П Р О Т О К О Л

 

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  27.04.2011 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на         27.04.2011г.   в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                           Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора …………………………………          сложи за разглеждане гражданско дело №78 по описа за 2010год.,докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

 

Ищците П.П. и М.Н., редовно призовани чрез адв.Х.,***., ведно с адв.Х. и двете.

     Ответниците П.С., редовно призована се явява в с.з., ответника М.П., редовно призован се явява лично в с.з.

Адв.Х. – Да се даде ход на делото.

     Ответниците – Да се даде ход на делото.

     Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва делото.

Адв.Х. - Поддържам ИМ, като моля да бъде извършена корекция в следния смисъл: годината на раждане на ищцата П.Ж.П. е записана 30година, а следва да бъде 34година, останалите цифри са верни.Освен това да се има предвид къщата в процесното дворно место е построена от наследодателя на ищците през 1934г.

Съдът,

Определи:

Приема корекцията на ИМ, а именно годината на раждане на ищцата П.Ж.П. следва да се чете 1934г.

Прикани страните към спогодба.

     Ответника М.П. - Заявяваме, че сме съгласни на споразумение с ищците, и молим съда да ни даде възможност да постигнем такова. Моля съда да прекъсне съдебното заседание, като ни даде възможност да постигнем извънсъдебно споразумение с ищците. Ние не признаваме иска, но сме съгласни да прехвърлим по нотариален ред имота на ищците, и то още днес, така или иначе всички сме дошли, поради което молим за прекъсване на заседанието.

     Ищцата П.П. – Съгласни сме да изповядаме сделка.Моля съдебното заседание да бъде прекъснато с цел постигане на извънсъдебно споразумение, за решаване на спора. Молим да ни бъдат върнати оригиналите на скицата и данъчната оценка, за което представяме молба в съдебно заседание.

Съдът, с оглед изявлението на страните,

ОПРЕДЕЛИ:

Връща на ищците представените в оригинал скица и данъчна оценка на процесния имот.

С оглед постигането на извънсъдебно споразумение, прекъсва съдебното заседание, като същото ще продължи в  15.00часа.

     Продължава съдебното заседание в 15.10часа.

     Адв.Х. – Оттегляме си иска, тъй като постигнахме извънсъдебно споразумение с ответниците, с което решихме спора между нас.Разноските остават така както са направени и нямаме претенции.

     Ответника М.П. и П.С.-Съгласни сме с оттеглянето на исковата молба, като заявяваме, че сме постигнали извънсъдебно споразумение и сме решили спора. Разноските остават така както са направени и нямаме претенции.

     Съдът, като съобрази, че страните са постигнали извънсъдебно споразумение, и че ищцовата страна в днешното първо съдебно заседание оттегля исковата си молба със съгласието на ответниците /макар че последното не е необходимо, тъй като оттеглянето е направено преди приключване на първото заседание по делото/, намери, че е налице хипотезата на чл.232 от ГПК, поради което,

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по гр.дело №78/2010г. по описа на МТРС на основание чл.232 от ГПК – поради оттегляне на исковата молба от ищците, във връзка с постигнато извънсъдебно споразумение между страните за решаване на спора.

Разноските по делото остават за страните така както са направени от тях.

Определението за прекратяване на делото подлежи на обжалване с ч.жалба пред ***ки Окръжен съд в едноседмичен срок от днес.

 

     Приключи с.з. в 15.15ч

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: