Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                23.06.2010 год.            Град  ***

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Малкотърновският районен съд                                                                          наказателен състав

на двадесет и трети юни                                                         две хиляди и десета година

в публично заседание, в следния състав:                     Председател: Мария Москова

Секретар: М.Д.

 

като разгледа докладваното от съдия Мария Москова

НАХД номер 20 по описа за 2010 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                        Производството по делото е по реда на Указа за борба с дребното хулиганство  /УБДХ/ .

                        На нарушителя Д.Д.П. ЕГН ********** ***, к/с „***” бл.***, е съставен акт по чл.2 от УБДХ, за това, че на 22.06.2010г. около 15.30 часа е влязъл в дома на А.И.Й. *** и е й нанасел побой, след това излязъл на улицата и започнал да псува  А.И.Й. и дъщерите й, с което е  нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите.

                        Представителят на РП-*** счита, че е налице нарушение по смисъла на чл.1 от УБДХ и пледира на нарушителя да се наложи административно наказание глоба в размер на 300.00 лева.

                        Нарушителят Д.Д.П. не се признава за виновен, дава обяснения по фактическата обстановка, като заявява, че е бил предизвикан от съседката си А.И.Й., която го нарекла „пияница” и „боклук”.

                        Съдът, като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени в тяхната съвкупност и поотделно, намира за установена следната фактическа обстановка:

                        На 22.06.2010г.  след обяд нарушителят Д.Д.П. *** се черпил заедно с негов приятел. През отворения прозорец видял съседката си А.И.Й. на двора и я попитал: ”Днес нищо ли не си откраднала?” Възмутена от думите му, А.Й. се развикала, нарекла го „пияница” и се прибрала в дома си. Около 15.30 часа Д.Д.П. почукал на вратата на А.Й. и след като тя му отворила, същия влязъл в дома й, напсувал я, съборил я на земята и й нанесъл удари с ръка в областта на лицето. А. |Й. успяла да се отскубне от нарушителя и избягала навън от дома си. Потърсила за съдействие кмета на село ***, който откарал до дома й потърпевшата и разговарял с нарушителя Д.П. с цел да предотврати бъдещи инциденти. Около половин час след инцидента в дома на А.Й. пристигнали дъщерите й, на които потърпевшата разказала случилото се. Свид. И.Й. се обадила на дежурния оперативен работник в РПУ-***, след което заедно със сестрите си отишла пред дома на Д.П. за да му поиска сметка. От отворения прозорец на стаята си Д.П. започнал да обижда и да псува св.И.Й., сестрите й и майка й. По време на инцидента имало доста хора на улицата и пред входната врата на дома на нарушителя. С пристигането на полицейските служители инцидента бил преустановен.

                         При така установената фактическа обстановка, която по безспорен начин се доказа от събраните по делото гласни и писмени доказателства,  по мнение на съда, с поведението си Д.Д.П.  е нарушил обществения ред и е предизвикал възмущението на присъстващите граждани, като с тези си действия е осъществил състава на деянието по чл.1 от УБДХ.

                        Съдът като взе предвид конкретната обществена опасност на деянието и нарушителя, дадените от него обяснения в съдебно заседание, събраните по делото гласни доказателства, както и писмените доказателства по преписката, намира, че за поправянето и превъзпитанието на дееца е необходимо да му се наложи предвиденото в чл.1 от УБДХ административно наказание “глоба”, която според съда следва да е в размер на 300.00 лева. При определяне на наказанието съдът отчете обществената опасност на деянието и дееца, взе предвид факта, че деянието е осъществено в дома на потърпевшата и след това продължило на улицата непосредствено пред домовете им, както и  обстоятелството, че нарушителят е засегнал неприкосновеността на личността, с което демонстрира неуважение към обществения ред и спокойствието на гражданите. Съдът счита, че с така наложеното наказание ще се изпълни личната и генералната превенция по отношение на нарушителя и гражданите на обществото, както и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

 

                        Мотивиран от горното и на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

                        ПРИЗНАВА Д.Д.П. ЕГН ********** ***, к/с „***” бл.***, *** гражданин, ***, ***, *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.06.2010г. около 15.30 часа е влязъл в дома на А.И.Й. *** и е й нанасел побой, след това излязъл на улицата и започнал да псува  А.И.Й. и дъщерите й, с което е  нарушил обществения ред и спокойствието на гражданите, като на основание чл.6 ал.1 б.”а” от УБДХ,  НАЛАГА на Д.Д.П. ЕГН **********  със снета по-горе самоличност административно наказание “глоба” в размер на 300.00 / триста/ лева.

                        Препис от решението да се връчи на началника на РУ на МВР гр.*** за сведение.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                    Съдия :