Мотиви  по НОХД № 86/2015г. по описа на РС-Малко Търново

 

     Производството е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против К.Р.П. с ЕГН **********,***, женен, неосъждан, със средно образование, български гражданин, за това, че на  1 юни 2015 г. около 18,00 часа на главен път ** е управлявал л.а. ** без съответното СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** в сила от 18 май 2015 г. за управление на МПС бъз свидетелство - престъпление по чл.343в, ал.2 ,вр.ал.1 НК.

В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа обвинението като безспорно доказано и пледира съда да наложи наказание при условията на чл.78 А от НК.

Подс. П.  редовно призован, се явява лично.Моли съда да приложи чл.78 а от НК, като го освободи от наказателна отговорност и му наложи глоба.

Защитата на подсъдимия П. пледира за приложение на чл.78А от Нк.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

На 29 януари 2015 г. около 12,30 часа на ул. „** обвиняемият К.Р.П. бил спрян за проверка от младши автоконтрольор ** при сектор „Пътна полиция” към ОД МВР Бургас. Обвиняемият управлявал МПС **, но при проверката се оказало, че той е лишен от СУМПС, което му е било отнето по реда на чл.171, т.1 ЗДвП. Поради това полицейският служител му съставил АУАН, а въз основа на него началникът на група към ОД МВР Бургас, сектор „Пътна полиция” ** му съставил и НП № ** от дата 10 март 2015 т. Постановлението е влязло в сила на 18 май 2015 г.; наказание - сто лв. глоба.

Очевидно обаче това не е било в състояние да спре обвиняемия да не управлява МПС, въпреки че няма СУМПС /шофьорска книжка/, която му е отнета. На 1 юни 2015 г. около 18,00 часа по главен път 1-9 на КПП „Босна” отново е управлявал същия автомобил ** отново без да има СУМПС. Новото деяние е извършено в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред с посоченото по-горе наказателно постановление за предходно такова нарушение.

Видно от представена справка от РУП М. Търново. СУМПС на П. е отнето на основание чл.171, т.1, буква „д” от ЗДвП със ЗППАМ № ** г. по описа на сектор „Пътна полиция” Бургас, като мярката е наложена до заплащане на дължимата глоба. Същата е в размер на 1400 лв.

Деянието било установено от наряд на гранична полиция, който е разположен на КПП „Босна”. Оттам се обадили на свидетеля ** от РУП М. Търново - младши автоконтрольор, който веднага заминал на място и установил липсата на СУМПС.

 

При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянията си подс.П.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343в, ал.2  вр.ал.1 от НК, като  на 1 юни 2015 г. около 18,00 часа на главен път ** е управлявал л.а. ** без съответното СУМПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред с НП № ** в сила от 18 май 2015 г. за управление на МПС бъз свидетелство.

 

След извършената преценка на данните по делото и на отегчаващите и смекчаващите вината и отговорността на подсъдимия обстоятелства съдът констатира, че в конкретния случай съдът следва да приложи разпоредбата на чл.78А от НК.За престъплението по чл.  343 В, ал.2,вр.ал.1 от НК  предвиденото за него наказание е лишаване от свобода до две години. Видно от свидетелството за съдимост , подсъдимия не е осъждан.С деянието не са      причинени имуществени вреди.     Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, деецът не е бил в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същият е в млада възраст и осъзнава вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимия П. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като му бъде наложена глоба в размер на 1000 лв. /хиляда  лева/.

Водим от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: