Р Е Ш Е Н И Е

 

              /01.04.2015 г.     град М.Търново

 

                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

М.Търновски районен съд                             наказателен състав

На двадесет и шести март                                                              2015 година

В публичното заседание в следния  състав :

Председател :   ЧАНКО ПЕТКОВ

        Съдебни заседатели :  1.

                                                                                  2.

Секретар М.Д.

Прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията ПЕТКОВ

НАХ дело № 23 по описа за 2015 година, и за да се произнесе взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на чл.375 и сл. от НПК. Образувано е по постановление на М.Търновска районна прокуратура, с което се предлага освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемите И.Н.Ц.    ЕГН **********   с настоящ адрес *** , роден на *** год. в гр. ** ,  работи, не осъждан , български гражданин , не женен, основно образование и С.Т.П. – ЕГН ********** с настоящ адрес *** , работи , средно специално образование , не женен за извършено престъпление по чл. 281 вр. чл. 20 ал. 2  от НК с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

           Прокурорът, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.                                                                      Обвиняемият Ц. ,не редовно призован,  се явява лично,заедно със служебен защитник .Моли съда за минимално наказание.

           Обвиняемият П. редовно призован не се явява. Явява се назначения служебен защитник,който пледира за налагане на минимално наказание.

      Съдът, като взе предвид обстоятелствата, изложени в постановлението, намира за установено от фактическа и правна страна следното: Обвиняемият С.Т.П. *** .Същият имал заведение , но през 2014 год. задлъжнял към банки и други държавни институции. Обвиняемият П. разбрал , че в района на гр. ** имало много бежанци и решил срещу заплащане да ги превозва във вътрешността на страната На 10.09.2014 год. обвиняемият П. се свързал с гръцко говорящ човек по телефона като се уговорил срещу сумата от 100 евро на човек да превозва бежанци . Тъй като пътят бил дълъг обвиняемият П. се свързал с втория обвиняем И.Ц. и го помолил да отиде с него да превозват бежанци  , като обвиняемият Ц. трябвало да шофира. За целта обвиняемият П. взел личната кола на братовчед си свидетеля ** -** и на 12.09.2014 год. двамата обвиняеми тръгнали към гр. Малко Търново за да извършат превоз на бежанци. По пътя обвиняемият П. поддържал връзка по телефона  с гръцко говорящия човек /неустановен в хода на разследването / къде да посрещнат групата . След с. ** по телефона съобщили на обвиняемия П. ,       че групата се намира до втория мост след селото в посока гр. Малко Търново На отбивка обвиняемият П. спрял , като от гората излязъл непознат за него човек , дал му сумата от 100 евро за бензин като заплащането щяло да стане след като групата била извозена. От гората излезли 14 човека бежанци незаконно влезли в страната  , но в автомобила се качили само 10 тъй като нямало място. Обвиняемият П. казал на втория обвиняем Ц. да слезе от шофьорското място , тъй като сега щял той да кара автомобила.В един момент край тях по пътя минал джип на гранична полиция и обвиняемият Ц. и трупата бежанци влезли в гората  и се скрили. Обвиняемият |П. продължил напред по пътя и след като се убедил , че нямало гранична полиция се върнал взел бежанците и обвиняемия Ц. и продължили в посока гр. ** В местността ** граничен пантрул в състав свидетелите ** пожелали да спрат автомобила , но обвиняемият П. се уплашил , дал газ и не спрял на подадения сигнал. Незабавно дежурният в ГПУ Малко Търново уведомил Дирекцията в гр. **   , като на КПП -3 на излаза от гр. ** пристигнали свидетелите ** служители в гранична полиция. Същите успели да спрат автомобила шофиран от обвиняемия П. и отвели в ГПУ **  групата и обвиняемите   

 

     Разпитани в хода на производството, обвиняемите признават извършеното от тях престъпление и изразяват съжаление; обещават да не се повтаря.

При така изложената и установена в хода на разследването фактическа обстановка,  обвиняемите Ц. и П. на 12.09.2014 год.  около 04.30 часа в зоната на отговорност на ГОДГ 03 гр. Малко Търново в съучастие като извършители с цел да набавят за себе си имотна облага по 100 евро на превозен човек противозаконно подпомогнали /чрез извършване на превоз на  10 лица ,чужди граждани – ** а** граждани  и ** граждани  да пребивават в страната в нарушение на закона – престъпление по чл. 281 вр. чл. 20 ал. 2 от НК

   От субективна страна обвиняемите са извършили деянието при форма на вината „пряк умисъл" по см. на чл.11, ал. 2 от НК. Същите са съзнавали общественоопасния характер на деянието, предвиждали са неговите вредни последици и са искали тяхното настъпване.

 

Изложената фактическа обстановка и правна квалификация се установяват по несъмнен и категоричен начин от събрания в хода на разследването доказателствен материал:признание на обвиняемите, протоколи за разпит на свидетелите, справка за нарушител от региона , справка съдимост, акт за установяване на административно нарушение  наказателно постановление .

 

   За престъплението по чл.  чл. 281 от НК  предвиденото за него наказание е глоба от хиляда  до осем хиляди лв. Към дата 12 септември 2014 г. обвиняемите  не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били освобождавани от наказателна отговорност.  С деянието не са      причинени имуществени вреди.         Не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Не са налице множество престъпления,от престъплението няма причинена тежка телесна повреда или смърт, дейците не са били в пияно състояние, както и престъплението не е извършено спрямо орган на власт при и по повод изпълнението на службата му. Същите осъзнават вината си.

л

V

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на обвиняемите Ц. и П.     от наказателна отговорност с налагане на административно наказание като им бъде наложена глоба в размер на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.  за всеки един от двамата.                               

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

Р      Е     Ш     И   :

           ПРИЗНАВА обвиняемия И.Н.Ц.    ЕГН **********   с настоящ адрес *** , роден на *** год. в гр. ** ,  работи, не осъждан , български гражданин , не женен, основно образование за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2014 год.  около 04.30 часа в зоната на отговорност на ГОДГ 03 гр. Малко Търново в съучастие като извършител със С.Т.П. – ЕГН **********  с цел да набавят за себе си имотна облага по 100 евро на превозен човек противозаконно подпомогнали /чрез извършване на превоз на  10 лица ,чужди граждани – ** а** граждани  и ** граждани  да пребивават в страната в нарушение на закона – престъпление по чл. 281 вр. чл. 20 ал. 2 от НК , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

           ПРИЗНАВА обвиняемия С.Т.П. – ЕГН ********** с настоящ адрес *** , работи , средно специално образование , не женен за ВИНОВЕН в това, че на 12.09.2014 год.  около 04.30 часа в зоната на отговорност на ГОДГ 03 гр. Малко Търново в съучастие като извършител с И.Н.Ц.,    ЕГН **********     с цел да набавят за себе си имотна облага по 100 евро на превозен човек противозаконно подпомогнали /чрез извършване на превоз на  10 лица ,чужди граждани – ** а** граждани  и ** граждани  да пребивават в страната в нарушение на закона – престъпление по чл. 281 вр. чл. 20 ал. 2 от НК , като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Веществените доказателства по делото-1бр. мобилен телефон с надпис **** 1бр. SIM карта с №89359050000309270471 да бъдат върнати на С.П. след влизане в сила на решението.

         Отнема на основание чл.53,ал.2,б.”Б” от НК в полза на държавата сумата от  100 евро в банкноти както следва:

-          Един брой банкнота с номинал 5        евро № NA3706595272

-           Един брой банкнота с номинал 5       евро № Р24735192751

-           Един брой банкнота с номинал 5       евро № SF2120178285

-           Един брой банкнота с номинал 5       евро № UE3088842587

Един брой банкнота с номинал 10      евро №      U38378632217

Един брой банкнота с номинал 10            евро №    U33486648404

Един брой банкнота с номинал 10            евро №    Х70628023271

Един брой банкнота с номинал 10            евро №    Х70535473823

Един брой банкнота с номинал 20            евро №    Х22670150411

Един брой банкнота с номинал 20            евро №    Е027503784480

 

Осъжда И.Н.Ц.    ЕГН **********   с настоящ адрес *** и С.Т.П. – ЕГН ********** с настоящ адрес *** да заплатят всеки един от тях  по 175/сто седемдесет и пет/лв. по сметка на РС-Малко Търново представляваща разноски по делото.

 

     НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване пред **кия окръжен съд в 15-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: