М О Т И В И към НОХД № 48/2018 г.

 

         Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Д.А.Д. с ЕГН **********,***. * с основно образование, неженен, осъждан, работник в „Агрохим" ООД, български гражданин,с обвинение по  чл.183,ал.4,вр.ал1  от НК .

         В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за това подсъд.Д. да бъде признат за виновен и му се наложи минимално наказание.

Подсъдимият признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и моли съда да не му бъде налагано наказание.

 Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Подсъд. Д.А.Д. преди години е живял на семейни начала с *, без да имат официален брак. От съжителството им се родило дете * А. с ЕГН **********. Към 20** г. Д. и К* вече се били разделили и за издръжка на малолетното дете те сключили съдебна спогодба по гр. дело № ** г. Със спогодбата обвиняемият се задължил да изплаща всеки месец издръжка на детето си В* в размер на 90 лв. чрез майката и законен представител на сина му **.

През настоящата 2018 г. Д. не е изплатил издръжката общо за пет месеца: март, април, май, юни и юли в общ размер на 450 лв. След като срещу него е било заведено настоящото наказателно дело, той успял да изплати издръжката за четири месеца в размер на 360 лв., като обещал по най-бързия начин да изплати и последната сума за месец юли, както и тази за месец август т.г. Причина за забавянето му била безработица. Едва сега си намерил работа като тракторист и получавал стабилни доходи.

 

       Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимия, показанията на свидетелите, справка за съдимост .

 

 

                                         ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

                  При така изяснената фактическа обстановка подсъдимият Д.   е осъществил състава на престъпление по чл.183,ал.4,вр.ал.1 от НК  за това ,че  след като е осъден с влязло в сила решение по гр. дело № 33 от 19 май 2015 г. на МТРС да издържа своето малолетно дете ** А. в размер на 90 лв. месечно, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на пет месечни вноски за месеците март, април, май, юни и юли 2018 г.в общ размер на 450 лв., като деянието е извършено повторно.

                 Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по

         смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

Видно от приложеното свидетелство за съдимост, обвиняемият е осъждан, включително и за предходно такова престъпление - неплащане на издръжка пак за същото дете - НОХД 249 / 2016 г., присъда № 17 от 30 ноември 2016 г. на МТРС.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

При определяне на наказанието съдът съобрази обстоятелството,че подсъд.Д. признава вината си,съжалява,представя доказателства, че е платил парични вноски на детето си..Поради което съдът призна подсъдимия Д. за виновен и му наложи наказание ПРОБАЦИЯ.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

            

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: