МОТИВИ   към Присъда №2    /21.01.2010г. по НОХД №71/2009г.

 

 

 Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. М**** Т**** срещу Г.И.Д., с обвинение в това, че на 17.03.2009 година, около 21.30-22.00 часа, пред ДГС в гр.М**** Т**** е причинил средна телесна повреда на Х.С.Ф. ***, като му е нанесъл удар с дясно коляно в областта на тестисите и с това е причинил на Ф. трайно затрудняване на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност, изразяващо се в травматична руптура на десния тестис, който бил разкъсан на три части, напълно некротизирали престъпление по чл.129 ал.1 от НК.

           В хода на съдебните прения прокурорът поддържа обвинението, като счита същото за безспорно доказано. Моли съда да признае подсъдимия за виновен по възведеното обвинение и предлага да се наложи  наказание при приложението на чл.54 НК  : ЛОС за срок от три месеца, което наказание на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитатетелен срок от три години.

Подсъдимият се явява в съдебно заседание. Признава вината си , дава обяснения по съществото на делото и изразява съжаление за извършеното.

Пострадалият Х.Ф. заявява пред съда, че не желае да се конституира като граждански ищец.

След преценка на събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност , съдът приема за установена следната фактическа обстановка :

          На 17.03.2009 година около 20.30-21.00 часа св. Х.Ф. със своите приятели св.М.Х. и Х. ***се събрали в дома на Х.,***, да се почерпят, като купили с общи пари една бутилка вино от два литра. М**** по-късно към компанията им се присъединил подс.Д., и почти веднага започнал да се заяжда със св.Ф. – взел една отвертка и започнал с нея да мушка св.Ф. по задните части, като му отправял неприлични намеци със сексуален контекст. Приблизително по това време пристигнала и св.К.М. заедно с още едно момиче. От показанията на св..М., се установява, че подс.Д. взел едната обувка на св.Ф., напълнил я с машинно масло и я скрил зад вратата, което послужило като повод за скарване.  Св.Ф. напуснал компанията и тръгнал да си отива, като до улицата го изпратил св..Х.. Подс.Д. последвал пострадалия Ф. навън, където след като си разменили обидни реплики, двамата се сбили на улицата пред дома на св.Х.. Подс.Д. хванал и стиснал с две ръце св.Ф. за врата, а Ф. го ударил с юмрук в лицето. Останалите от компанията се намесили и ги разтървали. Св. Ф. тръгнал да бяга по улицата с намерение да се прибере у дома си,  подс. Д. го подгонил, а след тях тичали св.М., св.И. и св.Х. *** подс.Д. настигнал св. Ф., хванал откъм гърба, обърнал го към себе си и му нанесъл удар с коляното в областта на слабините, в резултат на което св.Ф. усетил силна болка в слабините и се свлякъл на земята. Инцидента възприели непосредствено настигналите ги  вече св.М., св.И. и св.Х.. Св. М. и св.Х. се спуснали към пострадалия св.Ф., като му помогнали да се изправи. Незабавно след нанасянето на удара , подсъдимият се оттеглил от мястото на инцидента, придружаван от св.И.. Св.М. и св.Х. придружили пострадалия св.Ф. до дома му, откъдето повикали спешна помощ и се обадили в РУ на МВР-М**** Т****. На 22.03.2009г. Ф. постъпил за оперативно лечение в  Урологичното отделение на МБАЛ – гр.Бургас , при което същия ден му е била извършена орхиектомия в дясно /тестисът се намерил пръснат на 3 части, напълно некротизирал/.

Видно от кредитираното от съда като компетентно и безпристрастно изготвено  заключението по назначената в хода на съдебното следствие съдебно-медицинска експертиза, Х.Ф. е получил следното травматично увреждане -  травматична руптура на десен тестис, в резултат на действието на твърд тъп предмет  и отговаря да е получено при ритане с крак. Причиненото травматично увреждане е обусловило разтройство на здравето временно опасно за живота.

Увреждането е довело до трайно затрудняване на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност, като е налице причинно-следствена връзка между телесното увреждане на пострадалия и извършеното деяние на 17.03.2009г.

Гореописаната фактическа обстановка съдът приема за безспорно и категорично установена въз основа на събраните в хода на досъдебното производство доказателства, приобщени по реда на чл.283 от НК – докладна записка, жалба от Х.Ф., съдебно медицинско удостоверение, епикриза, справка за съдимост; и в хода на съдебното следствие – частично от обяснения на подс.Д., показанията на свидетелите К.М., Ж.И., М.Х. и Х.Ф., СМЕ.

 При така установената фактическа обстановка съдът намери, че подс.Д. е осъществил както от обективна, така и от субективна страна престъпния състав по чл.129 ал.1 от НК.

От обективна страна подс.Г.И.Д. на 17.03.2009г. пред ДГС  гр.М**** Т**** е причинил на Х.С.Ф. като му е нанесъл удар с дясно коляно в областта на тестисите – средна телесна повреда, изразяваща се в  травматична руптура на десния тестис / разкъсан на три части, напълно некротизирали/,   довело до трайно затрудняване на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл по смисъла на чл.11 ал.2 от НК – предвид насочеността към слабините на пострадалия и силата и начина на нанасяне на удар с крак, съдът намира, че подсъдимия е съзнавал, че ще причини телесно увреждане и е искал неговото настъпване.

Причини за извършване на престъплението – незачитане на личната телесна неприкосновеност, на моралните норми и на установения правов ред.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия по настоящето дело съдът прецени степента на обществена опасност на престъплението и степента на обществена опасност на извършителя. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът прецени младежката възраст и чистото съдебно минало на подсъдимия , както и изразеното в с.з. съжаление за стореното. Изложените съображения мотивират съда да наложи на подсъдимия наказание за деянието по чл.129 ал.1,  вр. с чл.54 от НК  три месеца лишаване от свобода. Съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправяне на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието, поради което на основание чл.66 ал.1 от НК  съдът отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от три години.

Подсъдимият Д. следва да заплати по сметка на РС-М**** Т**** в полза на Бюджета на съдебната власт и направените  по делото в  размер на 105.00 лева разноски, от които 100.00лв. разноски за експертиза и 5.00лв. за издаване на изпълнителен лист.

 

      Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата. 
 
 
 

                                                                                     СЪДИЯ :