МОТИВИ   към Присъда №1  /20.01.2010г. по НОХД №77/2009г.     

     Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. М*** Т*** срещу М.А.А., с обвинение в това, че на 12.12.2009 година, около 02.15 часа, в гр.М*** Т*** по ул.”България” е управлявал МПС – лек автомобил “Опел Корса ” с немски рег.№ F 613 A, с концентрация на ***хол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,**на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство ***мер - 931  с фабричен № 0246480 престъпление по чл.343б ал.1 от НК.

           В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага да се наложат при алтернативни условия  наказания  : ЛОС за срок от три месеца, което наказание да бъде отложено за изпитатетелен срок от три години и наказание с приложение на чл. 55 ал.1 т.2 НК , а именно пробация, при следните пробационни мерки: на основание чл.42а ал.2т.1 от НК -задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, като два пъти седмично полага подписи пред съответната служба, задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 6 месеца – чл.42а ал.2 т.2 НК  и безвъзмезден труд в полза на обществото -100 часа за неповече от една година.

      Подсъдимият се явява в съдебно заседание. Признава вината си , дава обяснения по съществото на делото и изразява съжаление за извършеното.

      След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

          На 12.12.2009 година подсъдимия А. бил в механа “Веселяците” в град М*** Т*** и изпил   200 грама  ракия. Около 02.15 часа  подсъдимия А. напуснал заведението, качил се в  личното си МПС - лек  автомобил “Опел Корса ” с рег.№ F 613 A, паркиран пред заведението, и привел същия в движение по бул.”България”, гр.М*** Т*** в посока за к/с “***”, където живее. След като управлявал автомобила си около 15-20 метра, подсъдимият бил спрян за проверка  от органи на полицията при РУ на МВР гр. М*** Т***. Органите на реда сигнализирали дежурния по КАТ, тъй като подсъдимият А. бил явно в нетрезво състояние. На място пристигнал автоконтрольор  Т.Н. и изпробал водача за наличие на ***хол в издишания въздух с техническо средство – апарат  ***мер - 931  с фабричен № 0246480 , който отчел концентрация  на ***хол от 1,**на хиляда. Свид.Н. установил, че подс.А. не притежава свидетелство за правоуправление на МПС. Бил е издаден талон за изпращане на медицинско изследване, но подсъдимият не е отишъл да даде кръв за анализ. Не оспорил показанията на техническото средство. Полицейските служители съставили акт на подсъдимия за констатираните административни нарушения.

Горната фактическа обстановка се установява от обясненията на подсъдимия, съвкупно преценени с приложените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните свидетели.

Доказано е наличието на ***хол в кръвта на подсъдимия над 1,2 промила, а именно 1,**на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство ***мер - 931  с фабричен № 0246480. Събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства са непосредствени, непротиворечиви и преки, и коренспондират със събраните по делото писмени доказателства. Състава на престъпленитео, предвидено в хипотезата на чл.343б ал.1 от НК се установи по безспорен за съда начин. В хода на съдебното следствие не се оспориха по същество фактическите констатации от обвинителния акт. Безспорна остава и правната квалификация на деянието.

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

     Деянието, извършено от подсъдимия А. осъществява състава на престъплението по чл.343б ал.1 от НК - на 12.12.2009 година, около 02.15 часа, в гр.М*** Т*** по ул.”България” е управлявал МПС – лек автомобил “Опел Корса ” с немски рег.№ F 613 A, с концентрация на ***хол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,**на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство ***мер - 931  с фабричен № 0246480.

     От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.

            ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО

      При определяне на вида и размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, направените самопризнания и изразеното съжаление, младата възраст на подсъдимия и чистото му съдебно минало, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, с приложение на чл. 55  от НК, като предвиденото наказание “лишаване от свобода” бъде заменено с “пробация”. Настоящият състав счита за справедливо и че целите на наказанието ще бъдат постигнати в максимална степен, ако бъдат наложени следните пробационни мерки : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес, за срок от шест месеца с явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от шест месеца и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО  - 100 часа годишно за не повече от една година, каквито наказания наложи.

      По този начин, с така определените и наложени наказания, съдът намира, че подсъдимият ще се поправи и превъзпита.

      Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата. 
 
 
 

                                                                                     СЪДИЯ :