Мотиви  по НОХД № 13/2017г. по описа на РС-Малко Търново

 

Производството е образувано въз основа на внесен обвинителен акт от РП-Малко Търново против Т.П.П. - роден на *** *** , български гражданин, основно образование, неосъждан ,безработен ЕГН: ********** за това, че на **  отнел чужди движими вещи - сумата от 600 лв.  от владението на В.Г.С. без съгласието му , с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194 ал.1 от НК.

 

В съдебно заседание представителят на РП-Малко Търново поддържа обвинението като безспорно доказано и пледира съда да наложи наказание  една година ЛОС което да бъде отложено за изпитателен срок от четири години.

Подс. П.  редовно призован,  се явява лично.Моли съда да бъде оправдан.

Защитата на подсъдимия пледира същият да бъде оправдан.

 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна:

 

                          I.ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

Подсъдимият Т.П. ***,но към  момента на деянието живеел в с.М**. През есента на 2016 год. подсъд. П. бил в гр. Малко Търново и работил като калайджия . Тогава  бил нает от свидетеля В.Г.С. *** да поправи улуците на къщата му. За която услуга св.С. заплатил на подсъд.П. сумата от 90лв./л.12 от ДП/. На 07.02.2017 год. свидетелят С. видял обвиняемият П. *** Търново и му се оплакал , че улуците , които му е поправил капят. Подсъд. П. поел ангажимента да извърши ремонт и отишъл до дома му със свидетеля ** , който трябвало да му помага . Св. К** се качил на покрива и започнал ремонта , като през това време подсъд. П. останал на двора . През цялото време св.С. бил на двора и цепел дърва.В един момент подсъд. П. влязъл в къщата на св. С. , като предварително знаел къде св. С. съхранява парите си ,тъй като през есента на 2016 год.  св. С. му е плащал сумата от 90лв. за улуците и подсъд. П. видял , че парите се намират в картонена кутия под диванчето в стаята обитавана от св.С. . Подсъд. П. отворил кутията с парите и взел сумата от 600 лв. след като отново излязъл на двора .След като


свидетелят К** приключил е ремонта ,подсъд.П. поискал от св. С. сумата от пет лева за цигари . С така отнетата сума подсъд. П. се прибрал в с. М** , където живеел към момента  и  там бил заловен.

       Подсъд.П. дава обяснения в съдебно заседание но не се признава за виновен.

      В с.з. бе разпитан св.К**,който заедно с подсъд.П. са ремонтирали улуците на св.С..Същият не оспорва,че двамата с подсъдимия са извършвали ремонт на улуците на св.С. но заявява,че „Т. не му е казвал ,че е взимал пари”.По искане на прокурора бяха прочетени показанията на св.К** дадени на ДП /л.4/ и констатирани противоречия между показанията дадени от св.К**  в съдебно заседание и тези дадени на ДП.В протокола за разпит на свидетел,К** заявява,че „в ареста Т. ми каза, че е взел 400лв.от дома на дядото,но не каза от къде”.Съдът дава вяра на показанията дадени от св.К** на ДП,тъй като същите са дадени непосредствено след извършване на деянието-на 08.02.2017г. и същите са достоверни,а не дава вяра на показанията дадени  от св.К** в с.з. ,тъй като това е опит от негова страна да оневини подсъд.П..

      В с.з. бе разпитан и пострадалия св.С.,чиито показания са противоречиви и не кореспондират с останалите доказателства по делото,което обстоятелство съдът отдава на напредналата възраст на свидетеля.Св.С. заявява,че улуците са ги ремонтирали трима души-лице на име С**,подсъд.П. и св.К**.В с.з. за пръв св.С. говори за трима души,като в разпита си на ДП говори за двама души.Освен това и подсъд.П. и св.К** в разпитите си на ДП както и в с.з. говорят ,че са били само двамата.Това се потвърждава и от разпита на св.Д**.Освен това св.С. говори за лице на име С**,като явно има предвид подсъд.П.,който е възможно да се е представял и с това име пред св.С..

       В с.з. по искане на прокурора бе допуснат и разпитан св.Д**,който заявява,че пред него подсъд.П. е направил пълни самопризнания за механизма и начина по който е откраднал парите от дома на св.С..

      Относно  размера на сумата открадната от подсъд.П. е налице разминаване в показанията на разпитаните по делото свидетели.Св.К** на ДП говори за сумата  от 400лв.,св.Д** заявява,че пред него подсъд.П. е заявил че е откраднал сумата от 400лв.,св.С. говори за сумата от 600лв.В с.з. бе предявен протокола за доброволно предаване/л.5/ от ДП на подсъд.П.,който заяви,че подписа на протокола е лично негов и в самия протокол е записано,че се възстановява сумата от 600лв.Съдът цени този протокол като валидно доказателствено средство,изрядно от процесуална страна.Поради което и съдът счита,че открадната от подсъд.П.  сума е в размер на 600лв.

 

 

         Горната фактическа обстановка се установява от събраните по делото устни и писмени доказателства –показанията на свидетелите К**,С. и Д**, св. за съдимост, протокол за доброволно предаване  както и останалите писмени доказателства , прочетени и приобщени по реда на чл.283 от НПК.

 

                                    II.ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

         При така установената фактическа обстановка съдът счита, че с деянието си подс.П.  е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по  чл.194, ал.1 НК.  за това, че на **  отнел чужди движими вещи - сумата от 600 лв.  от владението на В.Г.С. без съгласието му , с намерение противозаконно да ги присвои.

           Деянието извършено от подсъд.П. е  при условията на чл.11,ал.2 от НК.

                                      III.ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

            При определяне размера на наказанието съдът съобрази степента на обществена опасност на деянието и дееца.Съдът намира,че степента на обществена опасност на деянието е висока,предвид  размера на отнетата сума, и обстоятелството,че кражбата е извършена от възрастен човек с висока степен на дързост и цинизъм.Степента на обществена опасност на дееца не е висока,предвид обстоятелството ,че същият е реабилитиран по право.Съгласно разпоредбата на чл.194,ал.1 от НК предвиденото наказание е до 8г.ЛОС. Поради което съдът наложи на подсъдимия П.  наказание Пробация при съответните пробационни мерки при условията на чл.55,ал.1,т.2 б.Б от НК.

            Съдът намира,че по такъв начин ще бъдат изпълнение целите на генералната и специална превенция визирани в чл.36 от НК

             Водим от горното съдът постанови присъдата си     

                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

л

V