М О Т И В И към присъда по НОХД № 41/2018 г.

 

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на МТРП против К.А.К.  с обвинение за извършено престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на МТРП поддържа обвинението срещу подсъдимия. Пледира за приложение на разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК.

Подсъдимият  се явява в съдебно заседание.Признава се за виновен.Моли да не бъде наказван.

 Представлява се от назначен служебен защитник. Защитникът на подсъдимия също пледира за приложение на разпоредбата на чл.183, ал.3 от НК.

Съдът след като се съобрази с събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени следните обстоятелствата.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Свидетелката А*Ц*К* и подсъд. К.А.К. живеели на съпружески начала от **“ От съвместното им съжителство се родило детето А* К* К. на ** год. С решение 2 / 01.02.2017 год. по гражданско дело 99/2017 год. на МТРС подсъд. К.К. бил осъден да плаща чрез майката и законна представителка свидетелката А*К*месечна издръжка в размер на 115 лв .за детето А* К..Подсъд. К. не платил така определената дължима издръжка за месеците март и юни на 2018 год. в размер на 230 лв.

 

До приключване на делото пред първата инстанция подсъдимият К. с разписка е предал на * сумата от 230 лв.,  представляваща задължението по обвинителния акт.

Фактическа обстановка се приема въз основа на обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелката А*К*, удостоверение за раждане, решение.

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

От приетата по-горе фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: Подсъдимият К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.183, ал.1 от НК -  след като е осъден с влязло в сила решение 2/03.02.2017 год. на МТРС да издържа свое малолетно дете А* К* К. роден на *** год. в размер на 115 лв. месечно , съзнателно не е изпълнил това свое задължение в размер на две месечни вноски - месец март и юни на 2018 год. платими в гр. Малко Търново.

 

                   ІІІ. ЗА НАКАЗАНИЕТО

 

При обсъждане на въпроса за наказанието съдът съобрази, че подсъдимият К. не е осъждан, включително и за неплащане на издръжка. До постановяване на присъдата от първата инстанция е изпълнил изцяло паричното си задължение, като с разписка е внесъл сумата от 230лв. представляваща задължението по обвинителния акт. От  деяние не са настъпили други вредни последици за пострадалия - малолетния син Антонио К., поради което и на основание чл. 183, ал. 3 от НК,  съдът не му наложи наказание.

 

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

                       

                                             СЪДИЯ: