Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                26.10.2010 год.            Град  Малко Търново

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                                                          наказателен състав

на двадесет и шести октомври                                                  две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                         Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

НАХД номер 42 по описа за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                        Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство  /УБДХ/ .

                        На нарушителят М.Р.К. ЕГН ********** ***, к/с „***, е съставен акт по чл.2 от УБДХ, за това, че на 26.10.2010г. около 01.30 часа пред заведение на ***ново е отправил обидни думи към М.Я.Х. и нанесъл побой на И.П.П., с което е  нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

                        За РП-Малко Търново представител не се явява.

                        Нарушителят М.К. се признава за виновен досежно отправените обидни думи към М.Х., отрича за нанасянето на побой на И.П..

                        Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

                        На 25.10.2010г.  късно вечерта нарушителят М.К. отишъл в заведението на на ***със своя приятелка да се почерпят. Не след дълго нарушителят изпратил приятелката си до дома й и се върнал отново в заведението, където продължил да консумира алкохол в компанията на други посетители. Около 01.30 часа барманката на заведението обявила, че затваря и всички посетители си тръгнали. В заведението останали барманката М.Х. и И.П. за да вечерят. Нарушителя решил да си закупи още алкохол и започнал да тропа по вратата на заведението. След като барманката Х. отказала да му продаде алкохол, нарушителят й отправил обидни думи. В този момент И.П. приключил с вечерята и решил да си ходи. Пред заведението нарушителят започнал да се заяжда с И.П., като твърдял, че последният макар и от шест години да е в селото, нямало къде да отиде да спи и нямало кой да го прибере. Тъй като П. възразил, че има собствено жилище, двамата и няколко от  седящите пред заведението младежи отишли до жилището на П., за да се увери нарушителят, че П. не лъже. Тъй като П. бил забравил да остави ключовете на МПС, собственост на кооперацията, отново се върнал с нарушителят и младежите пред заведението. Там вече, без никакви обяснения нарушителят нанесъл удари с ръцете в областта на лицето и на тялото  на П..

                         При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства,  по мнение на съда, с поведението си М.Р.К. е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на присъстващите граждани, като с тези си действия е осъществил състава на деянието по чл.1 от УБДХ.

                        Съдът като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 от УБДХ административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в размер на 350.00 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено непосредствено пред заведение и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

 

                        Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                        ПРИЗНАВА М.Р.К. ЕГН ********** ***, к/с „***,  *** гражданин, несемеен, неосъждан,  безработен, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 26.10.2010г. около 01.30 часа пред заведение на ***ново е отправил обидни думи към М.Я.Х. и нанесъл побой на И.П.П. , за което му е съставен Акт № ***, като на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ НАЛАГА на М.Р.К. ЕГН ********** със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 350.00 / триста и петдесет/ лева.

                        Препис от решението да се връчи на началника на ***за сведение.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                            Съдия :