Р Е Ш Е Н И Е

 

                            № … / 10.04.2017 г.     град М.Търново

 

                               В ИМЕТО НА НАРОДА

Малкотърновски районен съд                             наказателен състав

На пети април                                                                   2017 година

В публичното заседание в следния  състав :

                                            Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

                           Съдебни заседатели :     1.

                                                                   2.

Секретар:М. Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 26 по описа за  2017 година и за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба на П.С.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** 14 против наказателно постановление № 17-0299-000043/20.03.2017г. на Началник РУП към ОД МВР Бургас, РУ-М.Търново, с което на жалбоподателя за нарушение на  чл.20 ал. 2 от ЗДвП  на основание чл.179 ал.2 пр.1. от ЗДвП е наложено наказание- Глоба в размер на 200лв.,за нарушение на чл.20 ал. 1 от ЗДвП на основание чл.185 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 10лв. и за нарушение на чл.174 ал. 3 от ЗДвП на основание чл.174 ал.З. от ЗДвП  е наложено наказание - Глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.

 

Жалбоподателят редовно призован  се явява лично.Моли съда НП да бъде отменено.

 Защитата на жалбоподателя пледира НП да бъде отменено.

 Във въззивната жалба се излагат основания за отмяна на наказателното постановление.

Административнонаказващият орган не изпраща представител.

Въззивната жалба е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от лице, имащо право да обжалва и отговаря на изискванията на закона. Същата е допустима.

           Съдът намира за установено от фактическа страна следното:

 

           Срещу жалбоподателя К.  е съставен акт за установяване на административно нарушение Г548450/20.02.2017 г   от Я.И.А. на длъжност мл. автоконтрольор към ОДМВР Бургас, РУ Малко Търново  за това, че на 19.02.2017 г. около 00:10 часа в - км.310 от р-н.с.С* в посока гр.М.Търново като водач на лек автомобил - *, управлява лек автомобил * собственост на * С. ЕГН ********** от гр.М.Търново , като поради движение с несъобразена скорост с релефа на местността "хоризонтална крива с надлъжен наклон" и състоянието на МПС , губи контрол над МПС и допуска самостоятелно ПТП в ляво по посока на движението извън платното за движение . От ПТП са настъпили значителни материални щети по МПС, " не е в движение с цялостна деформация по купето" и нанесени материални щети по 4/четири / броя бетонни платна от отводнителната канавка . Водача е в явно нетрезво състояние , силно мирише на алкохол и не контролира поведението си . Същият отказва да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство Дрегер 7510 с фабр.№ ARDN 0063 . Водача отказва да получи Талон за медицинско изследване №012955 .

 

На основание съставения акт е издадено и атакуваното НП.

 

При съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

По делото бе разпитан актосъставителя А., който е посетил настъпилото ПТП и установил, че „жалбоподателят е бил извън автомобила когато е пристигнал на място и е бил сам, като е нямало други лица нито вътре в автомобила, нито вън от него”. По искане на защитата на жалбоподателя бяха допуснати и разпитани св.Савов и С.. Св. С. заявява, че „ на 19.02.2017г.  жалбоподателят го е помолил да го закара до М.Търново, тъй като е употребил алкохол и същият се е съгласил, като той е управлявал автомобила и е допуснал ПТП,като след ПТП-то е тръгнал за с.С* да търси помощ”.  Св.С. заявява,че е „видял как Св.С* е управлявал автомобила като вътре е бил и жалбоподателя”.

 При съпоставяне на показанията на разпитаните свидетели,съдът намира,че жалбопоателят К. не е управлявал автомобила и не е допуснал ПТП,което се установява от показанията на св. С*и С.. От показанията на св.А. става ясно,че жалбоподателят е бил извън автомобила когато е посетил ПТП-то.

При така установената фактическа обстановка съдът намира,че НП  следва да бъде отменено като незаконосъобразно и постановено в нарушение на материалния закон.

Мотивиран от гореизложеното, съдът   

 

Р     Е     Ш     И   :

 

        ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 17-0299-000043/20.03.2017г.  на Началник РУП към ОДМВР Бургас, РУ-М.Търново с което на П.С.К., ЕГН/ЛНЧ ********** с адрес *** 14 за нарушение на  чл.20 ал. 2 от ЗДвП  на основание чл.179 ал.2 пр.1. от ЗДвП е наложено наказание- Глоба в размер на 200лв.,за нарушение на чл.20 ал. 1 от ЗДвП на основание чл.185 от ЗДвП е наложено наказание - Глоба в размер на 10лв. и за нарушение на чл.174 ал. 3 от ЗДвП на основание чл.174 ал.З. от ЗДвП  е наложено наказание - Глоба в размер на 2000лв. и лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: