чл.343г от НК, съдът лиши подсъдимия М.Г.Г. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

Приспада на основание чл.59 ал.3 от НК времето през което подсъдимият М.Г.Г. е лишен по административен ред от упражняването на това си право, считано от 31.08.2015г.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

           

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: