МОТИВИ  по НОХД № 102/2017г. по описа на РС-Малко Търново:

 

         Срещу подсъдимия И.И.О. с ЕГН ********** *** и с настоящ адрес ***, с основно образование, , неосъждан, безработен е повдигнато обвинение за това, че на  **г. около 10,00 часа в местността „**“ в землището на с. **, отнел чужди вещи :Един брой часовник черен с надпис TWE с кожена каишка; мобилен апарат APPlE неработещ, с пукнат дисплей; мобилен апарат бял Самсунг неработещ; два мобилни апарата Нокия – единият с пукнат дисплей, другият с въженце; Сони Ериксон червен; пръстен от жълт метал с черен камък; пръстен от бял метал; СИМ карта с надпис korek; чифт маратонки с надпис MAN; мобилен апарат Нокия черна; черно зарядно устройство с надпис Самсунг; черно-синя машинка за бръснене Braun; дезодорант Ла кост; шест кутийки безалкохолно Редбул; пет консерви с надпис Yurt; две кутии цигари ММ разпечатани, едната с четири цигари, а другата – с три; две кутии натурален сок по един литър Dimes I kappi; пет бутилки минерална вода от 500 мл; две тарелки с фурми; чифт сини маратонки Forza; две пакетчета с бадеми; пакетче слънчоглед от 50 гр.; още едно пакетче слънчоглед от 100 гр.; три броя рула сладки; един пакет с палачинки; осем пакета с бисквити с различни марки; три десерта сникърс и максимус; две дъвки „Вивидент“; два чифта черни чорапи; едни мъжки боксерки тъмносини; един сив клин; синя тениска с дълъг ръкав с надпис Емпарио Армани; черна тениска с къс ръкав Джордан; три дънкови панталона; три колана – два текстилни и един кожен; една банкнота с номинал 20 000 –iran; банкнота с номинал 5000 iran; банкнота с номинал 100 Афганистан; банкнота с номинал 50 Афганистан; банкнота с номинал 20 Афганистан; банкнота с номинал 10 Афганистан; десет монети по една лира Турция; черен ръчен часовник с надпис Модена; мобилен телефон LG с бяла рамка и черен дисплей, неработещ; черни маратонки с надпис air max; черна раница с надпис Rapple и черна раница с надпис CAKARD – всичко това на обща стойност 560,13 лв., от владението на техните собственици А., К. и Х. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплаха с оръжие – изстрел от газов пистолет – престъпление по чл.198, ал.1 НК.

 

Прокурорът поддържа изцяло повдигнатото срещу подсъдимия обвинение.Пледира за наказание в размер на 6м. ЛОС с изпитателен срок от три години.

Подсъдимият О. редовно призован  се явява лично.Моли съда да бъде оправдан.

 Защитниците му адв.Д. и адв.Н.  пледират подсъдимият да бъде  оправдан.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

Спрямо подсъд.О. е повдигнато обвинение по чл.198,ал.1 от НК за това ,че   на  **г. около 10,00 часа в местността „**“ в землището на с. **, отнел чужди вещи :Един брой часовник черен с надпис TWE с кожена каишка; мобилен апарат APPlE неработещ, с пукнат дисплей; мобилен апарат бял Самсунг неработещ; два мобилни апарата Нокия – единият с пукнат дисплей, другият с въженце; Сони Ериксон червен; пръстен от жълт метал с черен камък; пръстен от бял метал; СИМ карта с надпис korek; чифт маратонки с надпис MAN; мобилен апарат Нокия черна; черно зарядно устройство с надпис Самсунг; черно-синя машинка за бръснене Braun; дезодорант Ла кост; шест кутийки безалкохолно Редбул; пет консерви с надпис Yurt; две кутии цигари ММ разпечатани, едната с четири цигари, а другата – с три; две кутии натурален сок по един литър Dimes I kappi; пет бутилки минерална вода от 500 мл; две тарелки с фурми; чифт сини маратонки Forza; две пакетчета с бадеми; пакетче слънчоглед от 50 гр.; още едно пакетче слънчоглед от 100 гр.; три броя рула сладки; един пакет с палачинки; осем пакета с бисквити с различни марки; три десерта сникърс и максимус; две дъвки „Вивидент“; два чифта черни чорапи; едни мъжки боксерки тъмносини; един сив клин; синя тениска с дълъг ръкав с надпис Емпарио Армани; черна тениска с къс ръкав Джордан; три дънкови панталона; три колана – два текстилни и един кожен; една банкнота с номинал 20 000 –iran; банкнота с номинал 5000 iran; банкнота с номинал 100 Афганистан; банкнота с номинал 50 Афганистан; банкнота с номинал 20 Афганистан; банкнота с номинал 10 Афганистан; десет монети по една лира Турция; черен ръчен часовник с надпис Модена; мобилен телефон LG с бяла рамка и черен дисплей, неработещ; черни маратонки с надпис air max; черна раница с надпис Rapple и черна раница с надпис CAKARD – всичко това на обща стойност 560,13 лв., от владението на техните собственици А., К. и Х. с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това заплаха с оръжие – изстрел от газов пистолет.

Съгласно разпоредбата на чл. 303 ал. ІІ от НПК съдът признава подсъдимия  за виновен , когато обвинението е доказано по несъмнен начин.  Тази законова разпоредба предполага наличието на събрани преки , но и косвени доказателства  , които да  обуславят квалифицирането на даденият субект на наказателна отговорност  като извършител на конкретното санкционирано  от закона противоправно  деяние , тогава когато са осъществени всички признаци от  състава на престъплението по смисъла на чл. 9 ал. І от НК.

Съставът на престъплението по чр.  198  ал.  І от НК предполага  установяването по несъмнен начин  на всички признаци  от състава на престъплението  както от обективна , така и от субективна страна.  Липсата на който и да е от тях  обуславя несъставомерност  на извзършеното деяние , което изключва  санкционирането му посредством наказателна репрессия.  В хода на настоящето производство не се събраха никакви доказателства , които да индицират  за наличие на осъществен от страна на подсъдимия  престъпен състав  на престъплението , за което му е повдигнато обвинение.

        В тежест на прокуратурата е да  докаже    обвинението .На подсъдимия по делото е повдигнато обвинение за престъпление  против собствеността  , при което имаме отнемане  на чужда движима вещ  от владението  на другиго ,  което отнемане е съпроводено с  някаква принуда  -  грабеж . Грабежът е класическо съставно престъпление . От обективна страна  той е определен като  отнемане на чужда движима вещ  от владението на другиго , с намерение за  противозаконно  присвояване от дееца като за това той употреби сила или заплашване спрямо владелеца на отнетата вещ.  Изпълнителното деяние на грабежа  включва  два акта  , които са взаимно свързани , осъществени  въз основа на едно решение  и насочени към една и съща цел  , като и двата акта , могат да се  осъществят  само чрез действие  : единият акт на изпълнителното деяние  се изразява в употребата на сила или заплашване , като застрашаването  трябва да е с непосредствено деяние  , което ще последва  веднага или в най- близко време  , ако владелецът на вещта  не се подчини на волята на дееца Употребената  принуда следва да е от естеството да сломи съпротивата на жертвата , да я мотивира да предаде вещта на дееца или да не му пречи да установи своя фактическа власт върху нея . Характерно е за грабежа , че заплахата , застрашаването трябва да е  насочено срещу самия заплашен  или друго присъстващо лице  т.  е . срещу човек , който се намира  на местопрестъплението .  и впоследствие на това заплашване у владелеца на вещта следва да възникне  основателен страх , че  застрашаващото деяние може да го увреди  и втория акт на изпълнителното деяние  е  отнемането на вещта .  Легална дефиниция на психичната принуда или заплашването е дадена в чл. 198 ал 2 от НК  - като застрашаването  трябва да е с непосредствено деяние  , което ще последва  веднага или в най- близко време .   Като  двата на акта на изпълнителното деяние  следва да съвпаднат  по време  т. е упражняването на принудата  трябва да съвпадне по време с отнемането  на вещта .  В конкретния случай чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства , не се установи по ясен безспорен и категоричен начин  това обвинение  не се установи  нито в кой период от време , нито кога са били налице двата акта на изпълнителното деяние от обективна страна  , нито пък  се установи  и субективната страна на деянието . 

От приетите за установени факти не може да се  установи по несъмнен начин , че подсъдимият е  извършил деянието , в което е  обвинен. От събраните по делото доказателствва и най - вече от протоколите за разпознаване /л.9-11/ от ДП се установи,че пострадалите А., К. и Х. по никакъв начин не разпознават подсъд.О.,макар ,че разпознаването е извършено на **. или един ден след самото деяние тримата в разпитите си като свидетели категорично заявява,че могат да разпознаят лицето което е държало оръжието и се е държало най –лошо с тях.Показанията на останалите свидетели са противоречиви и взаимно изключващи.Всички твърдят ,че са учавствали в друг грабеж,някой са учавствали преди датата въведен в обвинителния акт,други след това като не е конкретизирано точно времето на извършване на деянието.    Съставът на престъплението по 198 ал.1  НК  предполага  установяването по несъмнен начин  на всички признаци  от състава на престъплението  както от обективна , така и от субективна страна.  Липсата на който и да е от тях  обуславя несъставомерност  на извзършеното деяние, което изключва  санкционирането му посредством наказателна репрессия.  По изложените мотиви съдът не можа да  формира категорично вътрешно убеждение , за виновност  на  подсъдимия О.. което да е основано на доказателствения материал по делото.  Ето защо   съдът  от  приетите за установени факти , не можа  да установи по несъмнен начин  , че подсъдимият   е  виновен и като го признава за невинен ,  го оправда по повдигнатото обвинение   за престъпление по 198 ал. от НК.

По отношение ва веществените доказателства, съдът постанови след влизане на присъдата в сила същите да бъдат върнати на собствениците им.

             При тези доводи съдът постанови присъдата си.

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ