МОТИВИ   по Присъда № 42/16.04.2013г., постановена  по НОХД № 29/2013г. по описа  на РС-**

 

         Срещу подсъдимия  В.Е.В. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр.**, с постоянен адрес: гр.**, ул.”**,  български гражданин, неосъждан-амнистиран, разведен, средно образование, е повдигнато обвинение за това, че на **. около  21.30часа  до 23.30часа в с.** община **, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващ явно неуважение към обществото, отличавайки се с изключителна дързост и цинизъм, а именно псувайки и отправяйки нецензурни думи и заплахи срещу полицай К.К. и М.Б. с думите “Да ви е** майката ченгета, п**, духайте ми х** елате на двадесет метра ще ви и** главите”, като  деянието е  съпроводено със съпротива  срещу орган на властта, изпълняващ задълженията си по опазване на обществения ред, изразявайки се в произвеждане на осем изстрела с ловна пушка, не допускайки полицаите да му отнемат пушката и да го задържат – престъпление по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК.

         В съдебно заседание, след приключване на съдебното следствие, представителят на държавното обвинение поддържа обвинението по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК срещу подсъдимия В.В. и пледира същият да бъде осъден, като му се наложи наказание лишаване от свобода за срок от две години, изпълнението на което да бъде отложено за срок от пет години на основание чл.66 от НК.

         Подсъдимият В.В. по време на проведеното  съдебно следствие дава обяснения по така повдигнатото обвинение, не признава вината си и моли да бъде оправдан.

         Защитниците на подсъдимия – адв.Г. и адв. К. пледират подсъдимия В.В. да бъде оправдан по повдигнатото обвинение поради липса на безспорни и категорични доказателства, установяващи обективната и субективната страна на престъплението, в което е обвинен .

         Съдът, като обсъди всички доказателства, събрани по делото – обясненията на подсъдимия В.В., показанията на разпитаните свидетели и приложения към делото доказателствен материал, намира за установено следното:

Подсъдимият В.Е.В.  с ЕГН **********,  е роден на ***г. в гр.** и е с постоянен адрес: гр.**, ул.”**. Същият е   български гражданин, неосъждан-амнистиран, разведен, средно образование и към настоящия момент е безработен.

         Свидетелите К.К. и М.Б. ***, без родствени връзки с подсъдимия.

         Св. Р.С. ***, към инкриминираната дата е бил и завеждащ служ** „КОС” при РУП-** ,без родствени връзки с подсъдимия.

          Св. Т.Т. е началник на РУП-Малко Тъэрново..

          Свидетелите Е.М. и К.Я. са служители към хотелски комплекс „**к”, село ** община **. без родствени връзки с подсъдимия

         Свидетелката А** В** е пенсионер, майка на подсъдимия.

         През лятото на 2012г. и на инкриминираната дата подсъдимият В.В. временно е обитавал заедно с родителите си – св.Ан.В** и ** В. семеен вилен имот, находящ се  в село ** община **, в самия края на селото и в непосредствена близост до гората. Вилният имот представлява оградено  дворно място с площ от  6 декара, в което е построена двуетажна сграда с един жилищен етаж и един тавански етаж /със стаи за спане/, като сградата е разположена навътре в двора.  Достъпът от входната врата  на дворното място до самата къща се осъществява по тясна пътека е между естествената дворната  растителност / храсти и дървета/, която пътека, след  първоначалното  преодоляване на 10-12 стълби, изградени от собствениците за преодоляване на стръмния наклон  на терена, прави  остър завой   на дясно и е с дължина  около 50-60 метра. Входната врата на къщата и прозорците на първия жилищен етаж са разположени в посока, обратна на посоката на входната врата на дворното място. От входната врата на дворното място няма пряка видимост към сградата/ с изключение на покрива й / дори през светлата част на денонощието поради наклона на терена и наличието на естествена средна и висока растителност  в дворното място.

         На **. около 18.15 -18.25 часа св.К. и св.Б. получили нареждане да отидат на проверка на място в село **. Поводът за проверката бил сигнал, подаден на тел.112 в дежурната оперативна на РУП-** от св.М., че подсъдимия В. В.  заплашва с пушка клиенти на заведението „**к”. На **. св.К. и св.Б. пристигнали около 19.00 часа в село ** и открили подсъдимия в близост до автомобила му пред дома му в село **. Подсъдимият отрекъл да е заплашвал с пушка клиенти на комплекс „**к” и доброволно съдействал на полицейските служители да огледат автомобила му, при проверката на който а, св.К. и св.Б. не открили наличие на оръжие Св.К. докладвал по мобилния телефон на св.Т. *** и по негово разпореждане връчил на подсъдимия призовка да се яви на 21.09.2012г. в РУП-** за снемане на обяснения. Същия ден, около 21.20-21.30 часа, св.К. и св.Б. получили нареждане да се върнат отново в село ** тъй като в дежурната оперативна на РУП-** бил постъпил  сигнал, че подсъдимият В.В. стреля с пушка в двора на дома си. Св.К. и св.Б. ***  около 10 -15 минути след получаването на нареждането, спрели служебния автомобил в близост до дома на подсъдимия и застанали пред входната врата на дворното място. Свидетелите К. и Б. чули мъжки глас, който възприели като гласа на В.В.,  и тъй като  вече било тъмно, а и входната врата на дворното място била заключена, св.К. извикал на висок глас от входната врата на дворното място ”**, дай на майка си пушката да ни я донесе”  по посока на къщата. Веднага след това св.К. и св.Б. чули същия мъжки глас да изрича псувни : „Да ви е** майката, елате тука бе педерасти, ще ви и**” , чули прищракване от зареждане  на оръжие и проехтяване на четири автоматични изстрела от оръжие, като изстрелите били произведени във въздуха в посока различна от тях. Св.К. докладвал по мобилния телефон на св.Т., който им разпоредил да изчакат пристигането на втори полицейски екип. Св.К.  и св.Б. изтеглили служебния автомобил на около 10-тина метра по надолу по улицата, зад съседна къща, като св.К. застанал зад един стълб за улично осветление, а св.Б. - зад съседна сграда.  В този момент към тях се присъединили св.М. и св.Я., които проявили любопитство и дошли на място за да наблюдават в непосредствена близост случващото се. Вторият полицейски екип в състав св.Р.С., пол.инсп. **, мл.пол.инсп.Т. Н**в Т., ръководен лично от началника на РУП-** – св.Т.Т., пристигнали на мястото на инцидента малко след 22.00 часа.  Уличното осветление в селото вече било изключено по график  / след 22.00 часа осветлението в селата на територията на общината се изключвало/, метеорологичните условия били лоши – валяло дъжд, който ту се **лвал, ту отслабвал  и полицейските служители си осветявали с прожектори. Някой от полицейските служители отново извикал от входната врата  към къщата, че има полиция, в отговор на което чули мъжки глас, който св.К., св.Б., св.Т., св.С., св.М. възприели като гласа на подсъдимия В.В. ,да изрича: „Елате тука, ще ви и**” . Веднага след това  св.К., св.Б., св.Т., св.С., св.М. и св.Я. чули да проехтяват във въздуха в посока различна от тях четири автоматични изстрела от  ловно оръжие. След като св.Т. се запознал на място с оперативната обстановка и преценил същата, около 23.00-23.30 часа разпоредил на цивилни лица – св.М. и св.Я.  да се оттеглят от мястото, на част от  служителите си разпоредил също да се оттеглят и да се приберат в град **, а  на място оставил двама от служителите си да поизчакат къщата да затихне, след което и те  се оттегли и прибрали в град **.

         На следващия ден - 21.09.2012г.,  св.С.,  заедно с колегите си - пол.инсп.К** и мл.пол.инсп.Т. Н**в Т.,  пристигнали около 06.00-06.30 часа в село ** по разпореждане на св.Т.Т. и се отправили към  вилата на подсъдимия В.В. . По искане на св.С. , подсъдимия В.В.   изнесъл от къщата и предал на св.С. намиращите се в дома им два броя ловните оръжия – успоредка с № Н8279,  кал.12мм  и ловен автомат с № L096212 . За така предадените доброволно два броя ловни оръжия св.С. съставил протокол за доброволно предаване, в който вписал, че оръжията са му предадени от ** В. -**ща на подсъдимия. На място същия ден св.С. съставил и АУАН против  ** В. за неправилно съхранение на ловното оръжие. При извършения  оглед на дворното място, на земята в близост пред входната врата на къщата, полицейските служители намерили около десетина празни гилзи, неиззети и неописани по надлежния ред.

Подсъдимият В.В. към инкриминираната дата няма издадено разрешително за носене и съхранение на ловно оръжие.

Към инкриминираната дата ** В. - **ща на подсъдимия, е бил собственик на двата броя ловни пушки - успоредка с № ..,  кал.12мм  и ловен автомат с № ...., за които е  притежавал  разрешително за носене и съхранение -образец 2 серия АЛ ..... . ** В. е починал преди датата на образуване на настоящето дело.

         Изложената фактич** обстановка се подкрепя от събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства: от показанията на св.К., св.Б., св.С., , св.Я., частично от показанията на св.Т.Т., св.М., св.А** В** и  обясненията на подсъдимия В.В. , и  приобщения  на основание чл.283 от НПК писмен доказателствен материал по БП № 187/2012г. по описа на РУП-**. Свидетелските показанията на Р.С., К.К., М.Б., А** В** , Е.М., К.Я., Т.Т. и обясненията на подсъдимия В.В., дадени в хода на съдебното следствие допринасят основно за изясняването на фактич**та обстановка по делото. Съдът кредитира изцяло свидетелските показания на Р.С.,  К.К., М.Б. и  К.Я. като логични и последователни.  Показанията на тези свидетели коренспондират помежду си , взаимно се допълват. Обстоятелството, че  показанията на св.Р.С.  са подробни и детайлни,  несъмнено сочи на тяхната правдивост и достоверност. Обясненията на подсъдимия В.В., дадени в хода на съдебното следствие, съдът кредитира частично. Същите в по-голямата им част коренспондират на останалия доказателствен материал по делото.

         Съдът кредитира показанията на свидетелката М. частично, тъй като същите са вътрешно противоречиви и непоследователни. Показанията на свидетелката А** В** съдът кредитира също частично, като отчита обстоятелството, че свидетелката в качеството си на майка на подсъдимия, е заинтересована от изхода на делото. Съдът кредитира частично и свидетелските показания на Т.Т.. Направените  изявления в частта, в  която същият твърди, че е възприел визуално фигурата на подсъдимия  В.В. как  е седнал на перваза на прозореца, държи в едната си ръка пушка-помпа и възпроизвежда  изстрели с ловна пушка – тип помпа / като го разпознал следващия ден при явяването на последния в РУП /, , съдът не приема за достоверни. Същите са в явно противоречие с показанията на всичките останали разпитани в хода на съдебното следствие шестима свидетели - Р.С., К.К., М.Б., А** В** , Е.М., К.Я., досежно особеностите. Съобразявайки  особеностите на терена, на дворното място и на сградата, и наличните данни за местоположението на свидетелите съдът приема за установено, жилищната сграда се намира на достатъчно отдалечено място от  входната врата на дворното място и че от мястото, на което е бил свидетелят Т.Т., същият е нямал обективна възможност да възприеме  визуално както жилищната сграда, така и находящия се в сградата подсъдим В.В. , пък било то и последният да е бил на прозореца. Това е така, защото от входната врата на дворното място няма пряка видимост към сградата  / с изключение на покрива й / дори през светлата част на денонощието поради наклона на терена и наличието на естествена средна и висока растителност  в дворното място,  а безспорно инцидентът е бил през тъмната част на денонощието при влошени метеорологични условия и липса на осветеност.

         При така приетото за установено, съдът намира, че подсъдимият В.  В. не е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.325  ал.2 вр. ал.1 от НК, за което му е повдигнато обвинението.

         Данните по делото сочат, че в рамките на проведеното досъдебното производство не е извършено пълно, всестранно и задълбочено разследване, като не са били събрани всички относими към предмета на делото доказателства.  В настоящия случай, без съмнение разкриването на обективната истина е възпрепятствано от недобросъвестното изпълнение на задълженията на разследващите органи в процеса на събирането на доказателствата, включително и несвоевременното извършване на необходимите действия по разследването. Не са изяснени основни обстоятелства, които са от съществено значение за установяване на фактич**та обстановка и оттам – за решаване на въпроса за авторството на извършеното престъпление. Не са били иззети и описани по съответния ред, респективно не са били приобщени към доказателствения материал ловното оръжие и намерените около 10-на  празни гилзи пред входната врата на вила, както и не е била назначена своевременно и съответно не е била извършена съдебно-**листична експертиза, която да установи годността на доброволно предаденото оръжие да произведе изстрели,  както и въз основа оръжието и на нарезите на патроните дали с това оръжие е стреляно и приблизително кога, дали празните гилзи са изстреляни от това оръжие и кога, не са били снети пръстови следи както от оръжието, така и от намерените празни гилзи и т.н. Тези пропуски, допуснати при разследването, към момента на провеждането на съдебно следствие са неотстраними – изминалият дълъг период от датата на извършеното деяние, е направил обективно невъзможно за съда да попълни доказателствената съвкупност с нови, годни доказателства, които да способстват за установяване на авторството на престъпното деяние. Ето защо съдът намира възраженията на защитата относно недоказано авторство на престъплението за основателни.

Авторството на деянието по чл.325 ал.2 вр.1 от НК не е безспорно установено по делото. Действително, установи се в хода на съдебното следствие от свидетелските показания, че в близост до вилния дом на подсъдимия В.В. ***, на **. около 21.30 часа до 23.30 часа са били произведени осем изстрела от ловно оръжие. В кориците на делото о**че липсват каквито и да било данни , че именно подсъдимият В.В. е осъществил  това деяние. Нито един от разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели, не е възприел визуално подсъдимият В.  В. да произвежда изстрели  на инкриминираната дата и в посочения времеви период с ловната пушка, която безспорно е била собственост на **щата на подсъдимия, който същата вечер безспорно също се е намирал във вилата. Подсъдимият В.В. категорично отрича да е произвеждал изстрели с ловната пушка. Обясненията му звучат логично и съдът ги кредитира, като непротиворечащи на събрания по делото доказателствен материал. В тази връзка съдът прецени показанията на св.К. и св.Б., от които става ясно, че  след получаването на първия сигнал за стрел**,  при осъществената от тях проверка на подсъдимия, същите не са открили у подсъдимия В.  В. и в управлявания от него личен автомобил ловна пушка. Съдът прецени показанията и на св.А** В** и св.К.Я., от които става ясно,  че **щата на подсъдимия – ** В. е бил ловец и че често /особено след края на месец август/ произвеждал изстрели във въздуха с  цел сплашване на свободно пасящия из селото едър добитък / крави/ да не навлизат през оградата за паша в двора им,  както и че произвеждането на изстрели  със ловно оръжие във въздуха с такава цел било масова практика  за жителите в селото.

         Що се отнася до показанията на свидетелите К.К., М.Б., А** В** , Е.М., Р.С.  и Т.Т. досежно обстоятелството, че подсъдимия В.В. е изрекъл цитираните псувни, то следва  да се отбележи, че свидетелите само слухово са възприели гласа, без да имат възможност визуално да възприемат дали именно подсъдимия ги изрича или е възпроизведен запис на гласа му, поради което и в тази насока възраженията на защита за липса на безспорни и категорични доказателства, са основателни.

         Отчитайки изложените обстоятелства, съдът намира, че в този обем и относимост доказателствата в кориците на делото не се явяват достатъчни, за да се приеме, че обвинението срещу подсъдимия В.  В. за извършено престъпление по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК е безспорно основателно и доказано.

Предвид на изложеното, съдът намира, че подсъдимият В.  В.  не следва да носи наказателна отговорност по чл.325 ал.2 вр. ал.1 от НК, тъй като не се установи деянието, за което има повдигнато обвинение, да е извършено от него, поради което и възраженията на защитата в тази насока следва да бъдат уважени и подсъдимия следва да бъде оправдан по повдигнатото му обвинение.

         Мотивиран от горното и на основание чл.304 от НПК съдът постанови присъдата.

 

 

 

 

                                      Районен съдия: