Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№88

гр. М.Търново, 05.10.2018г.

            Днес, 05.10.2018г., Пламен Дойков, съдия- докладчик по НЧХД № 59/2018г. по описа на Районен съд Малко Търново, след като се запознах с материалите по делото и като обсъдих въпросите, предмет на проверка от съдията- докладчик, установих следното.

            Настоящото НЧХД № 59/ 2018г. е образувано по частна тъжба на М.И.И.,*** със съдебен адрес *** – адв. К.Я. против Д.М.Н., ЕГН **********,*** и Д.А.И., ЕГН **********,*** за деяние по чл. 148, ал. 1, т. 1 вр. чл. 146, ал. 1 и чл. 130, ал. 1 от НК извършено от Н. и по чл. 130, ал. 1 от НК извършено от И.. В обстоятелствената част на тъжбата се сочи, че деянието е било извършено на 04.07.2017г. около 19.00часа в гр. Малко Търново, като И. иска Н. да бъде осъден за обида нанесена му публично – че е изрекъл думите „майка ти ще еба“ , с което унизил честта и достойнството на тъжителя , както и че по същото време и на същото място нанесъл лека телесна повреда на И. , изразяваща се в нараняване , оток в областта на дясната ръка , причинена с удар с крак. Претендира Д.И.  да бъде осъдена за причинената му лека телесна повреда , изразяваща се в нараняване в областта на дясното рамо от удар с юмрук и на И. да се наложи съответното наказание.  Ведно с тъжбата за извършено срещу него престъпление, И. е предявил и гражданск иск за причинените му физически и душевни болки и страдания, засягане на честта и достойнството  в размер на по 1000лева за двете деяния срещу Н. и същата сума срещу Д.И. за причинените му болки и страдания .

            Настоящият състав след като се запозна с материалите по делото, както и служебно с тези по воденото в съда НЧХД № 80/ 2017г., прецени следното. От материалите по НЧХД № 80/ 2017г. на РС Малко Търново се установи, че настоящата частна тъжба от М.И.И. против Д.М.Н. и Д.А.И. е предявена и в това производство. На л. 41 до л. 44 от делото се съдържа частна тъжба, описваща идентична фактическа обстановка с тази по настоящото производство и се правят същите искания за осъждане на Д.Н. и Д.И. . С Разпореждане № 215/ 13.09.2017г. тъжбата на И. е приета за разглеждане по воденото НЧХД № 80/ 2017г. на РС Малко Търново. С Определение от 20.09.2018г. съдията – докладчик е прекратил съдебното производство по НЧХД № 80/2017г. на РС Малко Търново, като е изложил мотиви във връзка воденото ДП № 107/ 2017г. на РУ МВР Малко Търново, касаещо обстоятелства изложени в частната тъжба. По отношение на досъдебното производство, съдията – докладчик се е мотивирал и с нуждата да се спазят процесуалните срокове след произнасяне на прокурора, предвид промените в разпоредбите на чл. 50 и чл. 81, ал. 3 от НПК в сила от 05.11.2017г. Определението на съда от 20.09.2018г. към момента не е влязло в сила. Настоящият състав счита, че е налице хипотезата на чл. 24, ал. 1, т. 6, предл. първо от НПК – спрямо същите лица - Д.Н. и Д.И., има незавършено наказателно производство, а дори както се отбеляза по – горе, между същите страни за същите факти се води идентично производство, което все още не е приключило с окончателен съдебен акт.    

Водим от горното, както и на основание чл. 250, ал. 1, т. 1 вр. чл. 247а, ал. 2, т. 2 вр. чл. 24, ал. 1, т. 6 , предл. първо от НПК,  Малкотърновският районен съд, II наказателен състав,

 

РАЗПОРЕДИ:

 

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НЧХД № 59/2018 г. по описа на Районен съд гр. Малко Търново.

            Разпореждането подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Бургас по реда на Глава XXI от НПК в 15-дневен срок от съобщаването му на тъжителя.

            Съобщението да се връчи на частния тъжител на посочения съдебен адрес.

                                                                                                                                                                                                                                                                        СЪДИЯ: