Мотиви  по НОХД № 46/2015г. по описа на РС-Малко Търново

 

         Производството е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против И.Г.К. с ЕГН **********,***, , за това, че в периода от **. от апартамент в **, ет., е отнел чужди движими вещи-1.един брой дамски пръстен с бели камъни /цирконий/ - 3,77 гр. на стойност 243,74 лв.; 2. един
брой сребърни халки от 5,04 гр. на стойност 30,24 лв.; 3. един брой златен женски пръстен с бели камъни цирконий от 2,95 гр. на стойност 192,90 лв.; 4. един брой женски пръстен с бели камъни цирконий от 3,46 гр. на стойност 224,52лв.;5.един брой женски пръстен с бели камъни цирконий от 4,66 гр. на стойност 298,92лв.;6.един брой женски пръстен с четвъртита форма с бели камъни цирконий от 5,97гр.на стойност 380,14 лв.; 7. един брой женски пръстен с овална форма без камъни от 7,16гр. на стойност 443, 92 лв.; 8. един брой женски пръстен от бял и жълт метал - не е злато на стойност 10 лв.; 9. един брой женска халка от жълт метал - не е злато на стойност 5 лв.; 10. един брой златен пръстен с камъчета цирконий от 8 гр.на стойност 496 лв.; 11. един брой пръстен от жълт метал с голям объл камък –не е златен на стойност 10 лв. на обща стойност 2335,38лв, от владението на техния собственик А. К. без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,като случаят не е маловажен и кражбата е извършена в условията на повторност -престъпление по чл.195, ал.1, т.7 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 НК.

В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа обвинението като безспорно доказано и пледира съда да наложи наказание  една година ЛОС ефективно .

Подс. К.  нередовно призован, не се явява лично.Поради което съдът разгледа делото при условията на чл.269,ал.3,т.4,б.”в” от НПК.

Сл.защитник на подсъдимия пледира за налагане на минимално наказание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

 

                          I.ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Подсъдимият И.Г.К. работел по дърводобива из горите около гр. М. Търново и общината. Там се запознал със св. **, с когото работели заедно. 

Един ден към средата на месец октомври 2012 г. К. потърсил приятеля си –св.С** в дома му. Заявил, че знае къде има злато и можел да го „вземе”, т.е. да го открадне. Тук св. С** се дръпнал и заявил, че не иска да се занимава с такива неща /лист 40, разпит на св. С**/.

На другия ден - ** г. К. не отишъл на работа в гората. Той знаел, че в дома на леля му А. К. в ** има златни накити и предварително бил решил да ги открадне. Изпълнението на деянието било подпомогнато от факта, че знаел как да отвори входната врата на апартамента. Преди време в един неуточнен момент ключът в бравата на ** се счупил и част от него останал в патронника. Това наложило да го разбият, в което участвал и самият подсъдим. След отстраняването на патронника, той приспособил едно въженце за отваряне и затваряне на вратата; той го монтирал и затова добре знаел как действа.

          По такъв начин подсъд. К. проникнал в дома на св.** и в периода от ** г. успял да отмъкне накити от злато и цирконий, както и от жълт метал, без да са златни, както следва: 1. един брой дамски пръстен с бели камъни /цирконий/ - 3,77 гр. на стойност 243,74 лв.; 2. един брой сребърни халки от 5,04 гр. на стойност 30,24 лв.; 3. един брой златен женски пръстен с бели камъни цирконий от 2,95 гр. на стойност 192,90 лв.; 4. един брой женски пръстен с бели камъни цирконий от 3,46 гр. на стойност 224,52 лв.; 5. един брой женски пръстен с бели камъни цирконий от 4,66 гр. на стойност 298,92 лв.; 6. един брой женски пръстен с четвъртита форма с бели камъни цирконий от 5,97 гр. на стойност 380,14 лв.; 7. един брой женски пръстен с овална форма без камъни от 7,16 гр. на стойност 443, 92 лв.; 8. един брой женски пръстен от бял и жълт метал - не е злато на стойност 10 лв.; 9. един брой женска халка от жълт метал - не е злато на стойност 5 лв.; 10. един брой златен пръстен с камъчета цирконий от 8 гр. на стойност 496 лв.; 11. един брой пръстен от жълт метал с голям объл камък - не е златен на стойност 10 лв., като общата стойност съгласно извършената експертиза е 2335,38 лв. Всичките накити, посочени като златни, са 14 карата.

         Няколко дена след това подсъдимият отново се срещнал със св. С** и му се похвалил, че е „взел”, т.е. - откраднал, златни накити. Изрично обяснил на свидетеля, че ги е откраднал от дома на леля си ** и даже го „успокоил”, че леля му има много и няма да забележи.

По делото са приложени: заложен билет № ** г., според който К. е заложил в Заложна къща ** един брой пръстен от жълт метал 5.97 гр.

      - заложен билет № ** г., според който К. е заложил в Заложна къща .** един пръстен от 4,66 гр. злато.

      -заложен билет № ** г. отново на Заложна къща „**. Този път К. е заложил златен пръстен от 7,16 гр.;

     - заложен билет № ** г.. Според него К. е заложил в Заложна къща трезор ** два пръстена с общо тегло 6,4 гр. златни,.

        С протокол за доброволно предаване от ** г. /лист 14/ подсъдимият К. е предал на разследващия орган една верижка от жълт метал, един пръстен от бял метал, една халка от жълт метал и един женски пръстен от жълт метал, инкрустиран с бели камъни. Останалите накити не са били открити и експертизата за тях е била извършена по показания на пострадалата. На стр. 57 от делото е приложена разписката, с която разследващият полицай Б. Т** при РУП М. Търново е върнал на собственика им А. К. накити златни и от обикновен метал - шест броя пръстени, една халка и една гривна, подробно изброени.

        По делото бяха разпитани св.**,св.К** и св.С** чиито показания подкрепят описаната по-горе фактическа обстановка.

 

         Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –показанията на свидетелите., св. за съдимост, експертиза както и останалите писмени доказателства , прочетени и приобщени по реда на чл.283 от НПК.

 

                                    II.ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

         При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подс.К.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по по чл.195, ал.1, т.7 вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.28, ал.1 НК. , за това, че в периода от **. от апартамент в **, ет., е отнел чужди движими вещи-1.един брой дамски пръстен с бели камъни /цирконий/ - 3,77 гр. на стойност 243,74 лв.;2.един брой сребърни халки от 5,04 гр. на стойност 30,24 лв.; 3. един брой златен женски пръстен с бели камъни цирконий от 2,95 гр. на стойност 192,90 лв.; 4. един брой женски пръстен с бели камъни цирконий от 3,46 гр. на стойност 224,52лв.;5.един брой женски пръстен с бели камъни цирконий от 4,66 гр. на стойност298,92лв.;6.един брой женски пръстен с четвъртита форма с бели камъницирконийот5,97гр.на стойност 380,14 лв.; 7. един брой женски пръстен с овална форма без камъни от 7,16
гр. на стойност 443, 92 лв.; 8. един брой женски пръстен от бял и жълт метал - не е злато на стойност 10 лв.; 9. един брой женска халка от жълт метал - не е злато на стойност 5 лв.; 10. един брой златен пръстен с камъчета цирконий от 8 гр.настойност496 лв.; 11. един брой пръстен от жълт метал с голям объл камък –не е златен на стойност 10 лв. на обща стойност 2335,38лв, от владението на техния собственик А. К. без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои,като случаят не е маловажен и кражбата е извършена в условията на повторност.

          Видно от приложеното свидетелство за съдимост, подсъдимият е осъден с влязла в сила присъда по НОХД 698 / 2010 г. на Районен съд Бургас с наказание ЛОС за срок от пет месеца, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години; присъдата е влязла в сила на 24 февруари 2010 г.Поради което е приложен и чл.28,ал.1 от  НК.

 

                            III.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

       При определяне размера на наказанието съдът съобрази разпоредбата на чл.54 от НК,като съобрази степента на обществена опасност на деянието и дееца.Съдът намира,че степента на обществена опасност на деянието е висока,предвид високия размер на отнетите вещи.Степента на обществена опасност на дееца също е висока,предвид обстоятелството ,че същият извършва настоящата деятелност в изпитателния срок по друга присъда,която явно не е повлияла за неговото превъзпитание.Освен това деянието му се отличава с изключителна упоритост и дързост,като е откраднал вещите от негова родственица,която му се е доверила.Поради което съдът наложи на подсъдимия К. наказание 1г. ЛОС,което наказание да бъде изтърпяно ефективно .Освен това съдът приведе в изпълнение и присъдата по НОХД 698 / 2010 г. на Районен съд Бургас с наказание ЛОС за срок от пет месеца, като изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години което следва да се изтърпи отделно.

             

 

 

         Накрая съдът се занима с въпроса за разноските,като осъди подсъдимия К. да заплати направените по делото разноски.  Съдът намира,че по такъв начин ще бъдат изпълнение целите на генералната и специална превенция визирани в чл.36 от НК

          Водим от горното съдът постанови присъдата си .

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: