П Р О Т О К О Л

               Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  11.11.2010г.

 

Малкотърновски районен съд в открито публично  заседание на единадесети ноември две хиляди и десета година в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                            Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Борис Луков         сложи за разглеждане НОХ дело № 49/2010год., докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 16.00  часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Борис Луков.

     Подсъдимият А.Ал Ф., се явява лично, ведно със служебния защитник адвокат Д.Р. и преводач от арабски на български език и от български на арабски език П*** Н*** П***, назначени на Досъдебното производство.

     Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

     Сне самоличността на подсъдимия:

А.Ал Ф. роден на ***г***, ***, живущ ***, ***, гражданин на ***, ***, ***образование, ***, месторабота-собствен бизнес, съдебен адрес ***, адв.Д Р..

Прокурор Луков: - Постигнахме споразумение с подсъдимия и защитника му, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 НК, а именно: на 10.11.2010г.около 20.00часа в района на седма гранична пирамида в района на гр.Малко Търново, е влязъл през границата на Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

 Деянието е извършено от подсъдимия Ф. виновно, при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл.279 ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК – Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  и ГЛОБА  в размер на сто лева.

На осн.чл.66 ал.І от НК изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Разноските по делото в размер на 45лв. се възлагат в тежест на подсъдимия.

Поддържам   споразумението, като непротиворечащо на закона и морала, като моля същото да бъде одобрено от съда.

     Адв.Р.- Съгласни сме с така постигнатото споразумение. Поддържам така внесеното споразумение и моля да бъде одобрено.

     На въпроси на съда:

Подсъдимият А.Ал Ф.: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него.Споразумението подписах доброволно.Моля да одобрите споразумението.

Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

    

ПОДСЪДИМ:                    Преводач:

/ А.Ал Ф.  /            /Пл.П***/

 

Съдът, като намери, че така предложеното споразумение е допустимо,отговаря на изискванията на закона – чл.382 ал.VІІ от НПК, не противоречи на закона и морала

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 49/2010г. по описа на МТРС, постигнато между РП-Малко Търново, представлявана от прокурор Луков, подсъдимият А.Ал Ф. и сл.защитник адв.Д.Р., както следва:

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН подсъдимият А.Ал Ф., роден на ***г***, ***, живущ ***, ***, гражданин на ***, ***, ***образование, ***, месторабота-собствен бизнес, в това, че на 10.11.2010г.около 20.00часа в района на седма гранична пирамида в района на гр.Малко Търново, е влязъл през границата на Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279 ал.І от НК, поради което и на осн.чл.279 ал.І от НК, вр.чл.54 ал.І НК, го ОСЪЖДА „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  и „ГЛОБА”  в размер на сто лева.

На осн.чл.66 ал.І от НК, отлага  изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС, за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На осн.чл.189 ал.ІІ НПК, ПОСТАНОВЯВА  направените по делото разноски в размер на 45лв. за преводач да останат за сметка на А.Ал Ф..

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                          ПРОКУРОР:

/адв.Д.Р. /                       /Б.Луков/

                                                                                            

ПОДСЪДИМ:

/ А.Ал Ф.  / 

 

            Преводач:

            /П*** П***/

 

               

      

 

                СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по НОХД №49/2010г. по описа на МТРС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383 ал.***. в 16.20ч

Протокола изготвен в с.з.

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: