М О Т И В И

По НОХД № 13/2012 г. по описа на Районен съд-**

 

Подсъдимият Г.А.М. роден на ***г***,  ЕГН:**********,***, български гражданин, ** образование,  **   е предаден на съд по обвинение в извършване на престъпление по чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.4, вр.чл.26 ал.1 от  НК.

С протоколно определение от 18.04.2012 г. е приет за съвместно разглеждане в наказателното производство предявеният граждански иск от В.В.А. ЕГН:**********, срещу подсъдимия Г.А.М., с който се иска последният да бъде осъден да й заплати  сумата в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на едно от престъпленията, предмет на обвинителния акт, ведно със законната лихва, начиная от деня на увреждането 14.04.2011г. В.В.А. е конституирана като граждански ищец по делото.

С протоколно определение от 18.04.2012 г. е приет за съвместно разглеждане в наказателното производство предявеният граждански иск от Д.Я.Я.  ЕГН:**********, срещу подсъдимия Г.А.М., с който се иска последният да бъде осъден да й заплати  сумата в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на едно от престъпленията, предмет на обвинителния акт, ведно със законната лихва, начиная от деня на увреждането 20.04.2011г. и направените по делото разноски. Д.Я.Я.  е конституирана като граждански ищец по делото, а адв.П. като нейн повереник.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура поддържа обвинението. Предлага на съда да признае подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, за което е предаден на съд.  Предвид проведеното съкратено съдебно следствие по реда на чл.371 т.2 от НПК, на осн. чл.2 ал.2 от НК вр. чл.58А от НК моли съда да наложи на подсъдимия Г.А.М.  наказание “лишаване от свобода” за срок от единадесет месеца, което да бъде отложено за срок от три години на основание чл.66 от НК. По отношение на приетите за съвместно разглеждане граждански искове изразява становище, че същите са доказани по основание и размер, поради което следва да бъдат уважени.

Гражданският ищец В.А., редовно и своевременно призован моли съда да бъде уважен предявеният срещу подсъдимия за съвместно разглеждане граждански иск за причинените й имуществени  вреди, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

Гражданският ищец Д.Я., редовно и своевременно призован, в съдебно заседание се представлява от повереника си адв.П., редовно упълномощен. Моли съда да уважи изцяло приетия за съвместно разглеждане граждански иск за причинените й имуществени  вреди, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски.

Подсъдимият Г.М., редовно и своевременно призован, се явява лично в съдебно заседание, доведен принудително от ОЗ”Охрана”-Б**. Признава се за виновен, като признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и изразява съгласие да не се събират доказателства относно тези факти. Съжалява за извършеното. Служебният му защитник адв. Р** от БАК моли съда да признае подзащитния й за виновен в извършване на престъплението, за което е предаден на съд, като на осн. чл.55 от НК му бъде наложено наказание “лишаване от свобода”, което да бъде отложено за срок от три години . По отношение на приетите за съвместно разглеждане граждански искове, изразява становище  същите да бъдат отхвърлени като неоснователни и недоказани.

Съдът, след като анализира събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено следното от фактическа страна:

Г.А.М. е роден на ***г***,  ЕГН:**********,***, български гражданин, женен, с основно образование,  в момента безработен. От приложената на досъдебното производство справка за съдимост се установява, че Г.А.М. ***1 год.  подсъдимият М. *** и търсил работа, с която да си набавя парични средства.  За целта същият пуснал обява в в-к „ Ало Б**” и посочил за връзка мобилният си телефон с **.  Към 20.03.2011 год. на мобилният му телефон позвънил непознат мъж, неустановено по делото лице, представил се за д-р Георгиев, което го запитало каква работа търси и желае ли да работи за него. Подсъдимият М. проявил интерес. Непознатото лице му обяснило, че работата му ще се състои в посещение на различни адреси, където ще получава от лица парични суми и други ценности и ще ги доставя на определени  места, за което ще получава 100-150 лв. за всяка „доставка”. Подсъдимият М. разбрал, че ще участва в схема за измама, но се нуждаел от пари и се съгласил.

На 03.04.2011 год.  в гр. Б**, св. Г.В. на 78 год. бил в дома си в к-с **. Към 20.00 ч. на домашния му телефон позвънило непознато лице, неустановено по делото, което се представило за представител в българското посолство в Испания и го заблудило, че дъщеря му е болна от свински грип и е в критично състояние. За да поддържа това заблуждение, непознатото лице му предложи да чуе „ дъщеря си” и подало телефонната слушалка на жена, неустановена по делото, която плачела. Св. Г.В., се притеснил и повярвал, че дъщеря му, която живеела в чужбина наистина е в тежко здравословно състояние.  Тогава непознатия поискал от св. Г.В., парична сума от 5 000 евро, с която го заблудил, че ще транспортира болната му дъщеря с хеликоптер в болница в Испания. Св. Г.В., отговорил, че не разполага с толкова голяма сума.  Тогава непознатия му казал да събере колкото пари има за да ги предаде на човек от Здравната каса от гр. Б**.  Без да прекъсва телефонния контакт св. Г.В., събрал всички налични пари в дома си – сумата от 770 лв.  и по указание на измамника сложил част от тях- сумата от 470 лв. в плик, след което слязъл във фоайето на входа, за да ги предаде.  През това време неустановеното лице се свързало по телефона с подсъдимия М. и го изпратило на адреса  в гр. Б**,  к-с „Меден Рудник” бл. 444, вх.7. за да получи паричната сума. Подсъдимият взел такси и се придвижил до адреса.  По време на пътуването поддържал телефонна връзка по мобилния си телефон със съучастника (неустановеното по делото лице). Към 21.00 ч. пристигнал и влязъл във входа, където го чакъл св. Г.В.. Последният го запитал той ли е човека от здравната каса и след утвърдителния му отговор му предал плика със сумата от 470 лв.  и отделно сумата от 300 лв. Подсъдимият му подал мобилният си телефон, за да разговаря с лицето, осъществило  измамата,  като след разговора си тръгнал, отнасяйки  сумата от 770 лв. По указание на съучастника си подс. М.  отнесъл въпросната сума  до автобусна спирка до магазин „Мосю Бриколаж” гр. Б**, взел от нея 150 лв.,  а остатъкът скрил под камък в района на спирката. След като се свързал по телефона с дъщеря си св. Г.В. разбрал, че е жертва на измама.

На 12.04.2011 год.  в гр. Б**, св. Д.М. на 62 г. била в дома си в к-с **. Към 20,15 ч.  на домашния й телефон позвънило непознато лице, неустановено по делото, което се представило за д-р Атанасов и я заблудило, че дъщеря й е болна от свински грип и е в критично състояние, а лечението е скъпо и следва да бъде транспортирана с хеликоптер в гр. София. „Докторът” поискал от св. Д.М. сума от 8 000 лв., за да поръча лекарства от Испания. Същият предал телефонната слушалка на жена, неустановено по делото, която плачела и молела св. М., да даде каквото „докторът” поиска, защото ще й помогне. Свидетелката се притеснила и повярвала, че дъщеря й е в тежко здравословно състояние, но отговорила на измамника, че не разполага с толкова голяма сума.  Тогава извършителят я попитал дали няма златни накити. Св. Д.М. му казала, че  притежава два броя правоъгълни златни плочки с размери 2 см. х 4 см., с надпис „ 9999” с тегло по 10 гр. всяка и 1 бр. златна монета с тегло 10 гр. „Докторът” изпратил свидетелката пред входа,  за да ги предаде на негов колега – служител на здравната каса – гр. Б**, като я заблудил, че с това ще помогне за лечението на дъщеря си. Междувременно неустановеното лице ,представило се за д-р Атанасов, се свързало по телефона с подс. М. и го изпратил на адреса в гр. Б**  к-с „Бр. Миладинови” бл. 128, вх. 2. Подсъдимият отишъл до там и влязъл в фоайето на входа. Там св. М. му предала старо портмоне, съдържащо два броя правоъгълни златни плочки с размери 2 см. х 4 см., с надпис „ 9999” с тегло по 10 гр. всяка и 1 бр. златна монета с тегло 10 гр., които взел и с наетия л.а „Шевролет Авео” с рег. №  А 7507 КА, собственост на  „Венит Кар”ООД – Б**, по указание на съучастника си потеглил към пътен възел „Петолъчката”. По време на пътуването поддържал връзка по мобилният си телефон със съучастника си, който му казал да остави получените от св. М. златни накити до фургон, паркиран в страни от пътя за гр. Котел, в района на „Петолъчката”, и да вземе плик съдържащ 150 лв. заработено „възнаграждение”. Подсъдимият изпълнил дадените указания. След като се свързала по телефона с дъщеря си, Д.М. разбрала, че е жертва на измама.

На 14.04.2011 в гр. Б** св. В.А. на 74 год.  била в дома си в к-с „Зорница** В 15.46 ч.  на домашният й телефон позвънило непознато лице от женски пол, неустановено по делото, което се представило за дъщеря й, и й съобщило, че е много болна и може да умре.  Лицето й казало, че й дава д-р Атанасов, за да говори с него. Св. В.А. имала дъщеря, която живеела в САЩ и помислила, че действително тя й се обажда. Представилият й се за д-р Атанасов я заблудил, че дъщеря й е болна от свински грип  и е в критично състояние, а лечението е скъпо и следва да бъде ваксинирана с  лекарство, което се намира в Испания, струва 8 000 лв. и следва да бъде доставено с хеликоптер. Свидетелката се притеснила и повярвала, че дъщеря й е в тежко здравословно състояние,  но отговорила на измамника, че разполага с 2 000 лв. „Д-р Атанасов” я накарал да ги брои по телефона, подавайки  слушалката на лицето, представило се за дъщеря й, което плачело и я молило да даде парите. Св.В.А. започнала да брои всичките си налични пари, които били общо 3 000 лв. и й  били спешно необходими за операция. Измамникът я накарал да отдели 400 лв. от сумата, а останалите да сложи в плик, като й казал, че до дома ще дойде представител от здравната каса от гр. Б**, за да вземе парите.  Същият я предупредил да държи телефона си отворен и на никой да не съобщава за случилото се. Притеснена свидетелката го послушала. В това време неустановеното  лице, представяло се за д-р Атанасов, се свързало по телефона с подс. М. и го изпратило на адреса в гр. Б**, к-с „Зорница”, бл. 47, вх. Б, ет. 2, ап. 7. Подсъдимият отишъл до там с наетия  л.а „Шевролет Авео” с рег. №  А 7507 КА, собственост на  „Венит Кар”ООД – Б**, паркирал в близост и се качил до жилището на св. В.А..  Там позвънил на входната й врата и получил сумата от общо 3 000 лв. – 2 600 лв. в плик, и 4 банкноти по 100 лв., които по указание на съучастника си отнесъл до автобусна спирка пред  магазин  „Мосю Бриколаж” гр. Б**, взел от нея  100 лв., а остатъкът скрил под камък в района на спирката . След като се свързала по телефона с дъщеря си св. А. разбрала, че е жертва на измама.

На 20.04.2011 год.  в гр. Б** св. Д.Я. на 70 г. била в дома си в к-с **. След 17.00 ч. на дом. телефон позвънило непознато лице от женски  пол, неустановено по делото, което се представило за дъщеря й, и й съобщило, че е в болница, че е много болна, и може да умре. Лицето й казало, че й дава д-р Атанасов за да говори с него. Свидетелката Д. Я. имала дъщеря и помислила, че действително тя й се обажда. Представилият й се за „д-р Атанасов” я заблудил, че дъщеря й е болна от свински грип  и е в критично състояние, а лечението е скъпо и следва да й бъде доставено лекарство от   Испания,  както и че ще я откара с хеликоптер до София.  Свидетелката се притеснила и повярвала, че дъщеря й е в тежко здравословно състояние. Представилият се за „д-р Атанасов” я попитал, с каква сума разполага, на която тя отговорила 1 000 лв.  „Докторът” й казал, че е малко и отново й дал телефона на лицето, представящо се за дъщеря й, което плачело и й казало да даде колкото пари има, за да не умре. Св. Д.Я. събрала всичките си спестявания в размер на 3 000 лв.  „ Д-р Атанасов” и казал че ще изпрати представител на здравната каса от гр. Б**, който да получи сумата за лечение. Междувременно неустановеното лице, представяло се за „д-р Атанасов”, се свързало по телефона с подсъдимия М. ***, к-с „ Възраждане” бл. 43, вх.1, ет. 7, апр. 18.  Подсъдимият отишъл до там с наетия  л.а „Шевролет Авео” с рег. №  А 7507 КА, собственост на  „Венит Кар”ООД – Б**, паркирал в близост и се качил до жилището на св. Д. Я.. Там позвънил на входната й врата и получил сумата 3 000 лв. в запечатан плик. По указания на съучастника си ги отнесъл до автобусна спирка пред  магазин  „ Мосю Бриколаж” гр. Б**, и ги скрил под камък в района на спирката.  Там намерил пакет със сумата 100 лв. заработено „възнаграждение” и ги взел.  След като се свързала по телефона с дъщеря си св. Д. Я. разбрала, че е жертва на измама.

На 24.04.2011 год. в гр. ** св. Т.Я. на 69 год. била в дома си на ул. „**. Към 18.00 ч. на домашния й телефон позвънило непознато лице от женски пол, неустановено по делото, което плачело. Св. Т.Я. помислила, че се обажда приятелката на сина й . В това време телефона поел неустановено по делото лице, представило се за д-р Атанасов от окръжна болница Б** и й съобщило, че сина й е болен от свински грип и е в критично състояние и трябва спешно да се транспортира в София, за да бъде лекуван. „ Докторът” я заблудил, че за това е необходима сума от 8 000 евро, с която свидетелката заявила че не разполага.  Свидетелката се притеснила и повярвала, че сина й е в тежко здравословно състояние. Неустановеното лице я накарало да приготви всички пари, които има в наличност и да ги предаде на представител на Здравната каса гр. Б**, който ще отиде до дома й да ги вземе.  Междувременно неустановеното лице, представило се за д-р Атанасов, се свързало по  телефона с подсъдимия М., и го изпратил на адреса в гр. **, ул. „**.  Подсъдимият отишъл до там с  наетия  л.а „Шевролет Авео” с рег. №  А 7507 КА, собственост на  „Венит Кар”ООД – Б**, паркирал в близост и отишъл до къщата на св. Т.Я.. Свидетелката го чакала на улицата и му предала сумата  от 1 700 лв. Подсъдимият ги взел и потеглил обратно към гр. Б**, за да ги предаде на съучастника си.  По пътя бил спрян за проверка от полицейски служители, които го отвели в РУП М.Търново.  Междувременно св. Т. Я. се свързала със сина си и разбрала, че е жертва на измама след което сигнализирала  полицията. Така извършеното деяние било разкрито. Подсъдимият М. предал с протокол паричната сума  от 1 700 лв., която била възстановена на св. Т.Я..

От заключението на назначената по делото оценителна експертиза, че стойността на процесните вещи - два броя правоъгълни златни плочки с размери 2 см. х 4 см., с надпис „ 9999” с тегло по 10 гр. всяка и 1 бр. златна монета с тегло 10 гр., собственост на Д.С.М. е общо 1600лв. / два броя правоъгълни златни плочки с размери 2 см. х 4 см., с надпис „ 9999” с тегло по 10 гр. всяка -800лв. и 1 бр. златна монета с тегло 10 гр.-800лв./.

            Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени доказателствени средства по ДП № 1534/ 11г. по описа на БРП, ДП № ЗМ-244/11г. по описа на ОДМВР-Б**, прочетени и приети на осн чл.283 от НПК, и гласни доказателствени средства /направените от подсъдимия самопризнания и показанията на свидетелите В., М., А., Я., Я., К. и М., на които показания съдът дава вяра като обективни, логични, последователни и кореспондиращи на писмените доказателствени средства по делото/.

С оглед на гореизложеното съдът приема, че от обективна страна извършените деяния от Г.А.М. са съставомерни по  чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.4, вр.чл.26 ал.1 от  НК,  тъй като в периода от 03.04.2011г. до 24.04.2011г. включително в гр.Б** и в гр.**, при условията на продължавано престъпление, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парични суми от Г.А.В. ЕГН:**********, Д.С.М. ЕГН:**********, В.В.А. ЕГН:**********, Д.Я.Я. ЕГН:********** и Т.Д.Я. ЕГН:**********, у които било възбудено заблуждение, че с това заплащат на служител на здравната каса-гр.Б** за лечение на свое дете, с което им причинил имотна вреда в общ размер 10 070/десет хиляди и седемдесет/лева, както следва:

         1/ На 03.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 770/седемстотин и седемдесет/лева от Г.А.В. ЕГН:**********, у когото било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечение на дъщеря си, болна от свински грип, и с това му причинил имотна вреда в размер на 770/седемстотин и седемдесет/лева.;

         2/  На 12.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на 2 бр.правоъгълни златни плочки с размери 2 см х 4 см с надпис “9999” с тегло по 10 грама всяка на обща стойност 800 лева и 1 бр. златна монета с тегло 10 грама на стойност 800 лева, всичко на обща стойност 1600/хиляда и шестстотин/лева от Д.С.М. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечението на дъщеря си, болна от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 1600/хиляда и шестстотин/лева.;

3/  На 14.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 3 000/три хиляди/лева от В.В.А. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечение на дъщеря си, болна от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 3 000/три хиляди/лева.;

4/  На 20.04.2011г. в гр.Б**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 3 000/три хиляди/лева от Д.Я.Я. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечение на дъщеря си, болна от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 3 000/три хиляди/лева.;

5/  На 24.04.2011г. в гр.**, действайки в съучастие с неустановени по делото лица, като помагач, с цел да набави за себе си и за другиго имотна облага, умишлено е улеснил извършването на измама, като спомогнал предаването на парична сума в размер на 1 700/хиляда и седемстотин/лева от Т.Д.Я. ЕГН:**********, у която било възбудено заблуждение, че с това заплаща на служител на здравната каса – гр.Б** за лечението на сина си, болен от свински грип, и с това й причинил имотна вреда в размер на 1 700/хиляда и седемстотин/лева.

От  доказателствения материал по делото се установява по безспорен начин, че подсъдимият с действията си умишлено е спомогнал предаването на парични суми от Г.А.В. ЕГН:**********, Д.С.М. ЕГН:**********, В.В.А. ЕГН:**********, Д.Я.Я. ЕГН:********** и Т.Д.Я. ЕГН:**********, у които било възбудено заблуждение от неустановени по делото лица, че с това заплащат на служител на здравната каса-гр.Б** за лечение на свое дете, с което им причинил имотна вреда в общ размер 10 070/десет хиляди и седемдесет/лева, улеснил извършването на измама, действайки с користна цел, като помагач. Процесното деяние е извършено в условията на чл.26 от НК, като пет деяния осъществяват поотделно състава на престъплението измама, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, като последващите се явяват  от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

След осъществен телефонен контакт с всеки един от пострадалите, неустановени по делото лица , успели да  ги убедят всеки един поотделно, че разговарят със свой близък роднина /син,  дъщеря/, който е болен от свински грип и за лечението му са необходими парични средства. Обект на въздействие са  възрастни хора, които са лесно манипулируеми и състрадателни.  По този начин неустановени по делото лица са създадени неверни представи у всеки един от пострадалите, че са налице обстоятелства /лечение/, обуславящи извършването на имуществено разпореждане /заплащане на парична сума/. Вследствие на проведения телефонен разговор пострадалият решава, че в този момент единствено от неговата подкрепа с материални средства зависи лечението  на низходящия му, поради което след като изразява готовност да помогне, отделя от средствата, които лично е спестявал, като пострадалите В., А., Я. и Я. предават съответните парични суми на подсъдимия М., който е приел ролята да посещава  домовете им, а пострадалата М. му предава процесните вещи - 2 бр.правоъгълни златни плочки с размери 2 см х 4 см с надпис “9999” с тегло по 10 грама всяка и 1 бр. златна монета с тегло 10 грама, които суми и вещи подсъдимият впоследствие предал на неустановени по делото лица и е  получавал възнаграждение от тези лица за тези си действия, следователно действията на подс.М. са улеснили  и спомогнали за извършване на престъплението измама.

От субективна страна подсъдимият извършва престъплението умишлено под пряк умисъл като форма на вина, с непосредствено целени и настъпили общественоопасни последици. Съзнава  противоправния характер на осъществените деяния, като цели и иска настъпването на забранените им последици. Налице е и допълнителният признак от субективна страна, а именно специална цел да набави за себе си и за другиго  имотна облага. Единствената цел е вземане на парите от пострадалите.

Предвид изложените съображения съдът призна подсъдимия Г.А.М.  за виновен в извършване на престъпление по чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.4, вр.чл.26 ал.1 от  НК.

Предвиденото наказание за посоченото престъпление е „лишаване от свобода” до шест години. Предвид проведеното съкратено съдебно следствие по реда на чл. 371 т.2 от НПК, на основание императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК, наказанието на подсъдимия следва да бъде определено на осн. чл.58А от НК. Престъплението, за което М. е признат за виновен, е извършено в периода 03.04.2011г. до 24.04.2011г., включително към който е в сила разпоредбата на чл.58 А от НК след изменението й с ДВ бр.26/2010 г., в сила от 10.04.2010 г., предвиждащ определяне на наказанието “лишаване от свобода” при спазване на разпоредбите на общата част на НК и намаляване на определеното наказание с една трета.

Предвид гореизложеното и след като се съобрази с императивната разпоредба на чл.373 ал.2 от НПК, предвид проведеното съкратено съдебно следствие по реда на чл. 371 т.2 от НПК, на осн. чл.209 ал.1, вр.чл.20 ал.4, вр.чл.26 ал.1 от НК вр. чл.373 ал.2 от НПК съдът му определи наказание „лишаване от свобода” за срок от 16,5 месеца, като на основание разпоредбата на  чл.58А от НК, съдът намали така определеното наказание с една трета и наложи на подсъдимия наказание  “лишаване от свобода” за срок от единадесет месеца.

При определяне срока на наказанието “лишаване от свобода” съдът взе предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства изказаното съжаление, възстановяване на причинената имотна вреда на Я. и липсата на предходни осъждания. Като отегчаващи отговорността обстоятелства съдът взе предвид стойността на предмета на престъплението – 10 070лв., от които възстановени 1700 лв. продължителният период на извършване на престъплението, множеството деяния /пет/, включени в продължаваната престъпна дейност, както и проявената упоритост при извършване на престъплението разкриват завишена степен на обществена опасност както на престъплението, така и на  подсъдимия.

Така определеното наказание на подсъдимия съдът намира, че е необходимо, достатъчно и справедливо за постигане целите на наказанието по чл.36 от НК и преди всичко с оглед поправянето и превъзпитанието му, както и за постигане на генералната превенция.

Предвид обстоятелството, че са налице предпоставките на чл.66 ал.1 от НК за отлагане изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода” за срок от единадесет месеца / с оглед липсата на предходни осъждания, / съдът счете, че следва да отложи изтърпяването му за срок от 3 години.

 

Относно приетите за съвместно разглеждане граждански искове:

 

Основанието на предявените граждански искове е деянието, предмет на повдигнатото обвинение спрямо подсъдимия. Предмет на гражданския иск в наказателния процес могат да бъдат само вредите от престъплението, поради което основанието му може да бъде само деликтно.

Съдът счете, че всеки от предявените и приети за съвместно разглеждане в настоящето производство граждански искове от В.А. и от Д.Я. е основателен с оглед признаването на подсъдимия за виновен по повдигнатото му обвинение. Съгласно разпоредбата на чл.45 ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Фактическият състав на отговорността за непозволено увреждане включва виновно и противоправно поведение, което да е в пряка причинна връзка с настъпилите вреди. От установената по делото фактическа обстановка безспорно се установи, че в резултат на извършеното от подсъдимия са настъпили имуществени вреди за В.А. и Д.Я., всяка от тях предявила гражданскоправната си претенция в настоящето производство. Налице е причинна връзка между деянието и вредоносния резултат. Следователно елементите, касаещи обективната страна на състава на непозволеното увреждане, са изпълнени. От субективна страна, за да е осъществен деликт, се изисква деянието да е виновно извършено.  Подсъдимият както бе изяснено, е действал виновно, при форма на вина-пряк умисъл. Изложените съображения обосновават извод, че предявеният граждански иск от В.А. и предявеният граждански иск от Д.Я. се явява изцяло доказан по основание и размер, тъй като именно вследствие на виновното и противоправно поведение на подсъдимия за пострадалата В.А. настъпват имуществени вреди в размер на 3000 лева и за пострадалата Д.Я. настъпват имуществени вреди в размер в размер на 3000 лева, или това е паричната сума, по отношение на която всяка от тях извършва имуществено разпореждане.

Съгласно чл.84 ал.3 ЗЗД при задължение от непозволено увреждане длъжникът /подсъдимият/ изпада в забава и без покана, тоест искането на всеки от гражданските ищци за присъждане на законна лихва, считано от датата на извършване на деянието, от което същият е пострадал, до окончателното изплащане на сумата, се явява основателно, поради което бе уважено изцяло.

Предвид изложените съображения съдът осъди Г.М. :

да заплати на В.В.А. ЕГН **********, сумата в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на едно от престъпленията, предмет на обвинителния акт, ведно със законната лихва, начиная от деня на увреждането 14.04.2011г.

да заплати на Д.Я.Я.  ЕГН **********,  сумата в размер на 3000.00 /три хиляди/ лева представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на едно от престъпленията, предмет на обвинителния акт, ведно със законната лихва, начиная от деня на увреждането 20.04.2011г.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК съдът осъди Г.М. да заплати на Д.Я.Я.  ЕГН ********** *** направените разноски по делото в размер на 250,00 /двеста и петдесет/ лева /адвокатско възнаграждение съгласно приложено пълномощно /.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК съдът осъди Г.М. да заплати по сметка на РС-** сумата в размер на 240лв., представляваща държавна такса върху уважения размер на гражданските искове в размер общо на 6000лв.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК съдът осъди Г.М. да заплати по сметка на ОД на МВР-Б** сумата в размер на 50лв., представляваща разноски по делото на ДП.

Предвид изложените съображения съдът постанови присъдата си.

                                          

 

                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                        Съдебни заседатели:

 

                                               1.

 

                                               2.