П Р О Т О К О Л

                                    Гр.МАЛКО ТЪРНОВО  09.03.2016 г.

 

МАЛКОТЪРНОВСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито публично съдебно заседание  на  девети март,  две хиляди и шестнадесета  година в  състав:

 

Председател: ЧАНКО ПЕТКОВ

            Съдебни заседатели: Г.Г.

                                                С.Г.

 

при участие на секретар М.Д. и прокурора  Борис Луков   

сложи за разглеждане НОХ дело  № 34    по описа за 2016 год.

докладвано от съдията Петков

            На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

За МТРП се явява прокурор Луков

          Подсъдимата Б.П., редовно призована, се явява лично, заедно с адв.**, редовно упълномощен.

          Съдът докладва актуална справка за съдимост с рег.№   76/07.03.2016г. за подсъдимата П..

          Прокурора:  Да се даде ход на делото.

Адв.Я**: Да се даде ход на делото.

Подсъдимата: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Снема самоличността на подсъдимата:

Б.В.П. с ЕГН **********, родена в гр. П**, живуща ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, работи.

Прокурора: Г-н съдия, постигнахме споразумение с подсъдимата и нейния защитник, и моля да го одобрите, като дадете ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК

Адв.Я**: Да се даде ход на делото по реда на чл.384 ал.1 НПК, като заявяваме, че сме постигнали с представителя на Държавното обвинение споразумение за прекратяване на наказателното производство,  което поддържаме.

Подсъдимата: Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

Продължава производството  по реда на Глава 29 от НПК на основание  чл.384 ал.1 НПК.

СЪДЪТ разяснява правата на подсъдимия по чл.274 и чл.275 от НПК.

Подсъдимата: Разяснени са ми правата които има в наказателния процес. Няма да правя отвод на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ.

Прокурора: Господин съдия, постигнали сме споразумение между РП- Малко Търново, подсъдимата Б.П. и нейния защитник адв.**, с което същата се признава  за виновна в това,  че:

В периода от ** с.г. от къща на ул. **, действайки в условията на продължавано престъпление е отнела чужди движими вещи – бормашина „Хитачи” на стойност 53,70 лв.; прободен трион „Спарки” на стойност 44,70 лв.; дървена кутия с дребни монети на стойност 2 лв.; прибори за хранене на стойност 80 лв.; бутилка уиски на стойност 17 лв.; четири торбички с месо на стойност 12 лв.; 5 литра олио на стойност 11 лв.; два кг брашно на стойност 2 лв.; дамски часовник от жълт метал марка „Туистър” на стойност 40 лв.; обща стойност 262,40 лв., от владението на техния собственик ** и от къща на ул. **, действайки в условията на продължавано престъпление, е отнела чужди движими вещи: ъглошлайф „Спарки” на стойност 20 лв.; портмоне с тридесет турски лири на стойност 22 лв.; рибни консерви на стойност 10 лв.; буркан с кафе, дребни сладки и метални отпадъци на стойност 52 лв.; обща стойност 104 лв., от владението на техния собственик ** или на ОБЩА стойност 366.40 лв., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията са извършени чрез разбиване на преграда – входна врата, здраво направена за защита на имота и чрез използване на техническо средство – железен лост – престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 и 4 вр. с чл.26, ал.1 НК.

Деянията са извършени от подсъдимата виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.195, ал.1 т.3 и 4  вр. с чл.26, ал.1 НК, на подсъдимата се налага наказание при условията на чл. 55 ал.1 т.1, вр.чл.54 НК, а именно ЛОС за срок от три месеца. 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

Разноските по делото – 30 лв. за експертиза.

 

Удовлетворени от споразумението страните го подписват.

 

ПРОКУРОР:                                                   ЗАЩИТНИК:                                                    

 /Борис Луков/                                            /адв.**/                                                                                             

 

                                                                      Подсъдим:

                                                                         / Б.В.П. /

                                                                                                                          

Адв.Я**: Постигнали сме споразумение с представителя на МТРП, същото не противоречи на закона и морала подписано е от моята подзащитна доброволно,  същата е запозната с него, наясно е с правните последици. Съгласен съм със споразумението и условията, които предлага прокуратурата и моля да го одобрите, като  непротиворечащо на закона и морала.

Подсъдимата: Разбирам обвинението. Признавам се за виновна по повдигнатото ми обвинение. Разбирам последиците от споразумението. Наясно съм с наложеното наказание, което следва да изтърпя. Споразумението подписах доброволно. Заявявам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред. Наясно съм, че споразумението има характер на влязла в сила присъда.

СЪДЪТ, като намери, че така постигнатото споразумение, не противоречи на закона и морала, на осн.чл. 382 ал.7 от НПК,

ОПРЕДЕЛИ: 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по ДП  №. 15/2015г.  по описа на РУП- Малко Търново, ДП № 16/2015г. на РП - гр.Малко Търново, постигнато между РП-гр.Малко Търново представлявана от прокурор Борис Луков, подсъдимата Б.П. представлявана от нейния защитник адв.**, съгласно условията на което, Б.В.П. с ЕГН **********, родена в гр. П**, живуща ***, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, работи, се ПРИЗНАВА за  виновна в това, че:

В периода от ** с.г. от къща на ул. **, действайки в условията на продължавано престъпление е отнела чужди движими вещи – бормашина „Хитачи” на стойност 53,70 лв.; прободен трион „Спарки” на стойност 44,70 лв.; дървена кутия с дребни монети на стойност 2 лв.; прибори за хранене на стойност 80 лв.; бутилка уиски на стойност 17 лв.; четири торбички с месо на стойност 12 лв.; 5 литра олио на стойност 11 лв.; два кг брашно на стойност 2 лв.; дамски часовник от жълт метал марка „Туистър” на стойност 40 лв.; обща стойност 262,40 лв., от владението на техния собственик ** и от къща на ул. **, действайки в условията на продължавано престъпление, е отнела чужди движими вещи: ъглошлайф „Спарки” на стойност 20 лв.; портмоне с тридесет турски лири на стойност 22 лв.; рибни консерви на стойност 10 лв.; буркан с кафе, дребни сладки и метални отпадъци на стойност 52 лв.; обща стойност 104 лв., от владението на техния собственик ** или на ОБЩА стойност 366.40 лв., без тяхно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като деянията са извършени чрез разбиване на преграда – входна врата, здраво направена за защита на имота и чрез използване на техническо средство – железен лост – престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 и 4 вр. с чл.26, ал.1 НК.

Деянията са извършени от подсъдимата виновно, при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

За посоченото престъпление по чл.195, ал.1 т.3 и 4  вр. с чл.26, ал.1 НК, на подсъдимата се налага наказание при условията на чл. 55 ал.1 т.1, вр.чл.54 НК, а именно ЛОС за срок от три месеца. 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК, така наложеното наказание се отлага за срок от 3 години.

Разноските по делото в размер на  30 лв. на основание чл.189 ал.3 от НПК, се възлагат в тежест на подсъдимата.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

На осн.чл.24 ал.3 от  НПК,

СЪДЪТ,

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА наказателното  производство по НОХД № 34/2016г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

 

Приключи с.з. в 12.45 часа

Протокола изготвен в с.з.                                                                                                                         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

     Съдебни заседатели: 1/

 

                                      2/

 

                                                          Секретар: