М О Т И В И към НОХД № 8/2017 г.

 

         Съдебното производство по делото е образувано по обвинителен акт на МТРП срещу Я** М.З. - роден на *** *** , осъждан , безработен , не женен , български гражданин ЕГН ********** с обвинение по  чл. 210 ал. 1 т. 2 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК

Защитата на подсъдимия  направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането бе уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

           В съдебно заседание представителя на МТРП поддържа обвинението и пледира за наказание в размер на две години  лишаване от свобода с приложение на чл.58а, ал.1 от НК и прилагане института на условното осъждане.

Защитата на подсъдимия в съдебно заседание пледира за налагане на наказание при условията на чл.58,ал.1 от НК.

  Подсъдимия признава вината си, съжаляват за извършеното престъпление и моли съда за минимално наказание.

Съдът след като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителният акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

Подсъдимият  Я** М.З. *** и познавал свидетеля ** .

В края на месец декември на 2015 год. подсъд. З. пуснал обява в интернет за работа . С него се свързало лице на име Н** - неустановен в хода на производството , като му предложил работа с дограма и ПВЦ . На 15.12.2015 год. Н** се обадил на подсъд. З. и го попитал дали познава Д** Х** от гр. ** . След като получил положителен отговор му казал да отиде при свидетеля Х** и да вземе парите за капаро за хладилниците от него .

В този момент около 12.00 часа свидетелят Х** получил обаждане по телефона от лице представило му се за А** - съпруг на внучката му . А** му казал , че на митницата в гр. ** имал 6 бр. фризери и му трябват 12 000 лв. за да ги освободи , като парите трябвало да бъдат предадени на Я** от митницата . Св. Х** имал в себе си пари , завил 12 000 лв. в хартия и ги увил с тиксо . След като ги приготвил получил указание по телефона да излезе навън и да чака . След няколко минути при него пристигнал с колело подсъд.Я** З. , с когото свидетелят се познавал от гр. ** . Подсъдимия  се приближил до дворната врата на св. Х** и попитал готови ли са парите . Набрал по телефона някакъв номер и дал на св. Х** да говори по него . Лицето се представило за Я** от митницата и , че чакал А** да дойде и да товари фризерите .

След което подсъд. Я** З. си тръгнал с парите . Подсъд. З. отишъл на автогарата в гр. ** и и тръгнал към гр. Б** с маршрутката в 14.00 часа . На автогарата в гр. Б** получил ново обаждане по телефона от лицето Н** да тръгне към гр. В** и да отвори пакета с парите и да си вземе 350 лв. Междувременно свидетелят Х** получил обаждане от А** , който му казал , че е спукал гума и че ще закъснее . Впоследствие св. Х** се усъмнил и се обадил в РУП на МВР ** . Свидетелят Т** Д** служител в РУП на МВР ** познавал много добре лицето Я** З. , който работил при баща му . След като разбрал , че се издирва се обадил по телефона на подсъд. З. и го попитал къде се намира , като подсъд. З. му отговорил , че се намира в маршрутка за гр. В** . Св. Д** му наредил да се обади незабавно в полицията в гр. В** и да им каже , че го издирват от РУП на МВР ** .Подсъд. З. не послушал св. Д** и след като пристигнал в гр. В** говорил с лицето Н** , който му казал от автогарата в гр. В** да тръгне към булеварда и бензиностанция на ОМВ .Когато види три броя кофи за боклук да хвърли парите в третата кофа . Подсъд. З. изпълнил указанията и хвърлил парите в кофа за боклук

 

Разпитани в хода на досъдебното производство, подсъдимия признава вината си..

       Описаната фактическа обстановка, правни изводи и обвинението изцяло се подкрепят от събраните доказателствени материали - самопризнанието на подсъдимия, показанията на свидетелите, справка за съдимост

 

                                   ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

          При така изяснената фактическа обстановка подсъдимия Я** М.З. е  осъществил състава на престъпление по    чл. 210 ал. 1 т. 2 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК  за това ,че  15.12.2015 год. в гр. ** ул. „** около 13.00 часа в съучастие като съизвършител с неустановено по делото лице с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага в размер на 12 000 лв. възбудил и поддържал у ** заблуждение , че трябва да предаде сумата от 12 000 лв. за освобождаване на митническа стока на внучката му 6 броя фризери , като взел паричната сума от 12 000 лв. за капаро и с това му причинил имотна вреда в размер на 12 000 лв.

       Деянието е извършено при форма на вината “пряк умисъл” по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

 

                   ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

      За престъплението по чл. 210 ал. 1 т. 2 вр. чл. 209 ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 от НК  законът предвижда наказание  от 1 до 8г. ЛОС. При индивидуализацията на наказанията следващо се на подсъдимите,  съдът прецени следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 373, ал. 2 от НПК, в случаите по чл. 372, ал. 4 от  НК при провеждане на съдебното следствие не се извършва разпит на подсъдимите, на свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като съдът, ако постанови осъдителна присъда, определя наказанието при условията на чл. 58а от НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, предвижда, че при постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373, ал. 2 от НПК съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета. Същата предвижда възможност да съдът да определи наказанието при условията на чл. 55 НК, ако са налице условията за това, като при едновременно наличие на предпоставките на разпоредбите на чл. 58а НК и чл. 55 НК, съдът следва да приложи тази на чл. 55 НК. Разпоредбата на чл. 58а НК, в настоящата си редакция, е в сила от 10.04.2010г. Съдът съобрази обстоятелството,че подсъдимия признава вината си,съжаляват,младата му възраст.Поради, което съдът наложи наказание на подсъдимия при условията на чл.58, ал.1 от НК –две  години лишаване от свобода, което намали с 1/3. Или реално подсъдимия следва да изтърпи наказание в размер на 1г. и 4м. лишаване от свобода, което наказание съдът отложи за изпитателен срок от три години.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските.

Съдът отне в полза на държавата  2бр. мобилни телефони.

По този начин съдът намира, че ще изпълни целите на генералната и специалната превенция визирани в чл.36 от НК.

            Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.   

 

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: