Мотиви към НОХД № 118/2013г. по описа на РС-Малко Търново       Производството е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против Т.И.К.  с ЕГН ********** ***, български гражданин, вдовец, неосъждан , за това, че на 24.07.2013г. около 10.30 часа в местността „М*********” в землището на град Малко Търново, е извозил от горския фонд 6 /шест/ пространствени куб.м. дърва за огрев – бук на стойност 216 лева без редовно позволително, като случаят е маловажен - престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК.          В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа обвинението като безспорно доказано и пледира съда да наложи наказание пробация.

          Подс.Т.К., редовно призован, се явява лично  ведно с надлежно упълномощен адв.Ц., чрез който пледира да бъде признат за невиновен поради липса на субективния елемент от престъплението или алтернативно, ако съдът признае вината му, да му наложи глоба.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

На 24.07.2013г. в РУП-Малко Търново бил получен сигнал за вандалски прояви  в близост до параклиса „Света Марина”, в местността „М.” в землището на град Малко Търново. Св.С. –мл.пол.инспектор при РУП-Малко Търново, заедно с колегата си Т.Тодоров, във връзка с подадения сигнал, се отправили за проверка на място, като около 10.30 часа в местността „М.”  забелязали товарен камион „Прага” с натоварени дърва да стои в страни от горския път. При последвалата проверка, полицейските служители установили, че водачът на камиона Т.К. не притежава редовно позволително за извозване на натоварените дърва, както и че дървата са без горска марка и  запазили местопроизшествието до пристигането на разследващия полицай. Едва след това на мястото пристигнали св.В. и св.С. – горски служители към Общински гори-Малко Търново, които обяснили, че имали заявка да освободят тези дърва, но закъснели да се явят на обекта поради обективни причини. В хода на проведените оперативни действия по така образуваното БП № 114/2013г. по описа на РУП-Малко Търново – оглед на местопроизшествието, изготвяне на фотоалбум, изземване и предаване на отговорно пазене на веществени доказателства, разпити и др.,  разследващия полицай установил , че на 24.07.2013г.  в местността „М.” в землището на Малко Търново, Т.К. извозил без редовно позволително 6 куб.м.пространствени дърва за огрев – бук, които са оставени за отговорно пазене в ДГС „Малко Търново”. Така също било установено, че дървата са собственост на „Бургаслес трейдинг” ЕООД, което закупило дървата  от Общински гори –Малко Търново и което дружество било наело подс.К., с оглед на специализираната техника с която разполага, да ги извози от обекта на черния път в м.”М.”, откъдето е трябвало да бъдат пренатоварени на ТИР. От заключение на вещото лице по извършената в хода на досъдебното производство съдебно-счетоводна експертиза, се установява,  че стойността на извозените от К.  дърва за огрев без редовно писмено позволително е в размер на 216.00 лева.

Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –от показанията на св. С.,св.Й., св.С., св.К., св.В., св.Я., св.В.,  заключението на вещото лице и писмените доказателства по БП № 114/2013г. по описа на РУП-Малко Търново, приобщени по реда на чл.283 от НПК, както и от обясненията на обвиняемия, събрани в хода на съдебното следствие.

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подс.К.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.235 ал.6 вр. с ал.1 от НК. Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. на ВКС определя критериите за квалифициране на вредоносния резултат спрямо размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието, като приема „малозначителен случай” стойността на една втора от размера на минималната работна заплата за страната към датата на извършване на деянието и „маловажен случай” стойността около размера на минималната работна заплата за страна към датата на извършване на деянието. От заключението на вещото лице, се установява, че пазарната цена на извозените от подс.К. 6 куб.пр.м. дърва от бук – предмет на деянието, е в размер на 216.00 лева. Следователно съобразно посоченото Тълкувателно решение № 1 от 30.10.1998г. на ВКС и с оглед на обстоятелствата, че към момента на извършването на деянието подсъдимият не е осъждан, добросъвестно е съдействал на органите на досъдебното производство за разкриване на обективната истина по делото, както и че стойността на предмета на престъплението е 216.00 лева, поради което извършеното от подс.К. престъпление следва да се квалифицира като маловажен  случай по смисъла на чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК. От събраните в хода на съдебното следствие показания също така се установи, че подс.К. е решил да извози дървата, знаейки, че не разполага с редовно позволително, с цел да спести време, тъй като за същия ден и за същото място имал да осъществява още един курс. От събраните по делото доказателства се установява, че подс.К. е с необременено съдебно минало- не е осъждан, но е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК. За извършеното престъпление по чл.235 ал.6 вр. ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация или глоба от сто до триста лева. Като съобрази финансовото състояние на подсъдимия К. – същият не е с постоянна трудова заетост, както и че същият съжалява за стореното, съдът намери за справедливо размера на глобата да бъде определен към средния в закона.

Веществените доказателства - 6 куб.пр.м. дърва от бук на стойност 216.00 лева, следва да се върнат на собственика им на „Бургаслес трейдинг” ЕООД.

Разноските по делото следва да се поставят в тежест на подсъдимия на основание чл.189 ал.3 от НПК.

Водим от горното съдът постанови присъдата си

 

 

                            Районен съдия: