П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО 03.09.2012 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на трети септември две хиляди и дванадесета година    в  състав:

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                             Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..………….М.Д..…………………………

и прокурора Борис Луков               сложи за разглеждане

НОХ дело №69 по описа за 2012 год.                                                 докладвано от съдията Москова .……………………………………………………………..

На именното повикване в 17.30 часа се явиха  …… ……………………………

 

За Районна прокуратура Малко Търново, се явява прокурор Борис Луков. 

     Подсъдимият Й.С., редовно призован, се явява лично, ведно с упълномощената в хода на Досъдебно производство адв.Д.Р. от БАК.

Свидетелят Д.К., редовно уведомен, се явява  лично.

По хода на делото.

Прокурора: Да се даде ход на делото. Предлагам на насрещната страна да сключим споразумение с подсъдимия.

Адв.Р.: Да се даде ход на делото. Готови сме да сключим споразумение с прокуратурата.

Подсъдимият - Получил съм призовката, ведно с препис от обвинителния акт.

     Подсъдимия-Да се даде ход на делото. Съгласен съм да сключа споразумение с прокурора.

     СЪДЪТ , като съобрази изявленията на страните

ОПРЕДЕЛИ:

     ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО при условията на Глава 29 от НПК.

Освобождава свидетеля от съдебна зала.

Снема самоличността на подсъдимия:

Й.Д.С. роден на ***г***, п.а.с.Б**, ул.”**, понастоящем живущ ***, ЕГН:**********, български гражданин,  неженен, осъждан, основно образование, безработен.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Постигнали сме с подсъдимия и защитника му адв.Р. споразумение по реда на чл.381 и сл.НПК.

Адв.Р.: Постигнали сме съгласие по параметрите на предлаганото от прокуратурата споразумение, поради което моля да се премине по реда на Глава 29 от НПК.

Съдът, с оглед на заявеното от страните съгласие за споразумение

ОПРЕДЕЛИ:

Производството продължава по реда на Глава 29 от НПК.

Освобождава свидетеля Д.К..

Прокурор Луков: Уважаема госпожо съдия, постигнахме споразумение с подсъдимия С. и неговия защитник адв.Р., сме постигнали споразумение по реда на чл.384 от НПК, съгласно което подсъдимият Й.Д.С., се признава за ВИНОВЕН  в това, че на 29.08.2012г. около 17.15часа в гр.Малко Търново на кръстовището между улиците „Княз Борис І” и „Преображенско въстание” управлявал МПС „Опел Аскона” с рег.№ А 36 82 ВН, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №74/30.07.2012г., влязло в сила на 10.08.2012г., без съответно свидетелство за управление на МПС  -  престъпление по чл.343в от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вината „пряк” умисъл съгласно чл.11 ал.2 от НК.

За извършеното деяние да му се наложи наказание съгласно чл.55 ал.1 т.2 от НК – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл.42а ал.2 от НК:

1.     задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

2.     задължителни срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3.     безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за ЕДНА ГОДИНА

Разноски по делото няма.

Счети от престъплението няма.

Адв.Р.: Съгласни сме с така очертаните параметри от прокуратурата, както за така извършеното деяние, така и с наказанието, и моля съда да одобри споразумението.

Подсъдимият: Съгласен съм на споразумение.Признавам се за виновен и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях.

    

      С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

Прокурор:                             Подсъдим:

/Борис Луков/                         /Й.С./

 

                                      Защитник:

                                       /Адв.Д.Р.

 

 

Съдът, след като намери, че така постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, и на основание чл.384, вр.чл.382 и сл. от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА  споразумението постигнато между прокурора, защитника и подсъдимия, съгласно което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Д.С., за ВИНОВЕН  в това, че на 29.08.2012г. около 17.15часа в гр.Малко Търново на кръстовището между улиците „Княз Борис І” и „Преображенско въстание” управлявал МПС „Опел Аскона” с рег.№ А 36 82 ВН, в едногодишния срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление №74/30.07.2012г., влязло в сила на 10.08.2012г., без съответно свидетелство за управление на МПС  -  престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

Деянието е извършено виновно при форма на вината „пряк” умисъл съгласно чл.11 ал.2 от НК.

За извършеното деяние му се налага наказание на основание  343в ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.55 ал.1 т.2 от НК – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки по чл.42а ал.2 от НК:

1.  Задължителна  регистрация по настоящ адрес ***, с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично, за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

2.  Задължителни срещи с пробационния служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА;

3.  Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Разноски по делото няма.

Счети от престъплението няма.

Деянието е извършено виновно при форма на вината „пряк” умисъл съгласно чл.11 ал.2 от НК.

 Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

     На основание чл.24 ал.3 от НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по НОХД №69/2012г. по описа на МТРС.

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с ч.жалба или протест в 7-дневен срок пред Бургаски окръжен съд.

Приключи с.з. в 18.00ч.

Протокола изготвен в с.з.

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                  Секретар: