П Р О Т О К О Л

гр.МАЛКО ТЪРНОВО  2012 година

 

МАЛКО ТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на      29.05.2012г.    в  състав:

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р.Йосифов

                                               Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар:…..…………М.Д. ……..…………………………

и прокурора  Райко Стоянов               сложи за разглеждане

НОХ дело №48  по описа за 2012 год.              

докладвано от съдията   Йосифов       ……………………………………………………………..

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Подсъдимият, се явява лично, ведно със назначен служебен защитник  на Досъдебното производство адв.Д.Р. от БАК.

За МТРП, се явява прокурор Райко Стоянов.

Свидетелят Д.К., не се явява.

     По даване ход на делото,

            Прокурорът – Да се даде ход на делото.

            Адв.Р. - Да се даде ход на делото.

Подсъдимия - Да се даде ход на делото.

            Съдът, намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което,

            ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

            Сне самоличността на подсъдимия:

К.П.П. роден на ***г***, ЕГН:**********, български гражданин от ромски произход, женен, осъждан, безработен.

            Подсъдимия - Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.Желая да бъда представляван от адв.Р..Желая да сключа споразумение с прокурора.

Прокурора-Постигнахме съгласие с подс.К.П. и неговия защитник адв.Д.Р. за прекратяване на наказателното производство чрез споразумение на осн.чл.384, вр.чл.381 от НПК. Според постигнатото споразумение подсъдимият П., се ПРИЗНАВА за  виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.343в  ал.2 от НК, а именно в това, че:

На 11.05.2012г. около  21.30 часа на главен път І – 9 в местността ”Босна” управлявал МПС - лек автомобил марка “Мерцедес Е 200” с рег.№А 39 47 КТ, без съответно свидетелство за правоуправление, след като е бил наказван по административен ред с НП 12/27.02.2012г., влязло в сила на 08.03.2012г. за същото деяние.

Деянието е извършено от подс.П. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл.343в ал.2 от НК, при условията на чл.54 от НК три месеца ЛОС, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим на осн.чл.61 от ЗИНЗС в затвора гр.Бургас.

Щети от деянието няма.

Разноски по делото няма.

            Така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала и моля от съда да го одобри.

Адв.Р.-Моля да одобрите така постигнатото споразумение, като непротиворечащо на закона и морала.

Съдът пристъпва към разпит на подсъдимия:

Подсъдимият-Разбирам обвинението. Признавам се за виновен по повдигнатото ми обвинение. Съжалявам за стореното. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Същото не противоречи на закона и морала и моля от съда да бъде одобрено. Заявявам, че доброволно подписвам споразумението и се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

 

Подсъдим:                                                              Прокурор:

/К.П./                                                           /Райко Стоянов/

 

Защитник:

/Адв.Д.Р./

 

Съдът, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл.384 ал.1, вр.чл.382  ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по БП №86/2012г. по описа на РУП гр.Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Стоянов и подсъдимия К.П. представляван от адв.Р., съгласно което подсъдимия К.П.  се признава за ВИНОВЕН в умишлено извършване на престъпление по чл.343в  ал.2 от НК, а именно в това, че:

На 11.05.2012г. около  21.30 часа на главен път І – 9 в местността ”Босна” управлявал МПС - лек автомобил марка “Мерцедес Е 200” с рег.№А 39 47 КТ, без съответно свидетелство за правоуправление, след като е бил наказван по административен ред с НП 12/27.02.2012г., влязло в сила на 08.03.2012г. за същото деяние.

За посоченото престъпление по чл.343в ал.2 от НК, вр.чл.54 от НК, ОСЪЖДА подсъдимия К.П., със снета по делото самоличност на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно при първоначален „строг” режим на осн.чл.61 от ЗИНЗС в затвора гр.Бургас.

 

 

 

Щети от деянието няма.

Разноски по делото няма.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 НПК, съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД №48/2012г.

 

Протоколът е написан в с.з., което приключи в 11.00ч.

 

 

                                                                      Председател:

 

                                                                      Секретар: