П Р О Т О К О Л

               Гр.***02.11.2010г.

 

Малкотърновски районен съд в открито публично  заседание на втори ноември две хиляди и десета година в  състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Москова

                            Съдебни заседатели:

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора Райко Стоянов         сложи за разглеждане НОХ дело№ 43/2010год.,докладвано от съдията Москова

На именното повикване в 10.00  часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Райко Стоянов.

     Подсъдимият Х.М., се явява лично, ведно със служебния защитник адвокат Д.Р. и преводач от арабски на български език и от български на арабски език ***, назначени на Досъдебното производство.

 

     Съдът,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

     Сне самоличността на подсъдимия:

Х.М. роден на ***г***,Р.***, ***, ***,съдебен адрес ***,адв.Д Р..

Прокурор Стоянов: - Постигнахме споразумение с подсъдимия и защитника му, съгласно което подсъдимият се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление по чл.279 ал.1 НК, а именно: на 31.10.2010г.около 21.00часа в района на река „***” на 6000метра югоизточно от ГКПП ***и на 4000 метра югозападно от ГПУ ***влязъл през границата на Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

 Деянието е извършено от подсъдимия М. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото престъпление на подсъдимия се налага наказание на основание чл.279 ал.1 от НК при условията на чл.54 от НК – Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  и ГЛОБА  в размер на сто лева.

На осн.чл.66 ал.І от НК изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

Поддържам   споразумението, като непротиворечащо на закона и морала, като моля същото да бъде одобрено от съда.

     Адв.Р.- Съгласни сме с така постигнатото споразумение. Поддържам така внесеното споразумение и моля да бъде одобрено.

     На въпроси на съда:

Подсъдимият Х.М. : Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него.Споразумението подписах доброволно.Моля да одобрите споразумението.

Съдът, като намери, че така предложеното споразумение е допустимо,отговаря на изискванията на закона – чл.382 ал.VІІ от НПК, не противоречи на закона и морала

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА споразумението за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 43/2010г. по описа на МТРС, постигнато между РП-Малко Търново, представлявана от прокурор Стоянов, подсъдимият Х.М. и сл.защитник адв.Д.Р., съгласно което подсъдимият Х.М., роден на ***г***, Р.***, ***, ***,съдебен адрес ***,адв.Д Р., се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 31.10.2010г.около 21.00часа в района на река „***” на 6000метра югоизточно от ГКПП ***и на 4000метрла югозападно от ГПУ ***влязъл през границата на Р.България без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места – престъпление по чл.279 ал.І от НК.

Деянието е извършено от подсъдимия М. виновно при форма на вината „пряк” умисъл по смисъла на чл.11 ал.ІІ от НК.

За посоченото в т.1 престъпление по чл.279 ал.І от НК на подсъдимия Х.М., роден на ***г***, Р.***, ***, ***, съдебен адрес ***,адв.Д Р. се налага наказание при условията на чл.54 от НК – Лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА  и ГЛОБА  в размер на сто лева.

На осн.чл.66 ал.І от НК изтърпяването на така наложеното наказание ЛОС се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

 

 

 

СЛ.ЗАЩИТНИК:                          ПРОКУРОР:

/адв.Д.Р. /                       /Р.Стоянов/

                                                                                            

ПОДСЪДИМ:

/Х.М./   

 

            Предовач:

            /П*** П***/

 

               

     Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

    

ПОДСЪДИМ:

/Х.М./  

 

 

                СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

Прекратява производството по НОХД №43/2010г. по описа на МТРС.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383 ал.І от НПК.

 

 

 

     Приключи с.з. в 10.2

Протокола изготвен в с.з.

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  Секретар: