Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                01.07.2010 год.            Град  Малко ***

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                                                           наказателен състав

на първи юли                                                                   две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                     Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

НАХД номер 23 по описа за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

                        Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство  /УБДХ/ .         На нарушителят Й.А.М.  ЕГН ********** ***, е съставен акт № 5/01.07.2010 г.по УБДХ, за това, че на 30.06.2010г. около 22.20 часа  в гр.Малко *** на ул.”България” пред блока на МВР , пуснал силна музика от собствения си автомобил и в нетрезво състояние с група лица играли, държал с непристойно с дежурния полицай Т., като му отправил  реплики и закани и отказал да му даде за проверка документите си за самоличност,  с което е  нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

                        Представителят на РП-Малко *** счита, че е налице нарушение по смисъла на чл.1 от УБДХ и пледира на нарушителя да се наложи административно наказание „задържане в поделенията на МВР” за 10 денонощия.

                        Нарушителят  Й.А.М.  не се признава за виновен, дава подробни обяснения

                        Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

                        На 30.06.2010г.  около 22.00 часа нарушителят Й.А. спрял личния си амтомобил пред жилищен дом с административен адрес *** , отворил вратите на автомобила и пуснал високо музика. След това заедно с около десет други лица започнали да играят кючек на улицата пред автомобила. Св.Ив.К. наблюдавал случващото се от терасата си на апартамента, находящ се в жилищен блок в непосредствена близост до адреса.  След като изчакал около 20 минути и видял, че нямат намерение да се разотиват, а и пречат на преминаващите автомобили, подал сигнал на тел.166 до РПУ-Малко ***.  На мястото на инцидента пристигнал дежурния полицай Т. с личния си автомобил, тъй като бил изчерпан лимита за горивото за служебния автомобил. Наредил на нарушителя Й.А.М.  да спре музиката и да представи личните си документи за проверка. Нарушителят отказал да изпълни разпорежданията на полицай Т., като му заявил „ абе ти не си никакъв да ми казваш да намаля музиката, къде ти е шапката, защо не идваш с полицейския автомобил” и му отправил закани : „Ти ще видиш, ти ще разбереш кой съм аз”.  Наложило се да потърсят подкрепление , за да задържат нарушителя в ПУ-Малко ***. По време на инцидента имало доста лица на улицата и по терасите на съседните жилища, които станали свидетели на случващото се.

                         При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства,  по мнение на съда, с поведението си Й.А.М.  е нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите и е демонстрирал оскърбително отношение и държане към органите на властта, с което е нарушил обществения ред и спокойствие - нарушение на чл.1 ал.І от УБДХ, което деяние поради ниска степен на обществена опасност не съставлява престъпление.Съдът като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и   нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 от УБДХ административно наказание “ задържане в поделенията на МВР за десет денонощия”.

            Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

                        Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът            

                     Р  Е  Ш  И:

 

НАЛАГА  административно наказание „ЗАДЪРЖАНЕ В ПОДЕЛЕНИЯТА НА МВР ЗА ДЕСЕТ ДЕНОНОЩИЯ”  на Й.А.М.  ЕГН ********** ***, български гражданин, ***, ***.

РЕШЕНИЕТО  е окончателно и не подлежи на обжалване.

            Препис от решението да се връчи незабавно на началника на РУ на МВР гр.Малко *** за сведение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: